1. Moment01 - Introduktion och utvecklingsmiljö

I detta moment skall vi se till att sätta upp en utvecklingsmiljö och göra de installationer och anmälningar som krävs för att kunna genomföra denna kursen. Om vi tidigare inte har en redovisningsmiljö på plats med WordPress och en landing page så måste detta också fixas.

Info

Denna kursen kan läsas parallellt/direkt efter Webbutveckling01 eller senare. I detta moment så finns det delar som kanske redan är gjorda i närtid och som fortfarande fungerar, då hoppar vi helt enkelt över dessa delar. Känner du att du behöver fixa till saker som du inte är nöjd med så lägg tid på detta nu, senare i kursen kommer tiden behövas till annat.

1.1 Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen wesweb01 och ämnet Webbserverprogrammering. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Utvecklings- och redovisningsmiljö

Alla kursens redovisningar kommer att göras på en publik webbserver. Min erfarenhet är att det som visas publikt rent generellt brukar ha högre kvalitet. Vi får hjälp av Miss Hosting som hostar serverplats och även ger varje elev en möjlighet att registrera en egen .online-domän att disponera under det läsår som eleven läser kursen.

1.2.1 Registrera domän hos Miss Hosting

Här hittar du information om hur registrering går till, observera att det krävs en kod för att få en gratis domän och plats på deras webbserver, denna kod får du av läraren.

Info

Eftersom ni redan har konton på Miss Hosting så fortsätter vi med dessa. Senare grupper kommer istället att få sin webbplats på Oderland. Oderland kommer också hjälpa er med databaser under denna kursens gång.

1.2.2 Samlingssida / Landing page

Samlingssida vs landing page

I kursen Webbutveckling01 så byggde vi en landing page som blev en startsida på din domän. Från denna sidan så länkades alla övningar, projekt och WordPressapplikationen. Om du vill bygga vidare på denna sidan och länka alla övningar/projekt i denna kurs så går det bra, eller så skapar du en sida där du samlar att som har med Webbserverprogrammering01 och som då länkas från din landing page. Du väljer.

I denna kursen kommer du redovisa mindre eller större uppgifter i varje moment, för att förbereda detta så behöver du skapa en samlingssida där alla dina uppgifter skall länkas från. Då kursen Webbutveckling01 ligger till grund för denna kurs så så bör detta inte vara några problem men kanske är denna uppgift en bra repetition för att damma av kunskaper i html och css.

Följande krav vill jag att din samlingssida uppfyller;

 • Döp sidan till index.html och låt alla css-instruktioner styras från en extern css-fil.
 • På sidan skall det förberedas för länkar till 1-3 uppgifter / moment (ca 5 st) samt för två projekt.
 • En länk skall finnas till din WordPress.
 • Gör sedan samlingssidan personlig, det skall tydligt framgå syftet med sidan och vem som ligger bakom den.
 • Innan sidan anses klar så skall den vara validerad och vara godkänd enligt standarden för html5 och css3.

Det finns flera sätt att bygga upp denna samlingssidan, antingen så väljer du en enkel väg och bygger om någon sida som du jobbade med under kursen Webbutveckling01, bygger en helt ny för att repetera och träna på syntaxen så att du kommer in i utveckling för webben igen. Kanske fanns det någon teknik som du ville testa men inte riktigt hann med under kursen, här är ett utmärkt tillfälle att leka lite med koden.

Känner du att du har glömt mycket eller allt som handlade om html och css så är detta ett utmärkt tillfälle att lära sig på nytt. Om du inte har kunskaper i html/css så kommer det bli omöjligt att klara denna kursen då alla projekt vi skapar kommer vara i webbmiljö. Använd resurser som du använde till förra kursen eller ge Webbkoda en chans. Webbkoda är en lärare som fått stipendium av Internetstiftelsen för att ta fram kursmaterial till kursen Webbutveckling01.

1.2.3 WordPress

Har du redan en fungerande WordPress-installation så går du igenom den och ser till att teman, plugins och själva kärnan är uppdaterad och fungerar som den skall. Kika över eventuella kategorier och taggar för att förbereda för den nya kursen. Fundera på hur du vill använda inlägg och sidor.

