Planering 22/23 tiatil00s 21TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.34 - Moment01. Introduktion

Måndag: Presentation av kursens upplägg samt skolverkets kursdokumentation.

Tisdag: Ledig lektion för elever, Johan behöver preppa för elevernas start.

Fredag: Utdelning av material och installation samt presentation av M02. Arduino grund och hur jag tänker att vi jobbar med detta moment.

v.35 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.36 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.37 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Info: Tisdagens lektion sker på valfri plats då Johan har ett inplanerat läkarbesök

v.38 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.39 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.40 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.41 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.42 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.43 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo på valfri plats. Ingen vikarie kommer sättas in.

Tisdag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo på valfri plats. Ingen vikarie kommer sättas in.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter i eget tempo på valfri plats. Ingen vikarie kommer sättas in.

Info: Johan är föräldraledig. Vi har kommit överens om att elever arbetar på eget ansvar på valfri plats med Moment02. Ta hjälp av varandra om ni kör fast. Är du klar med samtliga uppgifter så fördjupa dig i någon intressant komponent eller fundera på något annat sätt att göra ett mindre projekt med flera komponenter.
Kvaltävling för programmeringsolympiaden startar, mer info här.

v.46 - Fokus Programmeringsolympiaden

Måndag: Information om Programmeringsolympiadens tävlingar.

Tisdag: Arbete primärt med programmeringsolympiaden, alternativt göra klart M02.

Fredag: Arbete primärt med programmeringsolympiaden, alternativt göra klart M02.

Info: Uppdatera loggboken om detta inte har gjorts under v.45.

v.47 - Moment03: Arduino PL

Måndag: Lektion på valfri plats för de elever som inte gör skolkvalet i Programmeringsolympiaden.

Tisdag: Uppstart av moment03: Arduino PL.

Fredag: Studiebesök i Göteborg.

Info: Programmeringsolympiadens skolkval måndagen 21 november kl 8.30-12.30.
Onlinekvalet startar torsdag 24 nov, mer info här.

v.48 - Moment03: Arduino PL

Måndag: Arbeta vidare med M03.

Tisdag: Arbeta vidare med M03.

Fredag: Arbeta vidare med M03.

v.49 - Moment03: Arduino PL

Måndag: Arbeta vidare med M03 eller annan tillämpad programmering.

Tisdag: Arbeta vidare med M03 eller annan tillämpad programmering.

Fredag: Arbeta vidare med M03 eller annan tillämpad programmering.

v.50 - Moment03: Arduino PL

Måndag: Arbeta vidare med M03 eller annan tillämpad programmering.

Tisdag: Arbeta vidare med M03 eller annan tillämpad programmering.

Fredag: Arbeta vidare med M03 eller annan tillämpad programmering.

v.51 - Inga lektioner på schemat denna veckan.

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment04: Arduino Sensorer

Tisdag: Johan var inte färdig med förberedelser för M04. Detta startar upp på fredag.

Fredag: Presentation och uppstart av M04.

v.3 - Moment04: Arduino Sensorer

Måndag: Eget arbete med M04.

Tisdag: Eget arbete med M04.

Fredag: Eget arbete med M04.

v.4 - Moment04: Arduino Sensorer

Måndag: Eget arbete med M04.

Tisdag: Eget arbete med M04.

Fredag: Eget arbete med M04.

v.5 - Moment04: Arduino Sensorer

Måndag: Eget arbete med M04.

Tisdag: Eget arbete med M04.

Fredag: Eget arbete med M04.

v.6 - Moment04: Arduino Sensorer

Måndag: Eget arbete med M04.

Tisdag: Eget arbete med M04.

Fredag: Eget arbete med M04.

Info: Johan är föräldraledig på fredag, arbete på valfri plats.

v.7 - Sportlov

Redovisning avslutar kursen

Under maj/juni kommer kursen redovisas genom att du bokar en individuell tid där du visar upp dina kunskaper genom de projekt som du byggt under kursens gång.

Information om detta kommer under våren.