Kursinnehåll JavaScript

Då intresse fanns att köra jobba med tillämpad programmering i JavaScript istället så bygger vi gemensamt upp en sådan delkurs. Hur denna inriktning examineras kommer vi återkomma till.

1. Innehåll i momentet

Vi har just nu två delar som bygger upp denna kursen, elevernas önskemål var att kunna arbeta med delarna i den ordning de själva vill.

1.1 JavaScript Essentials 1

Materialet tillhandahålls av Cisco/Skills for all och är gratis. Denna kursen beräknas ta 40 timmar att genomföra. Kursen JavaScript Essentials 1 ger en badge när kursen genomförts på ett godkänt sätt. Det finns också en fortsättningskurs som heter JavaScript Essentials 2 bedöms ta ca 50 timmar att genomföra.

Kursen drivs på egen hand i det material som finns tillgängligt.

1.2 Bro Code JavaScript Full Course

Bro Code som vi har stiftat bekantskap med i kursen webbutveckling har också en kurs i JavaScript som är åtta timmar lång.

Tutorial: Learn Javascript - Full Course for Beginners