1. Moment01 - Introduktion

I detta moment så skall vi gå igenom kursens innehåll och det kursmaterial från skolverket som vi behöver förhålla oss till.

1.1 Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen TIATIL00S och ämnet tillämpad programmering. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Planering och redovisning

Läsåret 2022/23

Förra året var första gången kursen kördes i denna utformning, då var vi 10 elever och stort fokus på elevernas egna projekt. Nu är vi drygt 25 elever och det finns ingen möjlighet för mig att hålla samma frihet, här behöver vi tillsammans hitta en arbetsform som fungerar..

Planeringen av kursen kommer du hitta här och det är denna som kommer att uppdateras under kursens gång.

Redovisningar kommer ske på något sätt. Helst så skulle jag vilja att ni gör detta via WordPress men jag är ännu inte säker på i vilken form. De elever som läser webbutveckling kommer ha en egen WordPress som används i den kursen. Jag återkommer om hur jag vill att vi redovisar.

Classroom kommer främst användas för att sätta datum för inlämningar så att ni får en bra övergripande blick över alla kurser. Ev sker inlämningarna här också.

Kika gärna på tidigare moment, innehållet kommer ztroligtvis vara likadant men med mindre fokus på stora egna projekt. Jag hoppas dock att slutprojektet kan vara ett friare projekt för stävan efter högre betyg.