Planering 22/23 wesweb01 20TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Denna kursen läses på höstterminen och sedan skall vi läsa Programmering02. Exakt när detta kursbyte sker bestämmer vi när vi närmar oss jullovet. Databaser är ett moment som återfinns i bägge kurserna så troligtvis gör vi det endast en gång och då i denna kursen.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.34 - Moment01

Måndag: Tanken var att denna lektion skulle vara uppstart för kursen men eftersom lektionen inte fanns i era scheman så fick vi hoppa lektionen.

Tisdag: Presentation av kurserna Webbserverprogrammering01 och Programmering02 och sedan beslut hur vi skall läsa dessa kurser. Valet föll på att vi läser Webbserverprogrammering01 under hösten och sedan Programmering02 under våren.

Onsdag: Genomgång av kursen och skolverkets kursmaterial. Eftersom vi inte skall flytta våra domäner så gäller det att se till att vår miljö hos Miss Hosting är redo för den nya kursen. Fokus på WordPress och din landing page.
Installera en lokal webbserver enligt instruktioner. När detta är gjort så ser du till att skapa en lämplig web_root på din dator där samtliga filer säkerhetskopieras. Bygg sedan upp en struktur i denna web_root så att det stämmer överrens med mappstrukturen på Miss Hosting samt gör inställningar i FileZilla för att detta skall ske så smidigt som möjligt.

Torsdag: Gör färdigt momentet och se till att du är redo för moment02 nästa vecka. Avsluta ditt arbete med att göra uppgiften för moment01.

v.35 - Moment02

Måndag: Uppstart av moment02. Presentation av hur webbservern funkar ihop med html/php sedan kodar du php genom uppgifterna i moment02, PHP Grunder.

Tisdag: Första delen av lektionen är det politisk debatt inför valet. Sedan fortsätter ni jobba med moment02, PHP Grunder.

Onsdag: Arbete på valfri plats då Johan är ute och paddlar med 21TEa.

Torsdag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder.

v.36 - Moment02/Moment03

Måndag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder. Kolla hur vi ligger till.

Tisdag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder.

Onsdag: Uppstart av moment03, Formulär & datapersisens. Genomgång av 3.1 Formulär.

Torsdag: Fortsatt arbete med moment03, Formulär & datapersisens.

Inlämning: Inlämningsuppgift M02.

v.37 - Moment03

Måndag: Genomgång av 3.2 Datapersistens och 3.2.1 Sessioner sedan fortsatt arbete med moment03, Formulär & datapersisens.

Tisdag: Genomgång av 3.2.2 Cookies sedan fortsatt arbete med moment03, Formulär & datapersisens.

Onsdag: Genomgång av 3.3 och 3.4 sedan fortsatt arbete med moment03, Formulär & datapersisens.

Torsdag: Fortsatt arbete med moment03, Formulär & datapersisens.

Inlämning: Inlämningsuppgift M03.

v.38 - Moment04

Måndag: Uppstart av moment04, presentation av 4.1 En inloggningsapplikation.

Tisdag: Fortsatt arbete med moment04.

Onsdag: Genomgång av 4.2 Filhantering, sedan fortsatt arbete med moment04.

Torsdag: Fortsatt arbete med moment04.

v.39 - Moment04

Måndag: Genomgång av 4.2.4 Läsa och lagra data med hjälp av JSON, sedan fortsatt arbete med moment04.

Onsdag: Fortsatt arbete med moment04.

Torsdag: Fortsatt arbete med moment04.

Info: Programmets dag tisdagen 27 september.

Inlämning: Inlämningsuppgift M04.

v.40 - Projekt01

Måndag: Presentation av Projekt01:Banken.

Tisdag: Fortsatt arbete med p01

Onsdag: Fortsatt arbete med p01

Torsdag: Fortsatt arbete med p01

v.41 - Projekt01

Måndag: Fortsatt arbete med p01

Tisdag: Fortsatt arbete med p01

Onsdag: Fortsatt arbete med p01

Torsdag: Fortsatt arbete med p01

Inlämning: Inlämningsuppgift P01.

v.42 - Moment06

Måndag: Genomgång av 6.1 Terminologi, 6.2 Databasmodellering.

