Planering 23/24 weuweb01 22TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett, eller flera, slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.

v.34 - Moment01

Fredag: Uppstart av kursen. Genomgång av kursdokumentationen.

v.35 - Moment01

Tisdag: Genomgång av domäner, subdomäner, protokoll och CPanel. Sedan får ni era arbetsytor.

Fredag: Installation av WordPress.

v.36 - Moment01

Tisdag: Arbeta vidare med Uppgiften: Använda WordPress.

Fredag: Arbeta vidare med Uppgiften: Använda WordPress.

v.37 - Moment02

Tisdag: Uppstart av moment02.

Onsdag: Programmets dag används för att jobba med moment02.

Fredag: Vidare arbete med moment02.

Info: På onsdag är det programmets dag.

v.38 - Moment02

Tisdag: Presentation av momentets inlämningsuppgift.

Fredag: Eget arbete med moment02.

Inlämning: Inlämning av moment01 & moment02 senast fredag 17.00.

v.39 - Moment03

Tisdag: Uppstart av moment03

Fredag: Eget arbete med moment03.

v.40 - Moment03

Tisdag: Eget arbete med moment03.

Fredag: Eget arbete med moment03.

v.41 - Moment03

Fredag: Preliminärt presentation av inlämningsuppgift i moment03.

Info: Niornas besöksdag, åk 2 lämnar skolan.

v.42 - Moment03

Tisdag: Eget arbete med moment03.

Fredag: Eget arbete med moment03.

Inlämning: Inlämning av moment03 senast fredag 17.00.

v.43 - Moment04

Tisdag: Uppstart av moment04.

Fredag: Eget arbete med moment04.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment04

Tisdag: Eget arbete med moment04.

Fredag: Eget arbete med moment04.

v.46 - Projekt01: Paolos Webb

Tisdag: Presentation av Paolos Webb.

Fredag: Eget arbete med Paolos Webb.

v.47 - Projekt01: Paolos Webb

Tisdag: Eget arbete med Paolos Webb.

Fredag: Eget arbete med Paolos Webb.

Inlämning: Inlämning av Moment04/projekt01 den 24 november kl 17.00.

v.48 - Moment05

Tisdag: Presentation av moment05 och genomgång av 5.2 Internets historia.

Fredag: Arbeta med 5.2 Internets historia.

v.49 - Moment05

Tisdag: Presentation av 5.3 Kvalitetssäkring av webbsidans funktion och kodens kvalitet samt genomgång av 5.3.1 Validering av kod, 5.3.2 Användaragenter och 5.3.3 Prestanda.

Fredag: Arbete med Moment05.

v.50 - Moment05

Tisdag: Genomgång av 5.3.4 Bildformat och 5.4 Tillgänglighet. Arbeta sedan med uppgifter på moment05.

Fredag: Arbete med Moment05.

v.51 - Moment05

Tisdag: Arbete med Moment05.

Fredag: Julavslutning

Inlämning: Inlämning av Moment05 den 22 december kl 17.00.

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment06

Tisdag: Presentation av moment06 samt genomgång av 6.2 Responsiv design och 6.3 Relativa enheter, sedan arbete med uppgift Använda relativa enheter.

Fredag: Arbete med Moment06.

v.3 - Moment06

Tisdag: Genomgång av 6.4 Media queries, sedan arbete med uppgift Använda media queries. För den som snabbt blir klar med detta avsnitt kan redan nu kika på 6.5 Ramverk och gå vidare på egen hand. Det finns massor av fördjupning att göra där för den som är intresserad. Det är en av de roligaste sakerna i hela denna kursen.

Fredag: Arbete med Moment06.

v.4 - Moment06

Tisdag: Genomgång av 6.5 Flexbox och Grid.

Fredag: Arbete med avsnitt 6.5

v.5 - Moment06

Tisdag: Johan var sjuk, eget arbete med Moment06.6 Ramverk

Fredag: Fortsatt arbete med Ramverk.

v.6 - Moment06

Tisdag: Genomgång av 6.7 DOM samt koll om något behöver gås igenom med 6.6 Ramverk. Sedan arbete med uppgift Använda ramverk.

Fredag: Arbete på valfri plats med eget ansvar.

Info: Johan är föräldraledig fredag.

Inlämning: Inlämning av momentets uppgift på fredag kl 17.00.

v.7 - Sportlov

v.8 - Moment07

Tisdag: Presentation av moment07 samt genomgång av 7.2 Lösenordshantering och säkra lösenord, sedan arbete med avsnittet.

Fredag: Arbete med 7.2.

v.9 - Moment07

Tisdag: Genomgång av 7.3 Lagar och etik, sedan arbete med avsnittet.
Genomgång av 7.4 Grundläggande tekniker och säkerhet på webben samt 7.5 SEO.

Fredag: Arbeta vidare med Uppgift: Lagar och Uppgift: SEO.

v.10 - Moment07

Tisdag: Genomgång av 7.6 Att jobba i projekt. Jobba sedan med Uppgift: Att jobba i projekt.

Fredag: Arbeta vidare med momentets uppgifter.

Info: Mitterminsprov i Ma4 på tisdag. Lektionen flyttad så vi kör 10.20 - 11.20 istället.

Inlämning: Inlämning av momentets uppgift på fredag kl 17.00.

v.11 - Projekt02

Tisdag: Uppstart av Projekt02.

Fredag: Arbete med Projekt02.

v.12 - Projekt02

Tisdag: Arbete med Projekt02.

Fredag: Arbete med Projekt02.

v.13 - Projekt02

Tisdag: Arbete med Projekt02.

Info: Långfredag på fredag

v.14 - Påsklov

v.15 - Projekt02

Tisdag: Arbete med Projekt02.

Fredag: Arbete med Projekt02.

v.16 - Projekt02

Tisdag: Arbete med Projekt02.

Fredag: Arbete med Projekt02.

v.17 - Projekt02/03

Tisdag: Ännu ej planerad

Fredag: Ännu ej planerad

v.18 - Projekt02/03

Tisdag: Ännu ej planerad

Fredag: Ännu ej planerad

v.19 - Inga lektioner denna veckan

Info: Inga lektioner denna veckan pga NP Eng6 och Kristi flygare.

v.20 - Projekt02/03

Tisdag: Lektion?????

Fredag: Ännu ej planerad

Info: Ingen lektion i schemat på tisdag, varför?

v.21 - Moment10: Redovisningsvecka

Tisdag: Ännu ej planerad

Fredag: Ännu ej planerad

v.22 - Moment10: Redovisningsvecka

Tisdag: Ännu ej planerad

Fredag: Ännu ej planerad

v.23 - Kompletteringsvecka

Tisdag: Ännu ej planerad

Info: Fredag är klämdag

v.24 - Kompletteringsvecka

Tisdag: Ännu ej planerad

Info: Skolavslutning ons 12 juni.

Redovisning avslutar kursen

I maj kommer det publiceras tider att boka inför slutredovisningen.