Planering 22/23 weuweb01 21TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.34 - Moment01

Torsdag: Uppstart av kursen. Genomgång av kursdokumentationen.

Fredag: Vi pratar om domäner och registrerar konton på Miss Hosting om det är möjligt.

v.35 - Moment01

Torsdag: Genomgång av domäner, subdomäner, protokoll och CPanel.

Fredag: Installation av WordPress.

v.36 - Moment01

Torsdag: Genomgång av olika delar av WordPress, eget arbete.

Fredag: Genomgång av olika delar av WordPress, eget arbete.

v.37 - Moment01

Torsdag: Eget arbete med WordPress, ev visar Johan något.

Fredag: Eget arbbete med WordPress, fokus på att slutföra Uppgift: Använda WordPress.

Inlämning: Inlämningsuppgift M01, fredag 17.00.

v.38 - Moment02

Torsdag: Uppstart av Moment02, jobba sedan med 2.2 Utvecklingsmiljön. När detta är klart gå igenom 2.3 Webbkoda och arbeta sedan med detta material. I detta moment kommer arbete ske i eget tempo men med jämna mellanrum så kommer jag att köra kortare genomgångar, oftast i början av lektionen.

Fredag: Fortsatt arbete med Moment02.

v.39 - Moment02

Tisdag: Vi fick chansen att jobba lite extra med html/css och den tog vi naturligtvis.

Torsdag: Fortsatt arbete med Moment02.

Fredag: Genomgång av 2.3.2 CSS grunder och 2.4 Validering, sedan fortsatt arbete med Moment02.

Info: Programmets dag på tisdag.

v.40 - Moment02

Torsdag: Presentation av inlämningsuppgiften samt genomgång av FileZilla. Sedan fortsatt arbete med moment02 och inlämningsuppgiften.

Fredag: Fortsatt arbete med moment02 och inlämningsuppgiften.

v.41 - Moment02

Torsdag: Eftersom vi förlängde detta moment med en vecka så skall jag ge lite praktiska tips om hur man kan organisera sina filer, hur FileZilla kan ställas in och hur jag tänker mig att det kan se ut när ni är klara med momentet.

Fredag: Fortsatt arbete med moment02 och inlämningsuppgiften.

Inlämning: Inlämning av Inlämningsuppgift: Landing page version 1, fredag 14 oktober kl 17.00.

v.42 - Moment03

Torsdag: Genomgång av 3.2 och 3.3, påbörja sedan arbete med m03u01

Fredag: Arbeta vidare med m03u01.

v.43 - Moment03

Torsdag: Fortsatt eget arbete med m03. Eleverna fick möjlighet att genomföra lektionen på valfri plats pga lång håltimme innan för 21TEb.

Fredag: Genomgång av 3.4 Projekt och starta arbete med m03u02.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment03

Torsdag: Arbeta med 3.5 och slutför momentet under veckan. Arbete på valfri plats, ingen närvaro kommer tas.

Fredag: Arbeta med 3.5 och slutför momentet under veckan. Arbete på valfri plats, ingen närvaro kommer tas.

Info: Johan är föräldraledig.
Kvaltävling för programmeringsolympiaden startar, mer info här.

Inlämning: Inlämning av Inlämningsuppgift: Landing page version 2, fredag 11 november kl 17.00.

v.46 - Moment04

Torsdag: Johan kör på distans pga sjuka barn.
Fokus på en av följande saker;

  1. Göra klart förra veckans arbete om det finns något.
  2. Några har meddelat mig att det var saker som inte fungerade rent teknikst förra veckan, såsom problem med CPanel, FileZilla osv. Detta kan jag hjälpa till med på distans.
  3. Leka lite med Uppvärmningstävlingen till programmeringsolympiaden, https://wp.kursolle.se/progolymp/
  4. Börja med materialet som jag skall gå igenom imorgon, https://kursolle.se/weuweb01/moment04.php

Fredag: Presentation av Moment04 och genomgång av 4.2 Bygga en lite större sida Sedan eget arbete med M04.

Info: Kvaltävlingen för programmeringsolympiaden pågår, mer info här.

v.47 - Moment04

Torsdag: Eget arbete med M04.

Fredag: Studiebesök i Göteborg.

Info: Programmeringsolympiadens skolkval måndagen 21 november kl 8.30-12.30.
Onlinekvalet startar torsdag 24 nov, mer info här.

v.48 - Moment04

Torsdag: Eget arbete med M04.

Fredag: Eget arbete med M04.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.

v.49 - Projekt01: Paolos Webb

Torsdag: Presentation av Paolos Webb.

Fredag: Eget arbete med Paolos Webb.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.

v.50 - Projekt01

Torsdag: Eget arbete med Paolos Webb. Direkt efter NP Ma3c, jag finns tillgänglig, orkar du inte fokusera så är det ok att utebli. Tänk dock på att det är inlämning av Paolos Webb på fredag.

Fredag: Eget arbete med Paolos Webb.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.

Inlämning: Inlämning av Moment04/projekt01 den 16 december kl 17.00.

v.51 - Jullov

Info: Avslutning onsdag 21 dec.

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment04

Torsdag: Eget arbete med Paolos Webb.

Fredag: Eget arbete med Paolos Webb.

Inlämning: Inlämningsuppgift M04, fredag 17.00 i Classroom.

v.3 - Moment05

Torsdag: Genomgång och arbete med 5.2 Internets historia

Fredag: Fortsatt arbete med 5.2 Internets historia.

v.4 - Moment05

Torsdag: Presentation av 5.3 Kvalitetssäkring av webbsidans funktion och kodens kvalitet samt genomgång av 5.3.1 Validering av kod, 5.3.2 Användaragenter.

Fredag: Arbete med Moment05.

v.5 - Moment05

Torsdag: Genomgång av 5.3.3 Prestanda, 5.3.4 Bildformat.

Fredag: Arbete med Moment05.

v.6 - Moment05

Torsdag: Genomgång av 5.4 Tillgänglighet.

Fredag: Eget arbete på valfri plats.

Info: Johan är föräldraledig fredag.

v.7 - Sportlov

v.8 - Moment05

Torsdag: Arbete med Moment05.

Fredag: Arbete med Moment05.

Inlämning: Inlämningsuppgift M05, fredag 17.00.

Redovisning avslutar kursen

I samband med kursavslut så skall du redovisa ditt arbete för läraren.