CAR - En applikation

Databas och PHP, en tutorial

Statistik över ägare

familyName firstName antal summa snitt
Hällgren Johan 2 288000 144000.00
Klasson Klas 2 260000 130000.00
Tand 1 159900 159900.00
Henriks Anna 1 18000 18000.00
Larsson Anders 1 95000 95000.00
Tén Tom 1 185500 185500.00

SQL

SELECT p.familyName, p.firstName, count(c.carId) AS antal, sum(c.price) summa, avg(c.price) snitt
FROM car c 
INNER JOIN person p ON c.personId = p.personId
GROUP BY familyName, firstName
ORDER BY antal DESC, familyname ASC, firstName ASC;