Databas online

Trots att vi för tillfället använder Miss Hosting som tjänst för att publicera våra projekt så kan ni inte skapa egna MySQL-databaser på denna servern för det kontot som du har. Vi har då tre möjligheter;

 1. Att använda den databasen som WordPress använder. Detta är fullt möjligt men det gäller att vara lite försiktig, tar du bort de befintliga tabellerna eller innehållet i dessa tabeller så riskerar WordPress att påverkas eller helt enkelt sluta fungera. Att bygga ihop två, eller flera, databaser innebär också att du behöver tänka till lite extra så att du namnger de olika tabellerna så att det är uppenbart vilka tabeller som hör till vilken applikation. Fullt möjligt, men inte optimalt.
 2. Använda en av de gratisstjänster som finns för att skapa MySQL-databaser online. Free MySQL Hosting är en sådan tjänst som är enkel att sätta igång med, det finns tillgång till phpMyAdmin (som dock är oerhört seg) men det går också att använda andra applikationer, se längre ner, som kan kommunicera med denna databasen. En nackdel med denna tjänsten är att den gäller en vecka, sedan behöver du klicka på en länk och aktivera en vecka till. Missar du detta så kommer din databas att raderas.
 3. Vi kan skapa en databas via en annan leverantör. Detta är det alternativ som jag rekomenderar och här har jag skapat var sin databas till samtliga elever som har behov av detta. Databasen är skapad hos Oderland, som är ett webhotell motsvarande Miss Hosting, och till databasen kommer du få dina individuella uppkopplingsuppgifter via Google Chat, eller på annat sätt.

Uppkoppling

Det blir lite speciellt att koppla upp till databasen som ligger hos Oderland från php-applikationen som ligger på en server hos Miss Hosting. I vanliga fall så lägger man både applikation och databas inom samma miljö, men nu är det inte möjligt.

phpMyAdmin

Testa först att koppla upp dig till din databas med dina inloggningsuppgifter via phpMyAdmin som ligger på Oderlands server. Detta är enklaste sättet du kan nå din databas.

PHP-kod från Miss Hosting

Via Google Chat har du fått användarnamn, lösenord och en länk till phphMyAdmin som kan användas online. Denna databasen ligger fysiskt hos Oderland vilket är ett annat webbhotell. Det går dock att koppla ihop en applikation som ligger hos Miss Hosting med en databas som ligger hos Oderland.

Inställningar för att koppla upp mot databasen på Oderland

$host = "server1.serverdrift.com";  // Den server där databasen ligger
$user = "alstromerh_username";    // Ditt användarnamn
$pwd = "hemligt";          // Ditt lösenord
$db  = "alstromerh_username";    // Databasen vi vill jobba mot

Problem med att koppla upp?

Det finns en säkerhet hos Oderland som gör att jag manuellt måste öppna ip-adresser som kan nå databaserna. De öppna IP-adresserna är för tillfället 193.%.%.% och 185.%.%.% och det är dessa IP-adresser som använts tidigare.

Om det skulle uppstå problem att koppla upp mot databasen så kan du kolla vilken ip-adress som din server har. Du kollar det enklast genom att skapa en php-fil med koden nedan och kör denna från din domän.

Kod för att kolla serverns ip-adress

<?php
 echo $_SERVER['SERVER_ADDR'];
  

Andra applikationer

Om du vill nå databasen från din egen domän och inte koppla upp dig via phpMyAdmin som ligger på Oderlands server så finns det flera alternativ.

 • Adminer, en enda fil som är en light-light-variant av phpMyAdmin, men som kan vara smidig ifall man vill göra enkel administration av flera databaser.
 • MyWebSQL
 • SIDU
 • MySQL Workbench, fristående applikation vilket kan ge problem med ip-adressen som skall tillåtas.