Planering 22/23 prrprr01 22TEb

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.34 - Lånade ut tid till matematikundervisning

Måndag: Presentation av lärare och kursen.

Onsdag: Matematikdiagnos.

Torsdag: Problemlösningsuppgift.

v.35 - Fokus på matematik och problemlösning

Måndag: I väntan på datorerna så kör vi en övning inom problemlösning med fokus på programmering.

Onsdag: Torbjörn kör engelska då Johan är ute med 21TEa och paddlar.

Torsdag: Uppgift med fokus på problemlösning.

v.36 - I väntan på datorerna....

Måndag: Inställd lektion.

Onsdag: Genomgång av 1.2 Programmeringens roll i samhället. Komplettera med Progolymp-övning eller annat.

Torsdag: 1.3 Installera Python och utvecklingsmiljön. Detta under förutsättning att datorerna har lämnats ut innan lektionen.

v.37 - Moment01

Måndag: Fortsätta installera, konfigurera och förbereda utvecklingsmöjlön. När detta är klart starta upp moment02.

Onsdag: Vi fortsätter att sätta upp miljön.

Torsdag: Vi fortsätter att sätta upp miljön.

v.38 - Moment02

Måndag: Uppstart av Moment02. 2.1 Introduktion, 2.2 Utskrift.

Onsdag: 2.3 Variabler, 2.4 Datatyper, 2.5 Aritmetik

Torsdag: Fortsatt arbete då tidigare lektion stördes av brandlarm.

v.39 - Moment02

Måndag: 2.6 Utskrifter.

Onsdag: Något kortare lektion än vanligt pga matteprov. Genomgång av 2.7 Input.

Torsdag: Kika på filmen om många decimaler. Repetera 2.7 Input, arbeta sedan med detta. Ev. genomgång av 2.8 Syntaxfel.

v.40 - Moment02

Måndag: Presentation av inlämningsuppgift M02.

Onsdag: Arbete med inlämningsuppgift M02.

Torsdag: Diagnos M02.

Inlämning: Inlämningsuppgiften M02 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 7 okt kl 17.00 i Classroom.

v.41 - Moment03

Måndag: Uppstart Moment03. 3.1 If.

Onsdag: 3.2 else, 3.3 elif.

Torsdag: 3.4 Operatorer.

v.42 - Moment03

Måndag: Tidigarelagd programmeringslektion pga. matteprov under förmiddagen. Fokus på Tävlingsprogrammering och programmeringsolympiaden. Info här.

Onsdag: 3.5 Pseudokod & aktivitetsdiagram.

Torsdag: Genomgång av 3.6 Nästlade selektioner. Gör klart uppgifter i momentet, förebered seadan för inlämningsuppgift.

v.43 - Moment03

Måndag: Presentation av inlämningsuppgift M03.

Onsdag: Arbete med inlämningsuppgift M03.

Torsdag: Diagnos M03.

Inlämning: Inlämningsuppgiften M03 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 28 okt kl 17.00 i Classroom.

v.44 - Höstlov

v.45 - Inga programmeringslektioner denna veckan.

Måndag: Marita tar denna lektionen.

Onsdag: Torbjörn tar denna lektionen.

Torsdag: Torbjörn tar denna lektionen.

Info: Kvaltävling för programmeringsolympiaden startar, mer info här.

v.46 - Moment04

Måndag: Uppstart Moment04. 4.1 for-loopen.

Onsdag: 4.1.1 Nästlade iterationer, 4.1.2 Iteration som testmetod.

Torsdag: 4.2 While-loopen, 4.2.1 Continue, 4.2.2 Break.

Info: Kvaltävling för programmeringsolympiaden pågår, mer info här.

v.47 - Moment04

Måndag: 4.2.3 Aktivitetsdiagram och pseudokod för loopar, 4.2.4 Felhantering, körtidsfel.

Onsdag: Eget arbete med moment04.

Torsdag: Genomgång av 4.3 Listtyper, 4.3.1 List.

Info: Skolkvalet till programmeringsolympiaden körs måndag 21 nov kl 08.30-12.30 i sal A012. Onlinetävlingen torsdag - söndag, mer info här

v.48 - Moment04

Måndag: Eget arbete med m04u08, m04u09, kodkalendern, m04e04.

Onsdag: Genomgång av 4.3.2 Tuple, 4.3.3 Set, 4.3.4 Dictionary, eget arbete med moment04.

Torsdag: Arbeta vidare med moment04, förbered för inlämningsuppgift nästa vecka. Programmeringskalendrarna startar idag, mer info här.

Info: Programmeringskalendrarna startar 1 december... Mer info här.

v.49 - Moment04

Måndag: Presentation av inlämningsuppgift M04.

Onsdag: Arbete med inlämningsuppgift M04.

Torsdag: Arbete med inlämningsuppgift M04, diagnos M04.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.

Inlämning: Inlämningsuppgiften M04 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 9 dec kl 17.00 i Classroom.

v.50 - Blandad programmeringsövning

Onsdag: Då denna veckas fokus ligger på matematik så startar vi inte upp något nytt moment och fokuserar istället på att utmana oss själva med lite kalenderuppgifter eller annat kul med programmering.

Info: Marita lånar tid av mig på måndag för att köra mattemaraton och torsdagens lektion försvinner pga matteprov.
Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.

v.51 - Blandad programmeringsövning

Måndag: Vi startar inte upp något nytt moment denna veckan och fokuserar istället på att utmana oss själva med lite kalenderuppgifter eller annat kul med programmering.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.
Julavslutning onsdag 21 december

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment05

Fredag: Uppstart Moment05. Arbete med avsnitten 5.1 Funktioner -> 5.1.4 Funktioner i separat fil. Uppgift: m05u01 - m05u04.

v.3 - Moment05

Måndag: Fortsatt arbete med funktioner. 5.1.5 Dokumentation av funktioner. Uppgift: m05u05 - m05u07.

Fredag: 5.2 Datalagring, 5.2.1 Läsa från fil. Uppgift: m05u08 och m05u09(svårare).

v.4 - Moment05

Måndag: 5.2.2 Skriva till fil. Uppgifter: m05u10 - m05u12.

Fredag: Jobba klart med uppgifter på Moment05 (5.1 Funktioner & 5.2 Datalagring). Extra uppgifter kommer finnas för den som är klar och som vill jobba vidare.

v.5 - Projekt01. Bankapplikationen

Måndag: Presentation och uppstart av P01.Bankapplikationen.

Fredag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

v.6 - Projekt01. Bankapplikationen

Måndag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Fredag: Arbete med P01.Bankapplikationen, arbete på valfri plats.

Info: Fredagens lektion sker på valfri plats då Johan är ledig.

v.7 - Sportlov

v.8 - Projekt01. Bankapplikationen

Måndag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Fredag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

v.9 - Projekt01. Bankapplikationen

Måndag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Fredag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Inlämning: Inlämningsuppgiften P01 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 3 mars kl 17.00 i Classroom.

v.10 - Moment06

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.11 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.12 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.13 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.14 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Info: Långfredag är ledig.

v.15 - Påsklov

v.16 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.17 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.18 - Ännu ej planerad

Info: Första maj på måndag, NP Eng 5 på fredag.

v.19 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.20 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.11 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

v.11 - Ännu ej planerad

Måndag: Ännu ej planerad.

Fredag: Ännu ej planerad.

Redovisning avslutar kursen

Under maj månad kommer kursen redovisas genom att du bokar en individuell tid där du visar upp dina kunskaper genom de projekt som du byggt under kursens gång.

Information om detta kommer under våren.