Kunskapsdokument - Python

Introduktion

Kort introduktion till Python. Vad är det, varför är det relevant? Varför har jag valt just Python som programmeringsspråk? I huvudsak finns det tre anledningar till att just Python används för denna kurs, dels tycker jag att det är ett tacksamt programmeringsspråk att börja sin programmeringsbana med. Sedan är det ett populärt språk som används av många, vilket syns i tiobe-index och slutligen är det ett programmeringsspråk där det är relativt lätt att använda inom olika inriktningar som databearbetning och spelutveckling för både mindre och större projekt.

Python 2.x eller 3.x

Då bägge versionerna är tillgängliga, och används, så är det relevant att fundera på skillander och varför bägge fortfarande används. Det korta svaret är att Python 2.x är dåtiden och Python 3.x är nutid och framtid. Python 3.x lanserades 2008 och det sista stora släppet av Python 2.x gjordes 2010 och det är bestämt att 2.x inte skall göra några fler större uppdateringar. Det som gör att både 2.x och 3.x används beror nog främst på att det finns moduler, paket och bibliotek som inte fungerar med båda versionerna och eftersom det finns mängder av applikationer som redan är programmerade för 2.x och de paket som dessa applikationer är beroende av kanske inte fungerar för version 3.x så har dessa applikationer inte uppgraderats för 3.x. Det finns alltså ett behov av att kunna använda bägge versionerna.

Vi kommer dock att fokusera på 3.x och det beror på att det som tidigare sagt är nutid och framtid. Det är dock inte helt omöjligt att du i framtiden kommer i kontakt med någon applikation som körs på 2.x och som behöver utvecklas vidare eller byggas om för att passa 3.x. Detta är inget unikt för Python utan ett vanligt arbete för en utvecklare.

Python för windows

I Windows 10/11 finns ingen förinstallerad version av Python. Därför måste vi börja med att installera Python.

Installera Python3

Senaste versionen

Aktuell version i september 2023 är Python 3.11.5. Installation vid ett senare tillfälle bör fungera på samma/liknande sätt även om versionen skiljer sig åt och bilderna kan se lite annorlunda ut. Det kan också skilja sig lite åt mellan Windowsversionerna 10 och 11.

Gå till Pythons hemsida och klicka på menyalternativet Downloads. Klicka sedan på knappen för den senaste versionen av Python3 och då laddas installationsfilen ner.

Nedladdning av Python

Bild på hemsidan

Kör sedan installationsfilen och följ bilderna nedan. Kika under varje bild ifall jag har skrivit någon information som är viktig att veta...

Installation av Python

Bild på installationsförlopp

Klicka i rutan Add python.exe to PATH, det gör det enklare att komma igång när vi har installerat. Klicka sedan på Customize installation. Hade du här klickat på Install now så ser du att installationen görs på en specifik användares konto.

Installation av Python

Bild på installationsförlopp

Vid min istallation står det att det skall göras en uppgradering av en global fil, det beror på att jag har en tidigare version av Python installerad sedan tidigare.

Installation av Python

Bild på installationsförlopp

Nu är det viktigaste att kryssa i rutan Install for all users för att själva programmet skall lägga sig på samma ställe som mitt exempel. Om man inte kryssar i denna rutan så kommer Python att installeras på varje användares konto och det blir lite knöligare att följa kommande exempel. Klicka sedan på Install.

Installation av Python

Bild på installationsförlopp

När allt är klart så nås du förhoppningsvis av denna rutan.

Om du får upp en fråga om Disable path length limit så godkänner du denna. Det innebär att du säger till Python att den får rätt att skapa filnamn (inklusive mappar) att vara längre än 260 tecken. Klicka isf på den blåa texten för att godkänna detta.

Köra Python i kommandotolken

Kommandotolken är ett textbaserat användargränssnitt för Windows. Härifrån kan du köra kommandon och utföra en mängd administrativa uppgifter. Öppna kommandotolken genom att söka efter cmd och kör programmet.

Vi börjar med att kolla att Python har installerats korrekt och vilken version som är aktuell. Skriv python --version och trycker enter, nu bör du se vilken verison som är installerad.

Förutsättningen för att detta skall fungera är att du har kryssat i Add to PATH tidigare vilket gör att du kan nå Python från olika mappar i systemet.

Kommandon i kommandotolken

Skriver du nu python i kommandotolken så kommer programmet python att starta.

