kursolle.se
kursolle.se

Kursolle är den kursportal som används av Johan Hällgren och ytterligare några lärare för samla det kursmaterial som skall användas i programmerings- och webbkurser på gymnasial nivå. Materialet är levande och det görs kontinuerligt ändringar i innehåll, tyvärr skulle också design och struktur behöva göras om, men det blir en annan gång.

Programmering01

Programmering 1 är grundkursen där du lär dig programmeringens grunder och vi skapar enklare textbaserade program. Python är programmeringsspråket som vi använder.

url: https//www.kursolle.se/prrprr01/

Kursbild 1

Programmering02

I fördjupningskursen lägger vi fokus på objektorientering och sedan bygger vi spel. I kursen så jobbar vi med C# och spelmotorn MonoGame.

url: https//www.kursolle.se/prrprr02/

Kursbild 1

Webbutveckling01

I grundkursen av webbutveckling lär vi oss skapa statiska hemsidor mha html, css och ramverk. Vi lägger också fokus på hur vi bygger projekt samt ser till att våra projekt håller bra kvalitet och att vi följer de regler som finns på webben.

url: https//www.kursolle.se/weuweb01/

Kursbild 1

Webbserverprorammering01

I grundkursen av webbserverprogrammering lär vi oss skapa dynamiska hemsidor kopplade till en databas. PHP är programmeringsspråket och MySQL är databasen som vi jobbar med.

url: https//www.kursolle.se/wesweb01/

Kursbild 1

Tillämpad programmering

I kursen tillämpad programmering lär du dig att använda programmering inom området Internet of Things, IoT. Vissa år så ägnar vi också tid till JavaScript där tillämpningen då blir Webbutveckling.

url: https//www.kursolle.se/tiatil00s/

Kursbild 1

Tillämpad programmering

Tillämpad programmering för elever som läser naturvetenskapsprogrammet. Här använder vi Python som programmeringsspråk och fokus ligger på databearbetning som kan användas inom utbildningens övriga kurser.

url: https//www.kursolle.se/tiatil00sna

Kursbild 1