P01. Lilla projektet

I denna kursen så är fokus på att hitta, och använda, tillämpningar där programmeringen spelar roll. Detta visas tydligast i olika projekt. Vi skall därför skapa ett mindre projekt där du dels får träna på en egen tillämning och även träna på att skriva en enklare rapport. Att kunna skriva rapport är något du behöver känna dig någorlunda bekväm med när du sedan skall skriva ditt gymnasiearbete.

Uppgift

Uppgiften är att skapa ett eget projekt av lite mindre karraktär.

I Classroom finns det ett dokument med vidare instruktioner om vad som skall göras och hur det skall dokumenteras.

Om du har svårt att komma på lämpliga projekt så utgå gärna ifrån någon av de sensorer som presenterades i tidigare moment. Har du redan nu en plan på ett större projekt i slutet av kursen så går det bra att dela av en mindre del av detta projekt och jobba med redan nu.