Om du inte redan har en intallation av WordPress så behöver du göra följande;

 • Installation på adressen wp.dindomän.online
 • Kika på kunskapsdokumentet för WordPress för att lära dig mer om hur du använder WordPress. Exakt hur mycket du vill jobba med WordPress beror på vad du vill ha ut av kursen, men följande saker vill jag att du har gjort.
  • Ändrat utseendet så att det är lite mer personligt.
  • Skapat en sida som heter about eller om och som förklarar syftet med din WordPress. Gärna med en kort presentation om dig också.
  • Ett inlägg där du kommenterar där du kort berättar vad du har gjort vid installation och konfiguration av din WordPress samt hur du tycker att det är att jobba med WordPress, du kan se det som en redovisning av Moment01.
 • I kunskapsdokumentet finns det information om ett antal plugins/tillägg som är bra att använda på din WordPress, den listan kan byggas ut hur långt som helst men du kommer troligtvis lägga till fler pluggar allt eftersom du behöver dem. Följande saker vill jag att du gör med din WordPress för att främst höja säkerheten;
  • Byt huvudanvändare från admin till något annat, allt för att höja säkerheten. Kolla gärna i kunskapsdokumentet och genomför ytterligare någon åtgärd.
  • Hitta ett sätt att säkerhetskopiera din applikation ifall du råkar ut för en krasch, eller om du gör för många inställningar så att din WordPress inte fungerar som den skall. Har du då en säkerhetskopia så är det enkelt att återställa.
   Ditt webbhotell gör ofta en egen säkerhetskopiering av din wordpress med jämna mellanrum och de kan också hjälpa dig att åreställa den men det kan ju ta en viss tid innan du får hjälp med detta. Att ha kontrollen själv är alltid bäst.
  • Aktivera din API-nyckel för Akismet. Akismet är troligtvis redan installerat men behöver aktiveras för att filtrera bort spamkommentarer.

I ett inlägg på din WordPress så beskriver du vad du har gjort för att höja säkerheten samt vilka plugins du har valt att använda. Namnge också andra plugins som du valt att använda och varför dessa passade dina behov.

1.3 Webbserver

För att kunna utveckla dynamiska webbsidor så är det smidigast att installera en webbserver på din egen dator. Kunskapsdokumentet: Webbserver går igenom hur du gör detta.

1.4 FileZilla

Installera FileZilla enligt instruktionerna i kunskapsdokumentet: FileZilla.

Har du redan FileZilla installerad, kolla om den behöver uppdateras.

Ändrad sökväg?

Troligtvis har du nu ändrat plats på var dina filer finns. Då är det troligt att de inställningar du tidigare har gjort i FileZilla inte längre stämmer. Då kan det vara dags att kika över detta.

1.5 Uppgift

Uppgift: m01

För att vara redo för nästa moment i kursen så behöver allt som gjorts ovan vara klart och fungerande. Nedan finns en checklista för att du enklare skall kunna se att allt som borde vara klart är det. När du är klar med alla delar så vill jag att du skriver ett avslutande inlägg på WordPress där du utvärderar momentet. I inlägget vill jag att du kortfattat beskriver vad du har gjort för att bli klar med momentet, det som du har kvar sedan tidigare kurser behöver du inte redogöra för.

Checklistan

För att göra det lite enklare att runda av ett moment och att eleven skall vara säker på att allt som läraren förväntar sig skall finnas med så har jag gjort en checklista, då kan du enkelt checka av alla delar för dig själv innan du anser dig vara klar.

[  ] Du har tillgång till en registrerad domän via Miss Hosting eller Oderland.
[  ] Skapa samlingssidan som är din landing page eller som länkas från din landing page på din domän.
[  ] WordPress är installerad, uppdaterad, uppsatt med en lösning för säkerhetskopiering och är redo för att dokumentera kursen arbete.
[  ] Installera en webbserver och gör de inställningar som behövs.
[  ] FileZilla är installerad, uppdaterad och har rätt inställningar.
[  ] Utvärdera momentet i ett inlägg på WordPress.