Projekt01 - En bankapplikation

Uppgift bankapplikationen, grund

Denna uppgift finns som en tutorial. Denna tutorial innehåller hjälp i två steg, det första steget är lite hjälp för att kunna lösa just den delen, det andra steget är full hjälp för att lösa den delen komplett med kod och allt.

Även om du känner att du behärskar denna typ av programmering på ett bra sätt så vill jag att du kikar på mina lösningar för att se och lära dig hur jag tänker när jag bygger denna typ av applikationer. Vissa saker kommer upplevas som nya och annorlunda även för den som är duktig.

Kika på hur jag gör, väljer du sedan att göra på något annat sätt så är det helt ok, men jag är övertygad om att det finns lite för alla i denna uppgiften.

Tutorial hittar du här.

Inlämningsinstruktioner

Innan inlämning bör du se till att följande saker är gjorda.

  • Testa applikationen grundligt så att den fungerar som det är tänkt.
  • Kika över koden så att den ser bra ut, ta bort det som skall tas bort och snygga till.
  • Lägg upp applikationen i en egen katalog på din domän, se till att CSource finns tillgängligt och att den är länkad på lämpligt sätt.
  • Länka till applikationen från din samlingssida.
  • Skapa ett inlägg på din WordPress där du utvärderar arbetet, gör en reflektion kring svårigheter och hur du har tänkt när du löst dessa. Länka här också till applikationen samt till CSource.

Uppgift inloggningsapplikationen, fördjupande uppgift

Denna bankapplikation går att bygga ut i många steg, här följer några exempel (som inte är i någon speciell ordning);

  • Koppla ihop med inloggningsapplikationen så att banken blir tillgänglig för flera kunder.
  • Låt en kund få ha flera konton.
  • Koppla allt till en databas.