P02. Projekt02 - Slutprojekt

Vi avslutar kursen med ett slutprojekt. Det är nu du skall få chansen att sätta ihop alla kunskaper du har för att bygga en större applikation. Detta projekt är tyngdpunkten i betyget på kursen.

P02.1 Uppgift

Det kommer finnas flera olika projekt att genomföra för att nå det betyg som du strävar efter. Oavsett vilken betygsnivå du strävar efter så skall projektet bestå av en projektplan, själva applikationen och sedan en utvärdering samt dokumentation. Hjälp för projektet hittar du i kunskapsdokument: projektstöd.

P02.1.1 Betyget E

För att nå betyget E på slutprojektet så finns det ett lämpligt projekt och det är att slutföra en adminapplikation utifrån två tidigare projekt inlogg och inloggDb. Denna uppgift har jag gjort som en tutorial och genom att följa denna tutorial kommer du nå målen. I samband med tutorial kommer också uppgiften presenteras till fullo med samtliga krav.

För att nå betyget E på kursen så behöver du också kika på checklistan vad som behöver vara genomfört och som skall redovisas.

P02.1.2 Betyget D

Ett lämpligt projekt för att nå betyget D är att bygga vidare på den tutorial som leder till betyget E och sedan lägga till info i databasen om en användare så att följande lagras;

  • förnamn
  • efternamn
  • mailadress
  • telefonnummer

Bygg nu ut applikationen så att du kan använda din adminapplikation och lagra denna nya data. Du bestämmer själv vad som skall vara obligatoriskt och inte.

Glöm inte att redovisa nya er-modeller, databasmodeller, databasscript och en vidareutvecklad projektplan.

P02.1.3 Betyget C

Jag kommer ge två exempel på projekt som i svårighetsgrad leder dig till betyget C, eller högre. Sedan gäller det ju också att lösningen håller måttet för betyget C. För att få bättre koll på vilken kvalitet jag efterfrågar så kika i kolumnerna för C och A i skolverkets kunskapskrav och kolla så att det du håller på med uppnår dessa krav.

P02.1.3.1 Bloggapplikationen

Bygg ut Adminapplikationen så att varje användare kan göra ett inlägg. Ett inlägg skall kunna kommenteras, välj själv om det krävs att vara inloggad eller ej för att kunna kommentera ett inlägg.

Fundera på, och lös, hur det skall vara möjligt att skapa nya användare i systemet på ett smidigt sätt.

P02.1.3.2 Bankapplikationen

Bygg vidare på den bank som du tidigare har byggt. Inloggningsfunktionaliteten skall vara i klass med Adminapplikationen och varje användare skall ha minst ett konto. Samtliga transaktioner skall lagras.

Fundera på, och lös, hur det skall vara möjligt att skapa nya användare i systemet på ett smidigt sätt.

P02.1.3.3 Eget projekt

Det är helt ok att skapa ett eget slutprojekt i denna kursen. Då behöver du göra en bra planering och presentera den för läraren så att han kan göra en bedömning att projektets svårighetsgrad och din betygsambition stämmer överens med varandra. Kika på vilka krav som ställs på bloggapplikationen och bankapplikationen och gör en egen analys ifall ditt projekt håller samma svårighetsgrad. Kika också på kunskapskraven innan du visar upp din planering för läraren.

P02.1.4 Betyget A/B

Här krävs det att du visar på goda kunskaper inom webbserverprogrammering och det kan du göra på flera olika sätt. Det som skiljer betyget C med betyget B/A är svårighetsgraden på uppgiften samt komplexiteten i lösningen. Varje projekt har sin svårighetsgrad så därför är det viktigt att på denna nivån visa upp planeringen för läraren så att vi är överrens om rimligheten i att arbeta mot ett visst mål. Här följer några exempel på rimliga projekt;

P02.1.4.1 Utökad bloggapplikation

I den utökade bloggapplikationen så skall det t.ex. finnas flera olika roller där en bloggare styr sin blogg och sina inlägg medan en redaktör kan styra flera olika bloggar (i samma system) och även ha möjlighet att redigera det som en bloggare skriver. Här är det också lämpligt att tydligt kunna skilja på vem som kommenterar ett inlägg. Är det en anonym person eller en person som är inloggad/registrerad i systemet, eller personen som är bloggaren eller redaktören.

P02.1.4.2 Enkelt CMS

Bygg vidare på den enklare bloggapplikationen och skapa ett mindre CMS där det både går att skapa posts och pages och bygga upp detta som en mindre variant på WordPress.

P02.1.4.3 Stegen

Inom racketsporter är Stegen en ganska vanlig tävlingsform. Den bygger på X antal spelare som vid stegens start får tex 1000 poäng. När jag väljer att utmana en annan spelare så kommer vinnaren erhålla 10% av motståndarens poäng medan förloraren kommer bli av med 10% av motståndarens poäng. Möjliggör att systemet kan hantera inloggning från flera spelare samt kunna hantera flera olika stegar.

P02.1.4.4 Eget projekt

Ett eget projekt av tillräcklig svårighet för att nå eftersträvad betygsnivå. Gör en egen planering av ditt projekt så har vi något att utgå ifrån. Kika sedan i kolumnen längst till höger i skolverkets kunskapskrav och kolla så att det du håller på med uppnår dessa krav. Sedan är det dags att visa upp din planering för läraren. Slutligen så är det oftast bättre att göra en lagom svår uppgift med grym kvalitet än att göra en grym uppgift med lagom kvalitet.

P02.2 Redovisning

När du är klar med ditt projekt skall det redovisas. Det gör du genom att dema din applikation för läraren och visar upp din projektplan, dokumentation samt utvärdering av ditt projekt. Denna rapport lägger du på din WordPressida som en page eller flera posts.

P02.3 Deadline

Redovisning sker genom att du bokar en tid för individuell redovisning under vecka 50-51. Tänk på att om du vill få chans att komplettera din redovisning så är det lämpligt att inte vänta med redovisning till sista dagen.

Länk till bokningslistan hittar du här.