10. Moment10 - Redovisning & komplettering

Kursen närmar sig slutet och det är dags att göra snyggt, städa upp och se till att allt är redovisat och förberett för att läraren skall kunna sätta ett rättvist betyg.

Uppgift

För att underlätta för dig så finns här en checklista så att du inte glömmer av något, detta är extra viktigt om det är kort om tid kvar i slutet av kursen och det finns saker som måste finnas på plats.

Checklista

  • Om du använder WordPress för redovisning så Kolla över din Wordpressida så att du är nöjd med hur den ser ut och vad som där är skrivet och länkat. Behöver du justera något så är det läge för detta nu.
  • Efter redovisat projekt så skall du har fått ett betyg av läraren på kursen. Är du nöjd med detta betyg så är kursen nästan klar, är du inte nöjd så bör du ha fått en eller flera kompletterande uppgifter. Gör färdigt dessa och se till att läraren får tillgång till dessa och påminn läraren om att dessa kompletteringar är gjorda och att de skall tas med i betygsbedömningen.
  • Genomför kursutvärderingen.