1. Moment01 - Introduktion och utvecklingsmiljö

1.1 Introduktion

I detta moment skall vi sätta upp en utvecklingsmiljö och göra de förberedelser som krävs för att kunna genomföra denna kursen. Vi kommer också få en liten bakgrund till programmeingen roll i samhället och en kort introduktion till vad som händer i en dator när vi kör vår kod.

1.1.2 Kursdokument

Denna kurs är lite speciell då vi kommer bedömmas utifrån kursen Tillämpad programmering men stora delar av innehållet är byggt utifrån kursen PRRPRR01 och ämnet programmering. Första delen av kursen är att lära oss grunder i programmering och då främst i prorgrammeringsspråket Python.

1.2 Programmeringens roll i samhället

Programmeringen får en allt större betydelse i vårt samhälle och programmerade system påverkar oss mer än vi tror. I samband med detta så har även Skolverket kommit fram till att detta är en nyckelkompentens som allt fler personer kommer ha behov av. Detta gör att många kursplaner skrivs om inför HT18 och programmeringens infärgning i flera kurser blir tydlig.

Här följer två filmer från skolverket som kort belyser datoriseringens historia och programmeringens roll i samhället, detta är ju bakgrunden till att du läser denna kursen.

1.2.1 Datoriseringens historia

1.2.2 Programmering i samhället

1.2.3 Att arbeta med programmering

Ytterligare en film, denna filmen visar fyra personer och hur programmering är en del av deras jobb.

1.2.4 Vad är programmering?

Här kommer en film av en lärare som förklarar vad programmering är och vad som händer i datorn när ett program körs.

1.3 Installera Python och utvecklingsmiljön

Nu har det blivit dags att förbereda dig och din dator för att börja programmera. I kunskapsdokument - Python finns en introduktion till Python och en guide till att installera Python och en utvecklingsmiljö. [Python för Windows] [Python för macOS]