1. Moment01 - Introduktion

I detta moment så skall vi gå igenom kursens innehåll och det kursmaterial från skolverket som vi behöver förhålla oss till.

1.1 Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen TIATIL00S och ämnet tillämpad programmering. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Planering och redovisning

Planeringen av kursen kommer du hitta här och det är denna som kommer att uppdateras under kursens gång.

Kursolle kommer innehålla allt material, inlämningar och redovisningar kommer ske via Classroom.