1. Moment01 - Introduktion

I detta moment så skall vi gå igenom vad vi skall göra i kursen, samt börja sätta upp vår redovisningsmiljö. I detta och nästa moment så är det en del installationer och konfigurationer som skall göras så att vi förbereder vår dator och vårt webbhotell för att sedan kunna skapa bra innehåll som skall publiceras på webben.

1.1 Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen WEUWEB01 och ämnet webbutveckling. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Miss Hosting

Alla kursens redovisningar kommer att göras på en publik webbserver. Min erfarenhet är att det som visas publikt rent generellt brukar ha högre kvalitet. Vi får hjälp av Miss Hosting som hostar serverplats och även ger varje elev en möjlighet att registrera en egen domän att disponera under läsåret.

Här hittar du information om hur registrering går till, observera att det krävs en kod för att få en gratis domän och plats på deras webbserver, denna kod får du av läraren.

Tänk på att det är du som blir kund hos Miss Hosting, det enda jag som lärare gör är att ge dig en kod som gör att du gratis får använda en domän, vilket är en plats på nätet.

Vi kommer senare göra inställningar och koppla upp oss mot Miss Hosting men vi tar varje del allt eftersom det behövs.

1.2.1 Så fungerar en webbadress

Domännamnen som vi känner dem såsom google.com, aftonbladet.se, kursolle.se osv är egentligen bara ett enklare sätt att nå en specifik sida på nätet. Egentligen är adressen till varje sida en ip-adress men detta läser ni mer om i kursen Dator- & nätverksteknik.. Det som kan vara bra att veta i denna kursen är vad de olika delarna av ett domännamn betyder.

För att visa de olika delarna av en webbadress så tar jag som exempel den WordPress-applikation som är kopplad till kursolle, https://wp.kursolle.se.

 • Toppdomänen, vi börjar längst bak och kikar på toppdomänen som i detta fallet är .se. Det finns två typer av toppdomäner;
  • Nationella toppdomäner såsom .se, .de, .nu.
  • Den andra sorten är generiska toppdomäner såsom .com, .net, .org, .online osv.
 • Huvuddomänen är den domänen som du registrerar och den ligger direkt under toppdomänen, i exemplet ovan så är kursolle huvuddomänen.
 • Varje huvuddomän kan ha flera subdomäner (kallas ibland underdomän på svenska), i exemplet så är wp subdomänen till kursolle.se. På subdomänen wp så finns en WordPress-applikation medan på subdomänen www så finns allt undervisningsmaterial för kursolle.

En webbadress (url/uri [Uniform Resource Locator/Uniform Resource Identifier]) byggs upp genom att ange ev subdomän, en huvuddomän och en toppdomän. Först skall dock ett protokoll anges och då finns det några som är viktiga inom webbutvecklingen.

 • http:// (HyperTextTransferProtocol) innebär att det är hypertext som skall visas och detta görs enklast/oftast i en webbläsare.
 • https:// (...secured) innebär att det är ett säkert protokoll där ett certifikat är inblandat för att se till att kommunikationen är säker. Detta är viktigt vid de tillfällen där vi skall ange känslig data som när vi är inloggade på vår internetbank eller inloggade i skolans webbtjänster.
 • ftp:// (FileTransferProtocol) används för att överföra filer mellan datorer/servrar, detta kommer vi använda oss av senare när vi skall flytta upp våra webbsidor till vår domän.

1.3 Wordpress

Det finns ett kunskapsdokument om WordPress, där finns alla instruktioner för hur du skall komma igång med detta arbetet.

Uppgift: Installation

Installera wordpress på din webbplats. I filmen så finns det hjälp att få, gör du det på egen hand så vill jag att du;

 1. Skapar en subdomän som du döper till wp.dindoman.online.
 2. Installerar certifikatet Let's Encrypt på den subdomänen du precis skapade. Vill du installera det på subdomänen www så kan du göra det också. Ett tips är att inkludera cpanel.dindoman.online till certifikatet för att enklare kunna nå CPanel via direktinloggning.
 3. Installera WordPress på subdomänen wp

1.3.1 Uppgift WordPress

Din första uppgift blir att göra ett inlägg som innehåller dina tankar kring lärmål i kursen och ett betygsmål. Passa också på att lära känna WordPress genom kunskapsdokumentet WordPress.

Ett tips kan vara att börja undersöka olika teman samt hur man skapar inlägg (post) och sidor (page).

Nedbrutet i delar för Wordpress så tänker jag mig följande kunskaper för olika betygsnivåer. WordPress kommer vi arbeta med under hela kursens gång så dessa kunskaper kommer du visa under tiden kursen pågår.

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Eleven kan publicera text och bild i inlägg(post) och på sidor (page) med WordPress.

Eleven har testat något tema.

Förutom kraven på betygsnivå E så...

... har eleven skapat, och använder, annan användare än den som skapades vid installationen.

... jobbar eleven med kategorier och/eller etiketter.

... använder eleven med annat tema än standard och har ändrat utseende mha anpassningar, widgets och/eller menyer.

Förutom kraven på betygsnivå C så...

... har eleven installerat, konfigurerat och använder plugins för;

 • automatisk backup
 • att förhindra att spamkommentarer förekommer bland inlägg
 • att kunna publicera formatterad kod för aktuellt programmeringsspråk
 • någon säkerhetslösning för att försvåra för obehörig att göra intrång.

Uppgift: Använda WordPress

Uppgiften i detta moment är att du skall jobba med WordPress och lära känna verktyget. Under hela kursen kommer vi använda WordPress och hur du hanterar och använder verktyget kommer ingå i bedömningsunderlaget till ditt betyg.

Skapa en sida (page) som du döper till om eller about där du skriver lite om din WordPress, varför den finns och vad den kommer att användas till. Att ha en om-sida är alltid trevligt om någon hamnar på er sida via en länk eller sökning via någon sökmotor. Inom några veckor kommer Google att hitta din sida. Denna sidan skall gå att nå från startsidan på din WordPress på något lämpligt sätt.

Skapa ett inlägg (post) och skriv här en kortare text om hur du upplever WordPress när du nu har använt det lite. Berätta i din text om nedanstående punkter;

 • Vilket tema har du valt och varför du valde detta.
 • Vilka plugins har du installerat. Har du många inlägg som du vill beskriva så kanske det är läge att bryta in med lite länkar eller bilder för att liva upp texten lite.
 • Har du gjort något annat med din WordPress som du vill berätta om?
 • Länka till din om/about-sida från inlägget.