Tisdag: Eget arbete med Moment06, uppgift m06u01 Inloggningsapplikation Databasmodellering

Torsdag: Genomgång av 6.3 Praktik & SQL, 6.4 Modifiera data. Arbeta vidare med m06u01, infoga tabeller till databasen.

Info: Orienteringsdag på onsdag.

v.43 - Moment06

Måndag: Genomgång av 6.5 SQL - söka efter data, 6.6 SQL - söka från flera tabeller. Eget arbete med att infoga m06u01 i databasen och arbeta med phpMyAdmin och arbete med m06u02 inloggningsapplikation SQL.

Tisdag: Eget ansvar att på distans arbeta med m06u01 och m06u02. Gemensam uppstart eller eget ansvar?

Onsdag: Eget arbete med Moment06, uppgift m06u02 inloggningsapplikation SQL.

Torsdag: Genomgång av 6.8 Koppla PHP till databasen. Presentation av 6.9 Inlämningsuppgift.

Info: Distansundervisning pga niornas dag tisdagen 25 oktober.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment06

Måndag: Eget arbete med inlämningsuppgift 6.9 inloggDb.

Tisdag: Eget arbete med inlämningsuppgift 6.9 inloggDb.

Onsdag: Eget arbete med inlämningsuppgift 6.9 inloggDb.

Torsdag: Eget arbete med inlämningsuppgift 6.9 inloggDb.

Info: Johan är föräldraledig.
Kvaltävling för programmeringsolympiaden startar, mer info här.

v.46 - Moment06

Måndag: Fortsatt tid till att göra färdigt inlämningsuppgift inloggDb. Om du är färdig så finns det här möjlighet att bygga ihop inloggDb med banken för att få denna databasdriven.

Tisdag: Fortsatt tid till att göra färdigt inlämningsuppgift inloggDb. Om du är färdig så finns det här möjlighet att bygga ihop inloggDb med banken för att få denna databasdriven.

Onsdag: Fortsatt tid till att göra färdigt inlämningsuppgift inloggDb. Om du är färdig så finns det här möjlighet att bygga ihop inloggDb med banken för att få denna databasdriven.

Torsdag: Fortsatt tid till att göra färdigt inlämningsuppgift inloggDb. Om du är färdig så finns det här möjlighet att bygga ihop inloggDb med banken för att få denna databasdriven.

Info: Kvaltävlingen för programmeringsolympiaden pågår, mer info här.

Inlämning: Inlämningsuppgift M06.

v.47 - Moment07 / Slutprojekt

Måndag: Lektionen krockar med programmeringsolympiaden så den som inte deltar i den arbetar på valfri plats.

Tisdag: Genomgång av Moment07 sedan så presenteras slutprojektet.

Onsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Info: Programmeringsolympiadens skolkval måndagen 21 november kl 8.30-12.30.
Onlinekvalet startar torsdag 24 nov, mer info här.

v.48 - Slutprojektet

Måndag: Eget arbete med slutprojektet.

Tisdag: Eget arbete med slutprojektet.

Onsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

v.49 - Slutprojektet

Måndag: Eget arbete med slutprojektet.

Tisdag: Eget arbete med slutprojektet.

Onsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

v.50 - Slutprojektet - redovisningsvecka.

Måndag: Eget arbete med slutprojektet.

Tisdag: Eget arbete med slutprojektet.

Torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Info: Orienteringsdag på onsdag.

v.51 - Slutprojektet - redovisningsvecka.

Måndag: Eget arbete med slutprojektet.

Tisdag: Eget arbete med slutprojektet.

Info: Julavslutning på onsdag.

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Kursen är avslutad, komplettering möjlig tom fredag 20 januari.

v.3 - Kursen är avslutad, komplettering möjlig tom fredag 20 januari.

Redovisning avslutar kursen