Kunskapsdokument - projektstöd

Att genomföra ett lyckat projekt kräver alltid ett bra förarbete, ett fokuserat genomförande och sedan när du tycker att allt är färdigt för leverans så finns det alltid lite mer arbete att göra med dokumentation, utvärdering och paketering av applikationen.

I detta kunskapsmoment kommer du få hjälp med de saker som kommer behövas för att genomföra projektet och även hjälp att kunna nå de betyg du vill på projektet.

Detta dokument belyser hela webbutvecklingen både front- och back-end då dessa ofta flyter ihop i ett projekt.

Projektplan

En projektplan är grundplaneringen till ditt projekt, det är där som du anger vad projektet skall innefatta, vilka krav som ställs, en skiss på hur projektets resultat skall se ut, inom webb eller programmering så är det ofta en webbsida eller en applikation. Projektplanen hjälper dig att planera ditt arbete innan du börjar bygga lösningen och ju mer detaljerad du gör en projektplan desto mer stöd får du senare i processen.

Ett projekt kan vara ett projekt som består av nybyggnad av ett projekt eller vidareutveckling av ett tidigare projekt. Beroende på projektets struktur så kan projektplanen se olika ut.

Nedan finns ett antal punkter, använd dem gärna som rubriker och stöd i din egen projektplan.

Syfte och presentation av uppgiften

Beskriv uppgiften som skall utföras och syftet med uppgiften. Är det en skoluppgift så kommer du långt med att ta delar av uppgiftstexten som du har fått av läraren.

Är det inte en skoluppgift så finns det ofta en beställande kund eller så har du ett eget mål med denna applikation.

Är projektet en tilläggsbeställning eller ett projekt som bygger vidare på en befintlig produkt är det bra att beskriva/visa denna produkt och fokusera på att förklara vad förändringen/påbyggnationen består av, då detta är själva uppgiften.

Målgrupp

När du bygger webbsidor och applikationer behöver du alltid veta vilken målgrupp du har för arbetet. Även om en webbsida skall vara tillgänglig för de flesta användare så kommer en webbsida med syfte att informera spelnördar om spelpublikationer som skall släppas att se annorlunda ut än en informationssite för äldre yrkesarbetare som söker information inför en kommande pension.

Dina val i utvecklingen skall alltid ha målgruppen i fokus.

Skiss

Gör en digital eller analog skiss på hur ditt projekt skall se ut. Skissen kan se olika ut men vanliga tekniker är wire frame eller en mockup. Finns det en beställare kan det vara bra att ganska tidigt skapa en prototyp så att beställaren kan få känslan av den färdiga produkten och tidigt ge feedback på design och funktion. Det går fortare att ändra tidigt i ett projekt och i denna branschen gäller i högsta grad att tid är pengar.

Wire Frame

En Wire Frame, eller trådskiss, är en teknik som används för att göra en tydligare bild på hur hemsidan skall se ut, detta kan vi enkelt göra med verktyget på draw.io.

Tanken med en genomarbetad trådskiss är att det är något att hela tiden falla tillbaka på och tydligt se de stora strukturerna för webbsidan.

Wire frame av kursolle

Wire frame av kursolle

Den trådskiss som presenteras här är kursolle i version 1.0.

Prototyp

En prototyp är en delvis fungerande applikation där beställaren/användaren/utvecklaren kan visa upp vilket flöde som finns i en applikation. Om jag klickar på denna knappen kommer jag till denna sidan. I denna kurs kommer vi inte kika på prototyper, det gör de elever som läser gränssnittsdesign.

Mockup

Mockup är den bildteknik som ligger närmast den färdiga produkten, här skall färger, fonter, exempeltexter, knappar formulär och allt annat publiceras så att du får en bra bild av hur slutprodukten skall se ut.

Funktioner

Lista de funktioner eller delar som du skall ha i din applikation. Bygger du t.ex. en webbsida för ett företag så kanske webbplatsen skall innehålla följande sidor.

  • Startsidan, en välkomnande bild och en kort text så att användaren vet att hen har kommit rätt.
  • Produkter, en lista på vilka produkter vi säljer och priser. Längst ner finns det ett enkelt formulär där användaren kan beställa produkter.
  • Företaget, en presentation av företaget, grundaren och en kort historik. Kontaktuppgifter.
  • Om, en sida som beskriver projektet och vem som har gjort sidan.

