1. Moment01 - Introduktion och utvecklingsmiljö

1.1 Introduktion

I detta moment skall vi sätta upp en utvecklingsmiljö och göra de installationer och anmälningar som krävs för att kunna genomföra denna kursen. Avslutningsvis så skall vi kort lära oss om CMS och Wordpress samt skapa en egen sida på WordPress för att dokumentera arbetet genom denna kursen.

1.1.2 Kursdokument

Kika på skolverkets kursdokumentation för kursen PRRPRR01 och ämnet programmering. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Programmeringens roll i samhället

Programmeringen får en allt större betydelse i vårt samhälle och programmerade system påverkar oss mer än vi tror. I samband med detta så har även Skolverket kommit fram till att detta är en nyckelkompentens som allt fler personer kommer ha behov av. Detta gör att många kursplaner skrivs om inför HT18 och programmeringens infärgning i flera kurser blir tydlig.

Här följer två filmer från skolverket som kort belyser datoriseringens historia och programmeringens roll i samhället, detta är ju bakgrunden till att du läser denna kursen.

1.2.1 Datoriseringens historia

1.2.2 Programmering i samhället

1.2.3 Att arbeta med programmering

Ytterligare en film, denna filmen visar fyra personer och hur programmering är en del av deras jobb.

1.3 Programmering

1.3.1 Vad är programmering?