P01. Slutprojekt

I denna kursen så är fokus på att hitta, och använda, tillämpningar där programmeringen spelar roll. Detta visas tydligast i olika projekt. Kursen avslutas därför med ett slutprojekt där du dels får träna på att skapa en egen tillämpning men även träna på att skriva en enklare rapport. Att kunna skriva rapport är något du behöver känna dig någorlunda bekväm med när du sedan skall skriva ditt gymnasiearbete.

Uppgift

Uppgiften är att skapa ett eget projekt.

I Classroom finns det ett dokument med vidare instruktioner om vad som skall göras och hur det skall dokumenteras.

Om du har svårt att komma på lämpliga projekt så utgå gärna ifrån någon av de sensorer som presenterades i tidigare moment.

Här är det viktigt att hålla projektet lagom stort, skulle det bli allt för omfattande så är det bättre att göra en mindre version först och sedan eventuellt bygga vidare på projektet vid ett senare tillfälle.

Redovisning avslutar kursen

Denna kurs redovisas genom att du bokar tid individuellt, eller i grupp, där du visar upp ditt projekt. Denna redovisning sker individuellt där vi sitter ner i 15-20 minuter och kollar på vad du har gjort under kursen och vilken kvalitet det håller. Sista dag för redovisning är torsdag 1 juni. Om du vill ha chans att göra en komplettering ifall du inte nått det önskade betyget så rekommenderar jag att du bokar en tid för redovisning lite tidigare.

Boka en tid nedan eller följ länken, https://calendly.com/johan-hallgren/slutredovisning.