Kunskapsdokument - Tinkercad

Det finns bra hjälpmedel för att både rita och testa sina elektroniska kretsar innan de byggs i verkligheten. Ibland kan det också vara bra att rita en krets som skall dokumenteras.

Tinkercad är ett sådant hjälpmedel som du kanske har stött på i någon tidigare kurs. Har du inte redan ett konto så skapar du enkelt ett här.

Användning av Tinkercad

Introduction to Tinkercad Circuits & Breadboarding - Part 1

I den första filmen visar filmmakaren hur man kopplar en LED till en strömkälla samt använder en breadboard.

Intro to Tinkercad Circuits Part 2 - Varying the resistance of an LED circuit

I denna filmen kopplas fotoresistorer och potentiometrar in.

Arduino Lab 1: Blinking LED using Blockly Arduino

Den första laben av flera där filmmakaren visar upp hur man kan använda blockprogrammering för att styra en Arduino. I spellistan finns det fler exempel.