Planering 20/21 weuweb01 & wesweb01 18TE

Denna kursplanering fångar in två kurser, Webbutveckling01 och Webbserverprogrammering01, då dessa skall blockläsas under läsåret. Hur vi delar upp arbetet och väver ihop eller separerar kurserna gör vi upp gemensamt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.34 - Webbutveckling01, Moment01

Tisdag: Uppstartsdag för höstterminen.

Torsdag: Presentation av kursen samt registrering av domäner.

Fredag: Installation av och arbete med WordPress.

Info: Uppstartsdagar tisdag & onsdag.

v.35 - Moment01

Tisdag: Arbeta med WordPress enligt instruktioner för Moment01.

Torsdag: Arbeta med WordPress enligt instruktioner för Moment01.

Fredag: Arbeta med WordPress enligt instruktioner för Moment01.

Inlämning: Inlämningsuppgift M01, fredag 17.00 i Classroom.

v.36 - Moment02

Tisdag: Uppstart av moment02.

Torsdag: Arbeta med moment02.

Fredag: Studiedag.

v.37 - Moment02/Moment03

Tisdag: Gemensam planering av programmets/inriktningens dag som körs på torsdag. Sedan arbeta vidare med moment02.

Torsdag: Programmets dag, elever väljer att arbeta klart med Moment02 eller att jobba med projektet October. Presentation av Moment03 under dagen.

Fredag: Jobba vidare med Moment03.

Inlämning: Inlämningsuppgift M02, fredag 17.00 i Classroom.

v.38 - Moment03

Tisdag: Arbeta med Moment03.

Torsdag: Arbeta med Moment03.

Fredag: Arbeta med Moment03.

Inlämning: Inlämningsuppgift M03, fredag 17.00 i Classroom.

v.39 - Moment04

Tisdag: Presentera Moment04.

Torsdag: Arbeta med Moment04.

Fredag: Arbeta med Moment04. Presentation av Paolos Webb.

v.40 - Moment04 (Paolos Webb)

Tisdag: Arbeta med Paolos Webb.

Torsdag: Arbeta med Paolos Webb.

Fredag: Arbeta med Paolos Webb.

Inlämning: Inlämningsuppgift M04 (Paolos Webb), fredag 17.00 i Classroom.

v.41 - Moment05

Tisdag: Genomgång och arbete med 5.2 Internets historia.

Torsdag: Genomgång och arbete med 5.3 Kvalitetssäkring av funktion och kvalitet.

Fredag: Arbete med Moment05.

v.42 - Moment05

Tisdag: Genomgång och arbete med 5.4 Tillgänglighet.

Torsdag: Arbete med Moment05.

Fredag: Arbete med Moment05.

Inlämning: Inlämningsuppgift M05, fredag 17.00 i Classroom.

v.43 - Moment06

Tisdag: Genomgång och arbete med 6. Responsiv design.

Torsdag: Arbete med Moment06.

Fredag: Arbete med Moment06. Johan kör VAB så stöd finns på distans.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment06

Tisdag: Arbete med Moment06.

Torsdag: Arbete med Moment06.

Fredag: Arbete med Moment06.

Inlämning: Inlämningsuppgift M06, fredag 17.00 i Classroom.

v.46 - Moment07

Tisdag: Presenterar Moment07, arbeta med 7.2 Webbens tekniker.

Torsdag: Genomgång av 7.3 Lagar och etik och arbete med detta avsnitt.

Fredag: Eget arbete med Moment07.

v.47 - Moment07

Tisdag: Genomgång, 7.4 Lösenordshantering och säkra lösenord.

Torsdag: Genomgång, projektplan från kunskapsdokument: Projektstöd.

Fredag: Eget arbete, slutföra momentet.

Inlämning: Inlämningsuppgift M07, fredag 17.00 i Classroom.

v.48 - Projekt01

Tisdag: Presentera Projekt01.

Torsdag: Arbeta med Projekt01.

Fredag: Arbeta med Projekt01.

v.49 - Projekt01

Tisdag: Arbeta med Projekt01.

Torsdag: Arbeta med Projekt01.

Fredag: Arbeta med Projekt01.

Inlämning: Inlämning av P01, fredag 17.00 i Classroom.

v.50 - Webbserverprogrammering01, Moment01

Tisdag: Moment01, presentation WESWEB01, installation av MAMP.

Torsdag: Moment02, presentation. Hur skall vi arbeta?

Fredag: Moment02, jobba vidare med att lära er PHP.

Inlämning: Inlämning av M01, fredag 17.00 i Classroom.

v.51 - Moment02

Tisdag: Moment02, jobba vidare med att lära er PHP.

Torsdag: Moment02, jobba vidare med att lära er PHP.

Fredag: Moment02, jobba vidare med att lära er PHP.

Inlämning: Inlämning av M02, fredag 17.00 i Classroom.

v.52 - Jullov

v.53 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment03

Tisdag: Genomgång av 3.1 Formulär och sedan arbete med detta avsnitt.

Torsdag: Arbeta vidare med avsnitt 3.1 Formulär och uppgift 1.

Fredag: Arbeta med 3.2 Datapersistens, 3.2.1 Sessioner, 3.2.2 Cookies. Jobba med uppgift 2 och 3. Tid för att göra färdigt finns i början av nästa vecka.

