M02 Hjälp till uppgifter

På denna sidan kommer det finnas hjälp till lösning av uppgifter samt en fullt fungerande lösning i form av kod.

Att kopiera färdiga lösningar gör inte att du blir bättre på programmering, men det kan vara ett effektivt sätt att få lite hjälp för att bli en duktig programmerare. Det är ditt ansvar att använda hjälpen på rätt sätt.

Lösningsförslagen är inte alltid kommenterade i koden, tanken är att du skall kunna ta ner koden och själv förstå vad som händer genom att testa och formulera kommentarer för dig själv.

Flera av lösningarna har jag filmat och förklarar hur jag tänker när jag löser uppgiften. Ibland har jag kompletterat med andra bra filmer som förklarar olika delar på ett bra sätt. Det är inte alltid jag som har gjort filmen och då passar den bättre här än på momentets huvudsida.

Uppgift m02u01

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m02u02

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m02u03

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m02u04

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Lösningsförslag utbyggnad 1 [klicka för att visa]

Kodförslag

Lösningsförslag utbyggnad 2 [klicka för att visa]

Kodförslag

Utskrift

Kodförslag

Uppgift m02u05

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]