Kunskapsdokument - Visual Studio

Visual Studio är en IDE skapad av Microsoft för att programmera i ett antal programmeringsspråk, bl.a. C# och med extra fokus på att skapa fönsterapplikationer/GUI på ett smidigt sätt.

Visual Studio finns i flera olika versioner där de enklaste är gratis och fullt tillräckliga för våra behov i denna kursen.

Installation

För att installera Visual Studio finns här enkla instruktioner att följa.

  1. Gå till https://visualstudio.microsoft.com.
  2. Välj att ladda ner Visual Studio Community 2019 for Mac.
  3. När installationsfilen är nedladdad så påbörjar du installationen. Du kommer få välja vad du vill intallera och välj då att markera .NET Core, övriga delar beror på vilken typ av utveckling du vill göra. Men för denna kursen behöver du inte välja fler paket för tillfället.

    På bilden ser det lite annorlunda ut än vad det kommer göra för sig och det beror på att jag har förinstallerade paket när jag gjorde om min installation.

  4. I slutet av installationen kommer du få möjlighet att logga in med ett Microsoft-konto, har du redan ett sådant så kan du logga in, annars kan vi skapa detta senare vid behov.
  5. När installationen är klar så skall du få information om att installationen är lyckad och att du kan öppna Visual Studio. Stäng då av applikationen och följ instruktionerna för hur ett projekt skapas och hur Visual Studio skall konfigureras enligt instruktionerna nedan.

Konfiguration

Första gången du öppnar Visual Studio så hamnar du i en ruta där du kan välja att skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintligt. I menylisten så kan du också nå Preferences genom att först klicka på Visual Studio Community. Här finns en mängd inställningar som kan göras, många av dem handlar om utseende och vilken hjälp du vill ha av programmet när du programmerar. Med stor sannolikhet kommer du kikar runt här och göra lite olika inställningar, min rekommendation är dock att ändra så lite som möjligt i början och sedan ändra eller lägga till funktionalitet när du känner att du vill ha detta.

Det finns dock en sak som vi behöver göra direkt och det är att ändra Default Solution location så att vi lägger våra projektfiler någonstans inom Google Drive så att projekten hela tiden ligger på en plats där de säkerhetskopieras.

Klicka på Browse... och via Finder hitta/skapa en mapp där alla projekt skall läggas. När vi utvecklar i C# så kommer varje uppgift behöva vara ett eget projekt till skillnad från Python där vi kunde välja att köra en enskild fil i ett projekt. Här kommer det inte att fungera.

Kanske samlar jag här lite tips på bra ändringar som kan göras för att underlätta utvecklingen av kod senare. Det är dock viktigt att tänka på att det är väldigt personligt vilka inställningar som passar just dig.