Planering 23/24 prrprr02 21TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Denna kursen läses på vårterminen.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.

v.2 - M01. Introduktion

Onsdag: Presentation av kursen samt sätta upp en utvecklingsmiljö. Sedan gäller det att programmera för att lära sig C# och det görs förslagsvis genom de övningar som finns i momentet.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Kompletterande redovisningar för WESWEB01 görs under veckan.

v.3 - M01. Introduktion

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

v.4 - M02. Objektorientering

Måndag: Uppstart av momentet02.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

v.5 - M02. Objektorientering

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Inlämning: Inlämning av inlämningsuppgift fredag 17.00

v.6 - M03. Arv

Måndag: Genomgång av momentets teori och uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

v.7 - Sportlov

v.8 - M03. Arv

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

v.9 - M03. Arv

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Inlämning: Inlämning av inlämningsuppgift fredag 17.00

v.10 - M04. Gamestates och externa klasser

Måndag: Genomgång av momentets teori och uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

v.11 - M04. Gamestates och externa klasser

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

v.12 - M04. Gamestates och externa klasser

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Inlämning: Inlämning av inlämningsuppgift fredag 17.00

v.13 - M05. GUI, API och datalagring

Måndag: Presentation av momentet.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

v.14 - Påsklov

v.15 - M05. GUI, API och datalagring

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Inlämning: Inlämning av inlämningsuppgift fredag 17.00

v.16 - P01. Slutprojekt

Måndag: Presentation av slutprojekt och checklista för att nå ett betyg på kursen.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Torsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

v.17 - P01. Slutprojekt

Måndag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Info: Stockholmsresa, ons - tors.

v.18 - P01. Slutprojekt

Måndag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Torsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Info: 1:a maj på onsdag.

v.19 - Redovisningsvecka

Måndag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Info: Kursprov Ma5 på onsdag.
Kristi Flygare på torsdag

v.20 - Redovisningsvecka

Måndag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Torsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

v.21 - Kompletteringsvecka

Måndag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Onsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Torsdag: Arbete med slutprojekt och övriga uppgifter.

Info: Denna veckan är sista veckan att redovisa innan betygen sätts.
Observera att de elever som inte skall köpa ut sin dator kommer med kort varsel behöva lämna in den, då behöver du vara färdig med uppgifter och redovisning.

v.22 - Prövningsvecka

v.23 - Prövningsvecka

Info: Studenten är på onsdag.

Redovisning avslutar kursen