Projekt01 - En bankapplikation

Uppgift bankapplikationen, grund

Uppgiften är att skapa en bankapplikation till Sveriges enklaste, och minst säkra, internetbank. Uppgiften kommer vara tvådelad, först en grundläggande del som alla skall göra för att visa på kunskaper i nivå med betyget E. Sedan kommer det en lista med tilläggsfunktioner som gör applikationen lite mer avancerad och förbereder dig på högre betyg.

Följande grundkrav finns för att ha löst uppgiften.

 • När ett konto skapas så får användaren 1000kr insatta på kontot.
 • Bygg applikationen i en eller flera php-filer.
 • Användaren skall kunna göra ett uttag eller insättning till sitt konto i applikationen, detta sköts genom ett eller flera formulär med lämpliga formulärelement.
 • Kontots saldo får aldrig vara negativt.
 • Insättning och uttag får vara vilket belopp som helst, fast vi jobbar bara med hela kronor.
 • Saldot på kontot skall beräknas utifrån kontots händelser. Saldot får alltså inte lagras någonstans i en fil.

Denna uppgift finns som en tutorial. Denna tutorial innehåller hjälp i två steg, det första steget är lite hjälp för att kunna lösa just den delen, det andra steget är full hjälp för att lösa den delen komplett med kod och allt.

Även om du känner att du behärskar denna typ av programmering på ett bra sätt så vill jag att du kikar på mina lösningar för att se och lära dig hur jag tänker när jag bygger denna typ av applikationer. Vissa saker kommer upplevas som nya och annorlunda även för den som är duktig.

Kika på hur jag gör, väljer du sedan att göra på något annat sätt så är det helt ok, men jag är övertygad om att det finns att lära för alla i denna uppgiften.

Tutorial hittar du här.

En av tilläggsfunktionerna nedan handlar om att bygga ihop bankapplikationen med inloggningsapplikationen, om du redan har en plan att göra detta så kan det göras på två olika sätt.

 1. Bygga bankapplikationen och sedan lägga till modulen för inloggning.
 2. Utgå ifrån inloggningsapplikationen och bygga in banken direkt.

Vilket alternativ du väljer spelar ingen större roll, det finns för och nackdelar med bägge, men det kan vara smart att tänka till innan.

Inlämningsinstruktioner

Innan inlämning bör du se till att följande saker är gjorda.

 • Testa applikationen grundligt så att den fungerar som det är tänkt.
 • Kika över koden så att den ser bra ut, ta bort det som skall tas bort och snygga till.
 • Lägg upp applikationen i en egen katalog på din domän, se till att CSource finns tillgängligt och att den är länkad på lämpligt sätt.
 • Länka till applikationen från din samlingssida.
 • Skapa ett inlägg på din WordPress där du utvärderar arbetet, gör en reflektion kring svårigheter och hur du har tänkt när du löst dessa. Länka här också till applikationen samt till CSource.

Uppgift inloggningsapplikationen, fördjupande uppgift

För att nå betyget E/D på kursen så behöver inte banken vara mer avancerad än grundfunktionaliteten men för att nå betyg från C och uppåt så behöver banken byggas ut med någon, eller några, av nedanstående funktioner. Det är inget krav att göra x eller y antal tillägg för ett specifikt betyg men jag vill ha två genomarbetade projekt för betygsstegen från C till A vid redovisningen.

Denna bankapplikation går att bygga ut i många steg, här följer några exempel (som inte är i någon speciell ordning);

 • Koppla ihop bankapplikationen med inloggningsapplikationen så att endast inloggad användare kommer åt bankkontot.
 • Koppla ihop med inloggningsapplikationen så att banken blir tillgänglig för flera kunder.
 • Låt en kund få ha flera konton.
 • Möjliggör för överflyttning mellan två konton hos samma kund, eller mellan konton hos olika kunder. Du behöver då fundera på hur du namnger konton eftersom jag inte kan se någon annan kunds konton.