Planering 23/24 wesweb01 21TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Denna kursen läses på höstterminen och sedan skall vi läsa Programmering02. Exakt när detta kursbyte sker bestämmer vi när vi närmar oss jullovet. Databaser är ett moment som återfinns i bägge kurserna så troligtvis gör vi det endast en gång och då i denna kursen.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.

v.34 - Moment01

onsdag fm: Presentation av årets kurser och beslut om hur vi skall jobba under året. Beslutet blev att vi kör Webbserverprogrammering01 på hösten och Programmering02 på våren.

onsdag em: Då denna lektionen inte fanns i ert schema så får den ske på valfri plats. Fokus på att förbereda din landingpage och WordPress för den nya kursen

torsdag: Genomgång av kursen och skolverkets kursmaterial. Installation av Webbserver. Sedan fokus på att göra färdigt förberedelserna.

v.35 - Moment02

måndag: Uppstart av moment02. Presentation av hur webbservern funkar ihop med html/php sedan kodar du php genom uppgifterna i moment02, PHP Grunder.

onsdag fm: Arbete med moment02.

onsdag em: Arbete med moment02.

torsdag: Arbete med moment02.

v.36 - Moment02/03

måndag: Arbete med moment02.

onsdag fm: Genomgång av M03.1 Formulär.

onsdag em: Arbete med moment03.

torsdag: Arbete med moment03.

Inlämning: Inlämning av moment02 fredag kl 17.00. Redovisning enligt uppgift.

v.37 - Moment03

måndag: Genomgång av M03.2 Datapersistens.

torsdag: Arbete med moment03.

Info: Programmets dag på onsdag

Inlämning: Inlämning av moment02 fredag kl 17.00. Redovisning enligt uppgift.

v.38 - Moment03/04

måndag: Gör klart moment03, om du redan är klar så är det ok att börja jobba med Moment04.

onsdag fm: Presentation 4.1 En inloggningsapplikation. Arbete med moment04.

onsdag em: Arbete med moment04.

torsdag: Arbete med moment04.

v.39 - Moment04

måndag: Genomgång av 4.2 Filhantering, sedan fortsatt arbete med moment04.

onsdag fm: Fortsatt arbete med moment04.

onsdag em: Genomgång av 4.2.4 Läsa och lagra data med hjälp av JSON, sedan fortsatt arbete med moment04.

torsdag: Fortsatt arbete med moment04.

v.40 - Moment04 / Projekt01

måndag: Fortsatt arbete med moment04.

onsdag fm: Uppstart av Projekt01

onsdag em: Fortsatt arbete med Projekt01.

torsdag: Fortsatt arbete med Projekt01.

Inlämning: Inlämning av moment04 (Inloggapplikationen) fredag kl 17.00. Redovisning enligt uppgift.

v.41 - Projekt01

måndag: Fortsatt arbete med Projekt01.

onsdag fm: Fortsatt arbete med Projekt01.

onsdag em: Fortsatt arbete med Projekt01.

torsdag: Fortsatt arbete med Projekt01.

v.42 - Projekt01

måndag: Fortsatt arbete med Projekt01.

onsdag fm: Fortsatt arbete med Projekt01.

onsdag em: Fortsatt arbete med Projekt01.

Info: Ingen lektion på torsdag

Inlämning: Inlämning av Projekt01 (banken) fredag kl 17.00. Redovisning enligt uppgift.

v.43 - Moment06

måndag: Genomgång av 6.1 Terminologi, 6.2 Databasmodellering.

onsdag fm: Eget arbete med Moment06, uppgift m06u01 Inloggningsapplikation Databasmodellering

onsdag em: Genomgång av 6.3 Praktik & SQL, 6.4 Modifiera data, 6.5 SQL - söka efter data, 6.6 SQL - söka från flera tabeller. Arbeta med m06u01, infoga tabeller till databasen och m06u02 inloggningsapplikation SQL.

torsdag: Arbeta vidare med m06u01, infoga tabeller till databasen och m06u02 inloggningsapplikation SQL.

Info: Den försvunna lektionen på torsdag återinfördes....

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment06

måndag: Kolla vad som behöver repeteras efter höstlovet. Arbeta sedan med m06u01, infoga tabeller till databasen och m06u02 inloggningsapplikation SQL.

torsdag: Eget arbete med Moment06, uppgift m06u02 inloggningsapplikation SQL. Behöver tidigare uppgifter läggas upp eller kompletteras så är det dags att göra detta.

Info: Ingen lektion på onsdag pga utvecklingssamtal.

v.46 - Moment06

måndag: Genomgång av 6.8 Koppla PHP till databasen. Presentation av 6.9 Inlämningsuppgift.

onsdag fm: Eget arbete med inlämningsuppgift 6.9 inloggDb.

onsdag em: Eget arbete med inlämningsuppgift 6.9 inloggDb.

torsdag: Eget arbete med inlämningsuppgift 6.9 inloggDb.

Info: Individuella samtal med elever inför sluttampen av kursen.

v.47 - Moment07 / Slutprojekt

måndag: Johan kör VAB, eleverna arbetar på egen hand.

onsdag fm: Genomgång av Moment07 sedan så presenteras slutprojektet.

onsdag em: Eget arbete med slutprojektet.

torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Info: Individuella samtal med elever inför sluttampen av kursen.

v.48 - Slutprojektet

måndag: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag fm: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag em: Eget arbete med slutprojektet.

torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

v.49 - Slutprojektet

måndag: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag fm: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag em: Eget arbete med slutprojektet.

torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

v.50 - Slutprojektet - redovisningsvecka.

måndag: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag fm: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag em: Eget arbete med slutprojektet.

torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Info: Redovisningsvecka, se info längst ner på sidan.

v.51 - Slutprojektet - redovisningsvecka.

måndag: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag fm: Eget arbete med slutprojektet.

onsdag em: Eget arbete med slutprojektet.

torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Info: Redovisningsvecka, se info längst ner på sidan.

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

Redovisning avslutar kursen