Kommandon i kommandotolken

Testa nu att skriva lite kommandon för att få Python att utföra dessa. Testa att skriva;

  • 2 + 3
  • print("Hello World")
  • print(3 + 4)
  • a = 3 b = 4 c = a + b print(c)

Du har nu skrivit dina första programmeringsinstruktioner till Pythons interpretator och resultatet bör bli likadant som i min bild.

exit() skriver jag för att avsluta python så att jag kommer tillbaka till kommandotolken.

Kommandon i kommandotolken

Köra Python från fil

Som du förstår så kommer det bli ohållbart att skriva och köra rad för rad mot intepretatorn. Det skulle innebära att varje gång vi vill köra en applikation måste skriva alla rader som applikationen består av. Därför skall vi nu testa att skapa en fil med flera kommandon som vi sedan kör mot interpretatorn.

Vi leker vidare i teminkommandotolken en stund till, det vi nu skall göra går att göra på andra sätt men eftersom vi ändå utgår från kommandotolken är det lika bra att fortsätta här. Vi använder specifika kommandon när vi skriver i kommandotolken och du behöver inte lära dig allt vi gör utantill, senare kommer vi jobba med andra lösningar.

Öppna kommandotolken, om den inte redan är öppen. Vill du rensa all text som redan finns så skriver du cls och trycker på enter så kommer fönstret bli rent och fint.

Först skall vi kolla i vilken mapp vi befinner oss i och vad som finns i den mappen. På engelska kallas det folder och på svenska kan vi också säga katalog. Skriv kommandot dir för att visa vad som finns i den mapp där vi just nu befinner oss i.

Kommandon i kommandotolken

Här ser du att jag är i min hemmapp vilket du också bör vara. Vi vill gå till mappen Desktop och skriver då kommandot cd Desktop, där cd står för change directory och sedan vilken mapp vi vill gå in i. Skulle jag vilja backa ur en mapp och gå till föräldermappen så skriver jag cd...

Kommandon i kommandotolken

I den mappen vill vi nu skapa vår skriptfil. Skriv kommandot echo print("hello world") > hello.py vilket gör att en fil som heter hello.py skapas i den mapp där vi befinner oss. I den filen så läggs också en rad med pythonkoden print("hello world").

Du får ingen information om att filen har skapats, är du osäker att det har fungerat så skiv kommandot dir för att lista alla filer i mappen.

Kommandon i kommandotolken

Kanon, filen ligger på rätt plats. Gå nu till Utforskaren / Skrivbord (här kan det bli lite trixigt med både svenska och engelska namn för samma mapp) och leta upp den fil som du skapade i mappen Desktop. Öppna sedan filen med Textredigeraren och skriv koden som du ser på bilden under.

Kommandon i kommandotolken

Om du vill kika på innehållet i den filen som är skapad så kan du högerklicka på filen och välja att öppna den med IDLE (om den är installerad).

Kommandon i kommandotolken

Att välja mellan IDLE 3.8 eller 3.9 spelar ingen roll.

Kommandon i kommandotolken

Bra. Nu kan vi testa att köra filen från terminalen. Med kommandot python hello.py kommer innehållet i filen hello.py att köras genom pythons interpretator.

Kommandon i kommandotolken

Vill du lära dig mer om hur man kan arbeta i kommandoprompten och administrera filer och mappar så finns det en lista med kommandon här. Nu kommer vi lämna kommandoprompten.

Google Drive

Innan vi installerar ett program som vi skall använda för att skapa våra filer med programmeringskod så behöver vi installera och konfigurera Google Drive så att vi kan lägga våra filer på ett ställe som säkerhetskopieras. Detta gör vi via Kunskapsdokument - Google Drive.

IDE

Att skapa skriptfiler och köra genom terminalen fungerar men det blir lite omständigt om vi skall skriva större applikationer samtidigt som vi behöver testa en hel del under tiden som vi utvecklar. Dessutom så kommer du märka att när man kodar så kommer vi alla att skriva en hel del felaktig kod som vi behöver hjälp med att identifiera. Tänk dig att du skriver en text och får hjälp av det program som du skriver i att rätta dina stavfel, på samma sätt behöver vi hjälp när vi kodar. Denna hjälp finns inte inbyggd i Textredigeraren men det finns andra texteditorer som har denna funktionalitet inbyggd. I många av dem kan man också direkt testa koden och köra applikationer som vi skapar. Dessa program kallas för IDE vilket står för Integrated Development Environment.

Den IDE vi skall köra i denna kursen är PyCharm och är specialanpassad för Python.

