Planering 23/24 tiatil00s 23NA

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.

v.34 - Ingen lektion

Torsdag: Lektionen ställdes in.

v.35 - Uppstart

Måndag: Presentation av kursen samt en övning i algoritmtänk när vi jobbar med uppgiften Tunnelbaneplatser.

Torsdag: Övning i algoritmtänk med uppgiften Grönt kort.

v.36 - Moment01

Måndag: Johan tog hand om sjukt barn så denna lektion blev inställd.

Torsdag: Äntligen har vi fått datorerna och börjar med Moment01.

v.37 - Moment01

Måndag: Johan var sjuk.

Torsdag: Vi kollar först på filmerna under avsnittet 1.2 Programmeringens roll i samhället. Sedan skall vi installera Google Drive på era datorer innan vi installerar PyCharm.

v.38 - Moment02

Måndag: Uppstart av Moment02. 2.1 Introduktion, 2.2 Utskrift.

Torsdag: 2.3 Variabler, 2.4 Datatyper, 2.5 Aritmetik

v.39 - Moment02

Måndag: Börja med att prata om datatyper som svar vid beräkningar och gå sedan igenom avsnitt 2.6 Utskrifter. Arbeta med m02u03.

Torsdag: Vi fortsätter att gemensamt programmera m02u03. Genomgång av 2.7 Input och sedan arbete med m02u04.

v.40 - Moment02

Måndag: Vi börjar med att kika på filmen i avsnitt 2.6.10. Repeterar snabbt 2.7 Input och programmerar gemensamt m02u04 om intresse finns av detta.

Torsdag: Vi lägger den sista handen på kvittot för uppgift m02u04. Sedan följer genomgång av 2.8 Syntaxfel och arbete med m02u05.

v.41 - Moment02

Måndag: Presentation av, och arbete med, inlämningsuppgift m02.

Torsdag: Diagnos M02 sista 20 minuterna av lektionen, övrig tid används för inomlämningsuppgiften.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m02 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 21 okt kl 17.00 i Classroom.

v.42 - Moment03

Måndag: Uppstart Moment03. Genomgång av 3.1 If. Arbeta med m03u01 och m03u02.

Torsdag: Genomgång av 3.2 else, 3.3 elif. Arbeta med m03u03 och m03u04.

v.43 - Moment03

Måndag: Då lektionen är kortare än vanligt så använder vi den till något som har med selektioner att göra. Kanske något vi repeterar, fördjupar oss i eller så gör vi en uppgift från programmeringsolympiaden.

Torsdag: Genomgång av 3.4 Operatorer. Arbeta med m03u05.

Info: Kort lektion på måndag då ni haft matteprov precis innan.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment03

Måndag: Genomgång av 3.5 Pseudokod & aktivitetsdiagram. Arbeta med uppgifterna m03u06 och m03u07.

Torsdag: Genomgång av 3.6 Nästlade selektioner, arbeta sedan med uppgift m03u08 samt ev m03u09 och förbered inför nästa veckas inlämningsuppgift.

Info: Programmeringsolympiadens uppvärmningstävling startar.

v.46 - Moment03

Måndag: Presentation av inlämningsuppgift m03.

Torsdag: Arbete med inlämningsuppgift m03. Vi kör diagnos på momenten kl 08.50.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m03 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 17 nov kl 17.00 i Classroom.

v.47 - Moment04

Måndag: VAB

Torsdag: Kort återkoppling till inlämningsuppgift M03. Sedan uppstart Moment04. 4.1 for-loopen. Arbeta med uppgifterna m04u01 och m04u02.

Info: Johan körde VAB på måndag.

v.48 - Moment04

Måndag: Återkoppling inlämningsuppgift M03. 4.1.1 Nästlade iterationer, 4.1.2 Iteration som testmetod. Arbeta med uppgifterna m04u03 och m04u03b.

Torsdag: 4.2 While-loopen, 4.2.1 Continue, 4.2.2 Break. Arbeta med uppgifterna m04u04, m04u05, Kodkalendern lucka 5 och eventuellt m04e01, m04e02 och m04e03.

v.49 - Moment04

Måndag: 4.2.3 Aktivitetsdiagram och pseudokod för loopar, 4.2.4 Felhantering, körtidsfel. Arbeta med uppgift m04u06 och m04u07.
Det finns en diagnos på halva detta momentet om ni vill köra den. Ni bestämmer.

Torsdag: Repetitionsgenomgång på momentet, sedan eget arbete med uppgifter innan diagnosen för loopar genomförs.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.

v.50 - Moment04

Måndag: Gå igenom och arbeta med 4.3 Listtyper och 4.3.1 List. Arbeta eventuellt med uppgift m04u08, m04u09. Fokus på kodkalendrar, iterationer och listor.

