Kunskapsdokument - monogame

Innan vi börjar bygga spel så behöver vi ha en fungerande utvecklingsmiljö. Den spelmotor vi kommer jobba med heter MonoGame och den skall installeras så att vi kan koda mot den i den IDE vi är vana vid att arbeta med.

Säkerställ att du har någon bra plats att lägga din projekt och att den platsen säkerhetskopieras. Info hittar du i kunskapsdokumentet om Google Drive.

Installationsanvisningar för Windows (klicka här)

Om du vill utveckla spel i Windowsmiljö så krävs bara en installation av MonoGame. Här följer installationsanvisningar.

 1. Gå till monogame.net, klicka på Downloads i menyn.
 2. Välj den senaste versionen, när detta skrivs i oktober 2018 så är det MonoGame 3.7 som gäller.
 3. Klicka på MonoGame X.X for Visual Studio för att ladda ner filen.
 4. Kör installationsfilen.
 5. Eventuellt får du upp en ruta som meddelar att Windows har skyddat datorn, klicka då på länken Mer information och klicka sedan på knappen Kör ändå.
 6. Eventuellt får du ytterligare en varning om du tillåter MonoGameSetup.exe att göra ändringar på hårddisken? Klicka på knappen för Ja.
 7. Klicka på Next> för att starta installationen.
 8. Godkänn License Agreement
 9. Se till att följande komponenter är ikryssade, Visual Studio 2017 Template och Start Menu Shortcuts, klicka sedan på install.
 10. Installationen påbörjas och strax visas förhoppningsvis en ruta att installationen har lyckats.

Installationsanvisningar för Mac (klicka här)

För att kunna köra den första delen av kursen behöver vi installera några programvaror. Nedan finns den installation som fungerar för mig i november 2017 och som innehåller de senaste versionerna av de flesta applikationer. Under guiden så finns en tabell med alla programvaror som installerats och vilka versioner som används. Det kan säkert fungera med andra kombinationer men dessa fungerar för mig.

Installationen

Vissa av installationerna är väldigt stora och behöver mycket plats på din dator vid installationen. Alla versioner är senaste versionen eller den versionen som jag använder den 9 november 2017.

 1. Börja med att uppdatera till senaste versionen av operativsystemet. [MacOS 10.12.6 (Sierra)]
 2. Installera senaste versionen av Xcode från App Store. [Version 9.1 (9B55)]
 3. Dags att installera MonoGame. På sidan http://www.monogame.net/downloads/ väljer du senaste releasen, i skrivande stund är det 3-6, och välj sedan versionen för MacOS. Filnamnet är MonoGame.pkg. Installera sedan den. [Version: 3.6.0.1625]
 4. Dags att installera utvecklingsmiljön, Xamarin. Xamarin laddas ner från http://www.monodevelop.com/download/ och klicka på knappen Download Xamarin Studio då får du ner filen XamarinStudio-6.1.2.44.dmg. Installera sedan den. [Version: 6.1.2.44]
 5. Nu skall vi koppla MonoGame till Xamarin. Starta Xamarin och sedan skall du i menyn välja Xamarin Studio > Add-in Manager (tilläggshanterare på svenska). Välj sedan fliken Gallery och titta under meyvalet Game Development, där ligger MonoGame Addin, markera den och installera. [Version 3.6.0.906]
 6. En sista installation. Det finns ett program som heter Pipeline som vi senare skall använda för att göra sprites (bilder) tillgänglig i spelet. Det har redan installerats ett sådant program med version 3.5. Problemet är att detta är buggigt och kraschar hos mig. Jag har därför valt en tidigare version som fungerar. Gå till http://www.monogame.net/2016/03/17/monogame-3-5/ och klicka på länken för att ladda ner Pipeline GUI. Skriv över det gamla programmet med detta. [Version 3.3]
 7. Öppna slutligen Xamarin och kolla om det finns uppdateringar att göra. Det har gått bra att göra alla uppdateringar så du kan köra på.
 8. Nu skall allt vara på plats och du är förhoppningsvis redo att börja med bokens tutorial.

Sammanfattning

Applikation Version Not
Mac OS X 10.12.6 (Sierra)
XCode Version 9.1 (9B55)
Xamarin Studio 6.3 (build 864)
MonoGame 5.4.1.6
MonoGame AddIn (Xamarin) 3.6.0.1625
MonoGame Pipeline 3.3

Skapa ett projekt i Windows (klicka här)

Så här skapar du ett projekt i Visual Studio / MonoGame.

 1. Öppna Visual Studio 2017.
 2. Välj att skapa ett nytt projekt genom att i menyn klicka på File > New > Projects...
 3. Leta upp MonoGame i den vänstra menyn, välj sedan MonoGame Windows Project och ge ditt projekt ett namn. Glöm inte att spara projektet i en mapp som säkerhetskopieras mot molnet.
 4. Nu skapas ditt projekt och du kan börja koda i filen Game1.cs.
 5. Prova nu att kompilera och köra applikationen genom att trycka på knappen Start.

Skapa ett projekt i Mac (klicka här)

Att skapa ett projekt

Börja med att välja MonoGame Mac Application (Xamarin.Mac Classic)

Skärmdump

Döp projektet till något bra, undvik svenska tecken och mellanslag i projektnamnet. Se också till att projektet hamnar i en mapp som säkerhetskopieras.

Skärmdump