5. Moment05 - Teori

Även om denna kurs till största delen är väldigt praktisk med skapande så måste vi också lära, och förhålla, oss till viss teori. Vi kommer i detta moment kika på internets utveckling fram tills idag, du skall få fundera på internets påverkan på samhället och vi skall lära oss de lagar som vi behöver förhålla oss till när vi utvecklar applikationer till webben.

5.1 Momentets mål

I varje moment så jobbar vi mot ett eller flera mål som skolverket har satt upp i varje kurs.

5.1.1 Centralt innehåll

  • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
  • Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
  • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
  • Interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
  • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform och hur tillgänglighet uppnås även för användare med funktionsnedsättning.
  • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
  • Terminologi inom området webbutveckling.

5.2 Internets historia

Vi skall gå igenom webbens historia och för detta använder vi oss av informationen på den utmärkta svenska webbplatsen internetmuseum.se. När internetmuseum öppnade så skapade de en tidslinje över internets historia från den första av en mängd artiklar om det intergalaktiska nätverket hela vägen fram till den senaste artikeln (november 2023) om att Elon Musk köper Twitter. Varje artikel belyser ett visst ämne, fenomen eller händelse som har påverkat internets utveckling. Många artiklar innehåller grymma filmer om hur det var, och några av de saker som forskare och användare förutspådde har slagit in eller inte alls varit i närheten av att slå in. Vi får ha respekt att internets utveckling har gått enormt snabbt, framförallt hur det används på senare år, vilket gör att vi hela tiden måste lära oss att tänka om och tänka nytt. I början av 2000-talet tyckte de flesta att det var helt onödigt att ha en kamera i telefonen, våra krav ser lite annorlunda ut idag. På Internetmuseum finns det också en kortare sammanfattning av det viktigaste om internets historia.

Under våren 2022 så började internetmuseum publicera guidade turer som är inspelade avsnitt med olika fokus.

En annan historiebeskrivning är att leta upp historiken kring en specifik webbsida. Det kan du göra genom tjänsten archive.org. Det kan ju vara intressant att se hur en webbsida har utvecklats över tid, kanske din egen, kanske den sidan som är din favorit idag eller så finns det ju möjlighet att ta fram en nyhetstjänst en viss dag för att se hur nyheterna presenterades då.

Uppgift: Internets historia

Din uppgift är att gå igenom internets historia och sedan skriva om några händelser som du själv väljer. Innan du väljer artiklar/händelser/fenomen så se till att göra en ordentlig genomgång av internets historia på något sätt. Det kan göras genom att vi gör en gemensam genomgång på internetmuseum.se eller så läser du igenom artikeln om internets historia.

Att se den guidade turen om Internets historia – hur blev nätet till? är obligatoriskt, att dessutom se när internet kom till våra svenska hem är också en klar rekommendation, om inte annat för att förstå hur era föräldrar troligtvis upplevde det när internet blev tillgängligt.

  • Välj 2-3 av händelserna(artiklarna) som du tycker verkar intressanta från olika decennier. Läs på mer om händelsen/tekniken/företeelsen och skriv ett inlägg på din Wordpress om just detta. Glöm inte bort ditt valda inläggs påverkan på samhället.

  • Välj nu ytterligare en teknik/företeelse som du ger en historik för, du beskriver nuläget och du försöker dig på en framtidstanke. Hur tror du att detta ser ut om X antal år? (Exempel. Snapchat skapades 2011, hur används det idag? Hur har det påverkat nätet? Vad tror du om Snapchats framtid?)

Uppgiften är väldigt fri att göra vad du vill av den. Det enda fel som kan uppstå är om du inte håller dig till historiska fakta. Framtiden kan ingen sia om så din analys är så god som någon. Glöm inte att ange källor för den fakta som du använder.

Tänk på de kunskapskrav som vi bara testar i detta moment. Du får givetvis chansen att göra om uppgiften senare på en djupare nivå om du vill, men enklast för dig är att göra uppgiften på rätt nivå direkt.

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

1. Webbens påverkan

Eleven beskriver [1] webbens historia och dess påverkan på samhället och de grundläggande tekniker som webben bygger på.

[1] översiktligt

[1] utförligt

[1] utförligt och nyanserat

Uppgift: Materialet behöver ses över

Detta moment bygger på flera tjänster för att garantera kvalitet, eller höja kvaliteten, på våra hemsidor. Flera av dessa tjänster slutar fungera hösten 2023 så detta material behöver byggas om.