kursolle.se

På denna sida kommer all information finnas som du behöver för att läsa kursen Tillämpad programmering på Alströmergymnasiet om du går på Naturvetenskapsprogrammet.

Sida med nyheter och annan blandad info

Jag har skapat en Wordpress-sida kopplad till kursolle.se men frikopplad från specifik kurs. Tanken är att här publicera lite nyheter, kommentera det som händer i programmerings- och webbvärlden. Vi får se vad som kommer publiceras här.

På denna sidan kommer det att publiceras saker som du kan ha nytta av i kursen.