Planering 23/24 tiatil00s 21TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.

v.34 - Moment01. Introduktion

Fredag: Presentation av kursens upplägg samt skolverkets kursdokumentation.

v.35 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Utdelning av material och installation samt presentation av M02. Arduino grund och hur jag tänker att vi jobbar med detta moment.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.36 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.37 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.38 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.39 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.40 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.41 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Info: Niornas besöksdag, åk 2 lämnar skolan.

v.42 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.43 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.44 - Höstlov

v.45 - Fokus på tävlingsprogrammering / programmeringsolympiaden

Måndag: Kort info om att kursen kommer delas upp i två olika delar om några veckor.

Tisdag: Eget arbete med tävlingsprogrammering.

Fredag: Eget arbete med tävlingsprogrammering.

Info: Länk till min sida för tävlingsprogrammering.

v.46 - Fokus på tävlingsprogrammering / programmeringsolympiaden

Måndag: Eget arbete med tävlingsprogrammering.

Tisdag: Eget arbete med tävlingsprogrammering.

Fredag: Eget arbete med tävlingsprogrammering.

Info: Länk till min sida för tävlingsprogrammering.

v.47 - Kick off 2.0

Måndag: Eleverna fick i grupp en uppgift att tycka till om kursens fortsättning.

Tisdag: Johan körde VAB, eleverna använde tiden på lämpligt sätt.

Fredag: Presentation av fortsättningen av kursen. Visst material behöver tas fram och det blir en pågående process.

Info: VAB på måndag och tisdag.

v.48 -

Måndag:

Tisdag:

Fredag:

v.49 -

Måndag:

Tisdag:

Fredag:

v.50 -

Måndag:

Tisdag:

Fredag:

v.51 -

Måndag:

Tisdag:

Fredag:

Redovisning avslutar kursen

I maj kommer det publiceras tider att boka inför slutredovisningen.