1. Moment01 - Introduktion och utvecklingsmiljö

I detta moment skall vi sätta upp en utvecklingsmiljö och göra de installationer och anmälningar som krävs för att kunna genomföra denna kursen. Avslutningsvis så skall vi kort lära oss om CMS och WordPress samt skapa en egen sida på WordPress för att dokumentera arbetet genom denna kursen.

1.1 Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen WEBWEB01 och ämnet Webbserverprogrammering. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Utvecklings- och redovsningsmiljö

Alla kursens redovisningar kommer att göras på en publik webbserver. Min erfarenhet är att det som visas publikt rent generellt brukar ha högre kvalitet. Vi får hjälp av Binero som hostar serverplats och även ger varje elev en möjlighet att registrera en egen .se-domän att disponera under det läsår som eleven läser kursen.

1.2.1 Registrera domän hos Binero

Här hittar du information om hur registrering går till, observera att det krävs en kod för att få en gratis domän och plats på deras webbserver, denna kod får du av läraren.

1.2.2 Samlingssida

I denna kursen kommer du redovisa mindre eller större uppgifter i varje moment, för att förbereda detta så behöver du skapa en samlingssida där alla dina uppgifter skall länkas ifrån. Då kursen Webbutveckling01 ligger till grund för denna kurs så så bör detta inte vara några problem men kanske är denna uppgift en bra repetition för att damma av kunskaper i html och css.

Följande krav vill jag att din samlingssida uppfyller;

 • Döp sidan till index.html och låt alla css-instruktioner styras från en extern css-fil.
 • På sidan skall det förberedas för länkar till 1-3 uppgifter / moment (ca 5 st) samt för två projekt.
 • En länk skall finnas till din WordPress.
 • Gör sedan samlingssidan personlig, det skall tydligt framgå syftet med sidan och vem som ligger bakom den.
 • Innan sidan anses klar så skall den vara validerad och vara godkänd enligt standarden för html5 och css3.

Det finns flera sätt att bygga upp denna samlingssidan, antingen så väljer du en enkel väg och bygger om någon sida som du jobbade med under kursen Webbutveckling01, bygger en helt ny för att repetera och träna på syntaxen så att du kommer in i utveckling för webben igen. Kanske fanns det någon teknik som du ville testa men inte riktigt hann med under kursen, här är ett utmärkt tillfälle att leka lite med koden.

Känner du att du har glömt mycket eller allt som handlade om html och css så är detta ett utmärkt tillfälle att lära sig på nytt. Om du inte har kunskaper i html/css så kommer det bli omöjligt att klara denna kursen då alla projekt vi skapar kommer vara i webbmiljö. Använd resurser som du använde till förra kursen eller ge Webbkoda en chans. Webbkoda är en lärare som fått stipendium av Internetstiftelsen för att ta fram kursmaterial till kursen Webbutveckling01.

1.2.3 WordPress

Det som skall göras med WordPress är följande;

 • Installation på adressen wp.dindomän.se
 • Kika på kunskapsdokumentet för WordPress för att lära dig mer om hur du använder WordPress. Exakt hur mycket du vill jobba med WordPress beror på vad du vill ha ut av kursen, men följande saker vill jag att du har gjort.
  • Ändrat utseendet så att det är lite mer personligt.
  • Skapat en sida som heter about eller om och som förklarar syftet med din WordPress. Gärna med en kort presentation om dig också.
  • Ett inlägg där du kommenterar där du kort berättar vad du har gjort vid installation och konfiguration av din WordPress samt hur du tycker att det är att jobba med WordPress, du kan se det som en redovisning av Moment01.
 • I kunskapsdokumentet finns det information om ett antal plugins/tillägg som är bra att använda på din WordPress, den listan kan byggas ut hur långt som helst men du kommer troligtvis lägga till fler pluggar allt eftersom du behöver dem. Följande saker vill jag att du gör med din WordPress för att främst höja säkerheten;
  • Byt huvudanvändare från admin till något annat, allt för att höja säkerheten. Kolla gärna i kunskapsdokumentet och genomför ytterligare någon åtgärd.
  • Hitta ett sätt att säkerhetskopiera din applikation ifall du råkar ut för en krasch, eller om du gör för många inställningar så att din WordPress inte fungerar som den skall. Har du då en säkerhetskopia så är det enkelt att återställa.
  • Aktivera din API-nyckel för Akismet. Akismet är troligtvis redan installerat men behöver aktiveras för att filtrera bort spamkommentarer.

I ett inlägg på din WordPress så beskriver du vad du har gjort för att höja säkerheten samt vilka plugins du har valt att använda. Namnge också andra plugins som du valt att använda och varför dessa passade dina behov.

1.3 Webbserver

För att kunna utveckla dynamiska webbsidor så är det smidigast att installera en webbserver på din egen dator. Kunskapsdokumentet: Webbserver går igenom hur du gör detta.

1.4 FileZilla

Installera FileZilla enligt instruktionerna i kunskapsdokumentet: FileZilla.

1.5 Uppgift

Uppgift: m01

För att vara redo för nästa moment i kursen så behöver allt som gjorts ovan vara klart och fungerande. Nedan finns en checklista för att du enklare skall kunna se att allt som borde vara klart är det. När du är klar med alla delar så vill jag att du skriver ett avslutande inlägg på WordPress där du utvärderar momentet. I utvärderingen vill jag att du funderar på följande frågor. Ett tips för att hålla isär olika inlägg i WordPress är att skapa olika kategorier eller att jobba med taggar för olika moment och/eller kurser.

 • Hur tänker du kring att läsa kursen med stort eget ansvar?
 • Tycker du att moment01 är någorlunda begripligt eller blir det konstigt att bara installera flera olika applikationer utan att egentligen veta vad varje applikation gör?
 • Vilken är ditt största eller viktigaste frågetecken för tillfället.
När du har svarat på dessa frågor i ett inlägg så se också till att det går att lägga en kommentar till detta inlägg.

Checklistan

För att göra det lite enklare att runda av ett moment och att eleven skall vara säker på att allt som läraren förväntar sig skall finnas med så har jag gjort en checklista, då kan du enkelt checka av alla delar för dig själv innan du anser dig vara klar.

[  ] Registrera en domän och webbplats på Binero.
[  ] Skapa samlingssidan som skall läggas upp som startsida (index.html) på din domän.
[  ] Skapa subdomänen wp.* och installera WordPress på denna.
[  ] Installera WordPress och genomför det som finns under punkt 1.2.3 WordPress.
[  ] Installera FileZilla och gör de inställningar som behövs.
[  ] Installera en webbserver och gör de inställningar som behövs.
[  ] Utvärdera momentet i ett inlägg på WordPress.

Registrering

Nu återstår bara för dig att ge mig tillgång till din samlingssida och din WordPress. Detta gör du i formuläret nedan. Det krävs att du är inloggad i Arena. När du har gjort detta så vet jag att du är redo att läsa kursen.