Utförligare än så behöver det inte vara. Om de olika sidorna kommer ha olika design kan det vara bra att stötta upp med skisser på varje sida, allt för att ha en mall att utgå ifrån nu du sedan skall utveckla koden.

Övrigt

De saker som är listade ovan är saker som du behöver ha med i en projektplan, naturligtvis kan det finnas fler saker som kan läggas till beroende på projektets omfattning i tid, ekonomi och medarbetare. Förslag på sådana punkter kan vara;

Tidsplan

En tidsplan i form av ett gannt-schema för att dela upp och tidssätta olika aktiviteter i projektet.

Gemensam kodstandard

Om det finns flera utvecklare som gemensamt bygger en applikation så behöver det sättas en gemensam standard för projektet, detta kan t.ex. gälla namngivning av olika delar och en gemensam grafisk profil så att applikationen blir en enhet och inte två, eller flera, olika delar.

Genomförande

Under projektets gång så är det viktigt att hela tiden återkomma till projektplanen och vid behov revidera denna. Håll också koll på de krav som är ställda på applikationen av beställaren/kunden/läraren så att du jobbar mot de mål som är uppsatta. Har du en tydlig kund så är det en fördel att vid givna tillfällen stämma av med kunden så att hen är med på tåget och att applikationen uppfyller kundens krav och önskemål. Är projektet ett skolarbete så är det viktigt att du hela tiden har koll på att du jobbar mot rätt mål och det betyg du vill nå för projektet/kursen.

Dokumentation

Dokumentation är en stor och viktig del av ett projekt även om många tycker att det både kan kännas onödigt och tråkigt. För att underlätta dokumentationen, som man ofta gör i slutet av ett projekt så kan det vara smart att jobba med en enkel loggbok för att sedan kunna återskapa delar av arbetsprocessen.

Kolla upp vilken typ av dokumentation som krävs för projektet, en skoluppgift och en faktisk beställning av kund kommer säkerligen se helt olika ut.

Dokumentation och utvärdering av projektet

Dokumentation av projektet handlar om vad syftet med en sida är och vad en användare skall förvänta sig av applikationen. Här kan det vara lämpligt att lista de funktioner som ingår. Utvärderingen handlar om hur projektet har fortlöpt, viktigare i ett skolprojekt och mindre viktigt att delge en kund när projektet är levererat. I utvärderingen kan det dock finnas information om eventuell funktionalitet som av olika anledningar inte har levererats. Om det finns en tydlig beställning på projektet så bör dokumentationen återkoppla till denna.

Teknisk dokumentation

En teknisk dokumentation skrivs först och främst för den som skall förvalta och arbeta vidare med applikationen. Här handlar det mest om att presentera er-modeller, databasmodeller samt site maps i utskriven eller ännu hellre digital form.

Inom webbutveckling kan det vara lämpligt att skapa en digital site-map, ett verktyg för detta finns på xml-sitemaps.com där man kan få en bra överblick vilka sidor som finns på en website. Ett annat alternativ är pro-sitemaps.

Site map av kursolle.se/weuweb01

Site map av kursolle.se/weuweb01

Användarmanual

Om applikationen du har skapat inte är superenkel att förstå eller självförklarande så kommer du behöva skapa någon form av användarmanual. Den kan vara skriftlig, filmad eller inbyggd med tydliga ledtexter i applikationen. Utgå ifrån kraven på beställningen och gör gärna ett eller flera tester på slutanvändare för att få koll på att applikationen används som det är tänkt.

Länkar

På webbsen finns det mängder av hjälp att få när det gäller projekt och projektstöd. Tänk på att dina projekt kan behöva olika stöd och mindre hobbyprojekt kräver mindre kringdokumentation medan större projekt och framförallt projekt med flera medarbetare kräver bättre struktur. Skall du dessutom ta betalt för ditt arbete och/eller genomföra ett mer professionellt projekt så kommer den tid du lägger på kringdokumentation förhoppningsvis resultera i ett bättre genomfört projekt som tog kortare tid att genomföra och som håller högre kvalitet.

Här finns lite länkar som du kan använda, flera av dem leder till professionella verktyg och tjänster.

  • projify.se, gratis projekthanteringsvertyg
  • projektmallar.se, mängder av mallar som är användbara i projekt, ofta väldigt utförliga men det går ju att använda de delar man vill ha. Bra checklistor för att få hjälp att tex bygga en projektplan.