4. Moment04 - Arduino Sensorer

I detta moment kommer varje elev få tilldelat sig en sensor/komponent som skall undersökas, presenteras samt visas upp i ett sammanhang med visat exempel och kod. Samtliga källor för din undersökning skall också visas upp. Det är helt ok att använda den kod som du stöter på i din undersökning men någon egen förändring eller tillägg skall göras. Huvudfokus i detta moment är informationsinhämtning och dokumentation.

I Classroom så finns det en mall till detta arbete. När du är färdig och jag har givit feedback som du har rättat så skall denna mall göras om till en PDF som kan publiceras som referensmaterial till denna kursen. I slutet av momentet skall du göra en kort presentation inför klassen där du visar upp din sensor. Mer info om detta när det är dags.

Uppgift: Arduino Sensorer

Din uppgift är att få en för dig ny eller okänd sensor och att undersöka användningsområdet för denna sensor. Följande saker vill jag att du dokumenterar om din sensor;

 • Namn och beteckning på sensorn.
 • Presentation och beskrivning av sensorn.
 • Bild på sensorn, se till att det är en bild som får användas, annars måste du själv fota den. Eventuellt en länk till bilden som används.
 • Krets 1
  • Detta exempel skall fokusera på din komponent. Här kan exemplet vara ganska oanvändbart men det är ett bra tillfälle att visa hur komponenten används, styrs och fungerar. Visa gärna alla inställningar (om det är tilläpligt för din sensor) om det är möjligt, tänk att det kan vara ett bra referensmaterial
  • Presentera det exempel som du använder.
  • Bild på kretsen som används. Rita detta i TinkerCad eller i Fritzing som är en applikation du kör på din egen dator. I Fritzing finns många fler komponenter än i TinkerCad.
  • Koden för ditt exempel.
 • Krets 2
  • Detta exempel skall sätta komponenten i ett praktiskt sammanhang. Skapa ett system där det finns en faktiskt nytta med din komponent.
  • Presentera det exempel som du använder.
  • Bild på kretsen som används.
  • Koden för ditt exempel.
 • Länksamling av alla länkar som du har använt, detta gäller oavsett om det är film, kodexempel eller andra källor.

Använd dokumentet i Classroom för att dokumentera ditt arbete.

Presentation inför klassen

I en kort presentation inför klassen skall du presentera din sensor. För att veta vad som skall redovisas så vill jag att du redovisar följande;

 • En övergripande presentation om din sensor och vad syftet är med sensorn.
 • Redovisar en, av dina två, exempel på lämpligt sätt. Fokus här är att få se sensorn när den används. OBS: Det är svårt att redovisa en sådan liten komponent/krets på et tbra sätt infören klass så här kanske du behöver vara lite klurig. Hitta en lösning....

Jag vill att du har något digitalt stöd till din redovisning såsom Google Presentationer eller liknande.