Info: Skolstart på tisdag, fortfarande i form av distansundervisning pga Covid-19.

v.3 - Moment03 / Moment04

Tisdag: Arbeta färdigt med det du har kvar sedan veckan innan. Kika gärna på 3.3 Kodexempel och 3.4 Blandade småsaker som är relevanta för kommande moment i kursen. Redovisa sedan momentet.

Torsdag: Genomgång och uppstart av Moment04. 4.1 En inloggningsapplikation.

Fredag: Arbeta vidare med Inloggningsapplikationen.

Inlämning: Inlämning av M03, fredag 17.00.

v.4 - Moment04

Tisdag: Arbeta vidare med Inloggningsapplikationen.

Torsdag: Starta upp arbetet med avsnitt 4.2 Filhantering.

Fredag: Arbeta med avsnitt 4.2 Filhantering

Inlämning: Inlämning av M04, fredag 17.00.

v.5 - Projekt01: Banken

Tisdag: Uppstart av projekt01: Banken.

Torsdag: Arbete med projekt01.

Fredag: Arbete med projekt01.

v.6 - Projekt01: Banken

Tisdag: Arbete med projekt01.

Torsdag: Arbete med projekt01.

Fredag: Arbete med projekt01.

Inlämning: Inlämning av P01, fredag 17.00.

v.7 - Sportlov

v.8 - Moment06

Tisdag: Börja med att registrera ditt konto på Vertabelo. Genomgång av 6.1 Terminologi och 6.2 Databasmodellering. Påbörja sedan uppgift m06u01.

Torsdag: Arbeta vidare med Moment06.

Fredag: Genomgång 6.3 Praktik & SQL.

Info: Detta moment är lite svårt att planera i förväg, det består av flera mindre, eller lite större, uppgifter vilket skall resultera i några mindre och en större uppgift som lämnas in. Se min detaljplanering som en skuggplanering, är du färdig med det jag har tänkt så arbeta vidare. Känner du att du vill jobba bredare/djupare med ett visst avsnitt så är det helt ok.

Inlämning: Uppgift m06u01 lämnas in under veckan.

v.9 - Moment06

Tisdag: Genomgång 6.4 SQL - Modifiera data, 6.5 SQL - söka efter data och 6.6 SQL - söka från flera tabeller. Arbeta sedan med detta material.

Torsdag: Arbeta vidare med 6.4, 6.5 och 6.6 samt uppgift m06u02. Känner du att du är klar så kan du börja arbeta med 6.8 Databas kopplas till PHP, lägg dock märke till att jag håller på att skriva om avsnitt 6.8.1.

Fredag: Arbeta vidare med momentet.

Info: Detta moment är lite svårt att planera i förväg, det består av flera mindre, eller lite större, uppgifter vilket skall resultera i några mindre och en större uppgift som lämnas in. Se min detaljplanering som en skuggplanering, är du färdig med det jag har tänkt så arbeta vidare. Känner du att du vill jobba bredare/djupare med ett visst avsnitt så är det helt ok.

v.10 - Moment06

Tisdag: Arbeta vidare med momentet.

Torsdag: Arbeta vidare med momentet.

Fredag: Arbeta vidare med momentet.

Info: fokus på att göra klart moment06.

Inlämning: Inlämning av Moment06.

v.11 - Moment07

Info: Att i eget tempo arbeta med moment07 och förbereda dig för slutprojektet i kursen.

v.12 - Moment07 & presentation av slutprojektet

Tisdag: Presentation av slutprojektet

Torsdag: Arbete med Moment07 och slutprojektet

Fredag: Arbete med Moment07 och slutprojektet

v.13 - Arbete med slutprojektet

Tisdag: Arbete med slutprojektet

Torsdag: Arbete med slutprojektet

Info: Långfredag

v.14 - Påsklov

v.15 - Arbete med slutprojekt

Tisdag: Arbete med slutprojekt

Torsdag: Arbete med slutprojekt

Fredag: Arbete med slutprojekt

v.16 - Arbete med slutprojekt

Tisdag: Arbete med slutprojekt

Torsdag: Arbete med slutprojekt

Fredag: Arbete med slutprojekt

v.17 - Arbete med slutprojekt

Tisdag: Arbete med slutprojekt

Fredag: Arbete med slutprojekt

Info: Torsdagens lektion utgår pga nationellt prov.

v.18 - Redovisningsvecka åk 3

Tisdag: Arbete med slutprojekt

Torsdag: Arbete med slutprojekt

Fredag: Arbete med slutprojekt

v.19 - Redovisningsvecka åk 3

Tisdag: Inga normala lektioner, fokus på redovisning.

Info: Kristi Flygare torsdag, fredag lovdag.

Inlämning: Redovisningsvecka åk 3.

v.20 - Redovisningsvecka åk 3

Tisdag: Inga normala lektioner, fokus på redovisning.

Torsdag: Inga normala lektioner, fokus på redovisning.

Fredag: Inga normala lektioner, fokus på redovisning.

Info: Tänk på att datorer som skall återlämnas eventuellt återlämnas denna veckan.

Inlämning: Redovisningsvecka åk 3.

v.21 - Kompletteringsvecka

Tisdag: Inga normala lektioner, fokus på redovisning.

Torsdag: Inga normala lektioner, fokus på redovisning.

Fredag: Inga normala lektioner, fokus på redovisning.

Info: Betygen för åk 3 sätts torsdag 27 maj.

v.22 - Kursen slut. Student fredag 4 juni

Info: Ev prövning åk 3.

Redovisning avslutar kursen