Gå till jetbrains.com/pycharm för att komma till PyCharms hemsida. Klicka sedan på Download-knappen och välj sedan att ladda ner PyCharm Community Edition som du finner en bit ner på sidan. Kör sedan installationsfilen och gå igenom installationen. Det enda beslut du behöver ta är egentligen bilden nedan, där du får några inställningar du kan göra om du vill. Det enda jag gjorde var att skapa koppling mellan .py-filer och PyCharm.

Installation av PyCharm

Skapa projekt i PyCharm

I tidigare versioner av PyCharm så fanns det fler inställningar som var kopplade till själva applikationen, numera ligger de flesta inställningar inne i varje projekt.

Welcome to PyCharm

Första gången du startar PyCharm så ser det ut på detta sätt. Om du tidigare har skapat projekt så kommer du se dessa projekt på den högra delen av denna vyn.

Klicka nu på New Project för att komma till vyn där vi skall skapa ett nytt projekt.

Skapa nytt projekt

Här finns det några saker att tänka på;

Vid Location är det viktigt att du skapar ditt projekt i den mappen där du har Drive installerat. Det borde vara på G:\Min enhet\ och sedan lämplig underkatatalog.

Välj sedan Virtualenv för att skapa en virtuell miljö för varje projekt som du skapar. På det sättet så kan du göra ändringar i ett specifikt projekt utan att det påverkar andra projekt. Detta spelar ingen roll för tillfället, men det kan spela roll senare i kursen.

Under Base interpreter så väljer du vilken version av Python (eller egentligen pythons interpreterare) som du vill använda. Har du olika versioner installerade så kan det spela roll, annars inte.

Jag brukar undvika att skapa main.py i mina projekt, för då behöver jag börja med att ta bort den filen eller iaf tömma den på dess innehåll.

Tryck sedan på Create.

Skapa ny fil

Högerklicka på projektet och skapa en ny fil, döp den till vad du vill men vi undviker å/ä/ö och mellanslag. Var nogrann med att filen hamnar i rätt mapp annars kan det bli problem senare, speciellt när vi skall köra flera filer.

Skriva kod och köra programmet

Högerklicka på filnamnet i fliken och kör programmet genom att välja Run. När du har kört programmet en gång så tänds playknappen upp på högra sidan i menylisten.

Importera paket i PyCharm

När vi arbetar i PyCharm och vill använda ett paket eller en modul som inte ingår i pythons standardbibliotek måste vi genomgå följande steg:

Importera paket till PyCharm i Windowsmiljö, 1/3

Välj menyalternativet File -> Settings.

Importera paket till PyCharm i Windowsmiljö, 2/3

Välj sedan Projekt: *projektets namn* -> Python Interpreter och klicka sedan på plustecknet för att kunna installera ytterligare paket.

Importera paket till PyCharm i Windowsmiljö, 3/3

Sök sedan efter det paket du vill installera och se till att du väljer rätt variant och version av paketet. I detta fallet så installerar jag Turtle verion 0.0.2. Klicka på knappen Install Package och vänta på meddelandet att installationen är slutförd.

Säkerhetskopiering

Alla dina projekt kommer att lägga sig på datorn och det är ditt ansvar att hitta en lösning så att dessa projekt säkerhetskopieras och inte försvinner. Mitt tips är att flyttar in dem i någon molntjänst. Du bör vara van vid att jobba i Google Drive, så mitt förslag är att installera desktopapplikationen så att du fysiskt kan lägga filer och projekt i din dator och att de automatiskt synkas mot molnet. Alternativa tjänster är iCloud, Dropbox eller OneDrive.

Tänk på att alltid hålla filer och projekt säkerhetskopierade, det kan aldrig vara lärarens problem att datorn kraschar och att projektet försvinner dagarna före en deadline. Behåll också alla filer och projekt tills du har fått ett betyg på kursen. Sedan är det alltid elever som hör av sig när de har börjat på högskola och frågar om jag har kvar deras inlämning från den och den kursen. Jag sparar ingenting, men det är enkelt att spara det du själv har skapat.

Debugläge

Ibland behövs det mer hjälp av PyCharm för att kunna få hjälp med att söka efter fel i koden, speciellt logiska fel som gör att programmet inte beter sig som det är tänkt. Då kan du sätta PyCharm i debug-läge och stega igenom koden steg för steg och ställa in när programmet skall pausa. Kika på filmen nedan hur det går till. Jag har spelat in detta på en mac men det fungerar på liknande sätt i Windows, viktigt dock att du godkänner den eventuella fråga som kommer upp för att det skall fungera som det skall.

PyCharm debug [klicka för att visa]