Info: NP Ma1c på torsdag.

v.51 - Moment04

Måndag: Fokus på kodkalendrar, iterationer och listor.

Torsdag: Fokus på kodkalendrar, iterationer och listor.

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment04

Torsdag: Gå igenom och arbeta med 4.3 Listtyper och 4.3.1 List. Arbeta med uppgift m04u08, m04u09.

Info: Måndagens lektion utgår pga jullov.

v.3 - Moment04

Måndag: Genomgång av 4.3.2 Tuple, 4.3.3 Set, 4.3.4 Dictionary, eget arbete med moment04.

Torsdag: Arbeta vidare med moment04, förbered för inlämningsuppgift nästa vecka.

v.4 - Moment04

Måndag: Presentation av inlämningsuppgift M04.

Torsdag: Arbete med inlämningsuppgift M04.

Inlämning: Inlämningsuppgiften M04 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 26 jan kl 17.00 i Classroom.

v.5 - Moment04

Måndag: Presentation av inlämningsuppgift M04.

Torsdag: Arbete med inlämningsuppgift M04.

v.5 - Inga lektioner under veckan.

Måndag: Johan sjuk, ingen lektion.

Info: Ingen lektion på torsdag

v.6 - Moment04 - avrundning, fokus listor

Måndag: Praktisk övning, först återkoppling till inlämningsuppgiften sedan lek med listor på olika sätt. Vi avslutar med diagnos för momentet.

Torsdag: Fortsatt arbete med listor och genomgång av hur vi kan använda oss av dictionaries.

v.7 - Sportlov

v.8 - Moment05

Måndag: Uppstart Moment05. Arbete med avsnitten 5.1 Funktioner -> 5.1.4 Funktioner i separat fil. Uppgift: m05u01 - m05u04.

Torsdag: Fortsatt arbete med funktioner. 5.1.5 Dokumentation av funktioner. Uppgift: m05u05 - m05u07.

v.9 - Moment05

Måndag: 5.2 Datalagring, 5.2.1 Läsa från fil. Uppgift: m05u08 och m05u09(svårare).

Torsdag: 5.2.2 Skriva till fil. Uppgifter: m05u10 - m05u12.

v.10 - Moment05

Torsdag: Jobba klart med uppgifter på Moment05 (5.1 Funktioner & 5.2 Datalagring). Extra uppgifter kommer finnas för den som är klar och som vill jobba vidare.

Info: Studiedag på måndag

v.11 - Projekt01

Måndag: Presentation och uppstart av P01.Bankapplikationen.

Torsdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

v.12 - Projekt01

Måndag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Info: Ingen lektion på torsdag pga Forskning och näringslivsdagen.

v.13 - Projekt01

Måndag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Torsdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

v.14 - Påsklov

v.15 - Projekt01

Måndag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Torsdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Inlämning: Inlämningsuppgiften P01 inlämnad enligt instruktioner senast fredag kl 17.00 i Classroom.

v.16 - Moment06

Måndag: Genomgång och arbete med M06.1. NumPy. Jobba med uppgifterna M06u01 och M06u02.

Torsdag: Genomgång och arbete med M06.2. Pandas.Series

v.17 - Moment06

Måndag: Genomgång och arbete med M06.2.2 Pandas.DataFrame.

Torsdag: Arbete på egen plats under eget ansvar med 6.2.2 Pandas.DataFrame.

Info: Johan är på skolresa till Stockholm på torsdag.

v.18 - Moment06

Måndag: Genomgång och arbete med M06.3 PyPlot.

Torsdag: Arbete med M06.3 PyPlot.

v.19 - Moment06

Måndag: Vi jobbar vidare med PyPlot och tillämpar det i fysiken när vi jobbar med uppgiften om det lutande planet.

Info: Kristi flygare på torsdag.

v.20 - Testvecka

Måndag: Praktiskt prov. OBS: Vi börjar 09.00.

Torsdag: Kursdiagnosen, vi börjar 08.30.

v.21 - P02. Slutuppgiften

Måndag: Presentation av slutuppgift.

Torsdag: Arbete med slutuppgiften.

v.22 - P02. Slutuppgiften

Måndag: Arbete med slutuppgiften.

Torsdag: Arbete med slutuppgiften.

Inlämning: Inlämning av slutuppgiften senast fredag kl 17.00.

v.23 - Betygssnack

Måndag: Betygssnack med 23NAb, 13 elever.

Info: Nationaldagen på torsdag

v.24 - Betygssnack

Måndag: Betygssnack med 23NAa, 10 elever.

Info: Skolavslutning på onsdag