Planering 22/23 prrprr01 22TEa

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.

v.34 - Lånade ut tid till matematikundervisning

Tisdag: Presentation av lärare och kursen.

Onsdag: Matematikdiagnos.

v.35 - Fokus på matematik och problemlösning

Tisdag: Matematikdiagnos del 2.

Onsdag: Svenskalektion med Ted eftersom Johan är ute och paddlar med 21TEa.

v.36 - Fokus på problemlösning

Tisdag: I väntan på datorerna så kör vi en övning inom problemlösning med fokus på programmering.

Onsdag: Genomgång av 1.2 Programmeringens roll i samhället. Sedan ytterligare en progolymp-övning.

v.37 - Moment01/02

Tisdag: 1.3 Installera Python och utvecklingsmiljön.

Onsdag: Fortsätta installera, konfigurera och förbereda utvecklingsmöjlön. När detta är klart starta upp moment02.

v.38 - Moment02

Tisdag: Uppstart av Moment02. 2.1 Introduktion, 2.2 Utskrift.

Onsdag: 2.3 Variabler, 2.4 Datatyper, 2.5 Aritmetik

v.39 - Moment02

Onsdag: Lektionen inställd pga matteprov som drog ut på tiden.

Info: Programmets dag tisdagen 27 september.

v.40 - Moment02

Tisdag: 2.6 Utskrifter.

Onsdag: Genomgång av 2.7 Input och sedan gemensam programmeringsövning av m02u03.

v.41 - Moment02

Tisdag: Vi kikar på filmen i avsnitt 2.6.10, samt repeterar 2.7 Input samt går igenom, 2.8 Syntaxfel. Gemensam programmeringsövning av m02u04 och m02u05 för de som vill.

Onsdag: Gör klart de vi påbörjade i tisdags. Om vi är redo så är det dags att presentera inlämningsuppgiften för Moment02.

v.42 - Moment02

Tisdag: Arbete med inlämningsuppgift m02.

Onsdag: Diagnos M02.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m02 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 21 okt kl 17.00 i Classroom.

v.43 - Moment03

Tisdag: Uppstart Moment03. Genomgång av 3.1 If. Arbeta med m03u01 och m03u02.

Onsdag: Genomgång av 3.2 else, 3.3 elif. Arbeta med m03u03 och m03u04.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment03

Tisdag: Kika på filmen där jag går igenom 3.4 Operatorer, gör sedan uppgift m03u05. Arbete på valfri plats, ingen vikarie och ingen närvaro kommer tas. Uppföljning tisdag v.46.

Onsdag: Ted tar denna lektionen.

Info: Johan är föräldraledig.
Uppvärmningstävlingen för programmeringsolympiaden startar, mer info här.

v.46 - Moment03

Tisdag: Återkoppling av 3.4 Operatorer, genomgång av 3.5 Pseudokod & aktivitetsdiagram. Arbeta med uppgifterna m03u06 och m03u07.

Onsdag: Lektionen körs på distans då Johan är hemma med sjukt barn. Uppstart via Google Meet.
Genomgång av 3.6 Nästlade selektioner, arbeta sedan med uppgift m03u08 samt ev m03u09 och förbered inför nästa veckas inlämningsuppgift.

Info: Uppvärmningstävlingen för programmeringsolympiaden pågår, mer info här.

v.47 - Moment03

Tisdag: Presentation av inlämningsuppgift m03.

Onsdag: Arbete med inlämningsuppgift m03.

Info: Skolkvalet till programmeringsolympiaden körs måndag 21 nov kl 08.30-12.30 i sal A012. Onlinetävlingen torsdag - söndag, mer info här

Inlämning: Inlämningsuppgiften m03 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 25 nov kl 17.00 i Classroom.

v.48 - Moment04

Tisdag: Diagnos M03. Sedan återkoppling av inlämningsuppgift M03 eller uppstart Moment04. 4.1 for-loopen.

Onsdag: 4.1.1 Nästlade iterationer, 4.1.2 Iteration som testmetod.

v.49 - Moment04

Tisdag: 4.2 While-loopen, 4.2.1 Continue, 4.2.2 Break.

Onsdag: 4.2.3 Aktivitetsdiagram och pseudokod för loopar, 4.2.4 Felhantering, körtidsfel.

Info: Programmeringskalendrarna startar... Mer info här.

v.50 - Moment04

Tisdag: Genomgång av det viktigaste att kunna angående loopar, arbeta sedan med loopar, diagnos i slutet av lektionen.

Onsdag: Gå igenom och arbeta med 4.3 Listtyper och 4.3.1 List.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.

v.51 - Moment04

Tisdag: Arbeta med listor, eventuellt genom någon kalenderuppgift.

Info: Programmeringskalendrarna pågår... Mer info här.
Julavslutning onsdag 21 december

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment04

Tisdag: Kort repetition av 4.3 Listtyper, 4.3.1 List. Sedan genomgång av 4.3.2 Tuple, 4.3.3 Set samt 4.3.4 Dictionary. Sedan gäller eget arbete med uppgifter på moment04. Viktigast att ha koll på List!

Onsdag: Arbeta vidare med moment04, förbered för inlämningsuppgift nästa vecka.

v.3 - Moment04

Tisdag: Presentation av inlämningsuppgift M04.

Onsdag: Arbete med inlämningsuppgift M04, diagnos M04.

Inlämning: Inlämningsuppgiften M04 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 20 jan kl 17.00 i Classroom.

v.4 - Moment05

Tisdag: Uppstart Moment05. Arbete med avsnitten 5.1 Funktioner -> 5.1.4 Funktioner i separat fil. Uppgift: m05u01 - m05u04.

Onsdag: Johan går igenom avsnitten 5.1 Funktioner -> 5.1.4 Funktioner i separat fil. Uppgift: m05u01 - m05u04.

Info: Johan sjuk på tisdag, eleverna arbetar med planeringen på egen hand.

v.5 - Moment05

Tisdag: Fortsatt arbete med funktioner. 5.1.5 Dokumentation av funktioner. Uppgift: m05u05 - m05u07.

Onsdag: 5.2 Datalagring, 5.2.1 Läsa från fil. Uppgift: m05u08 och m05u09(svårare).

v.6 - Moment05

Tisdag: 5.2.2 Skriva till fil. Uppgifter: m05u10 - m05u12.

Onsdag: Jobba klart med uppgifter på Moment05 (5.1 Funktioner & 5.2 Datalagring). Extra uppgifter kommer finnas för den som är klar och som vill jobba vidare.

Info: Läge att köra kursdiagnos på onsdag? Aleternativet är att köra denna efter Projekt01.

v.7 - Sportlov

v.8 - Projekt01

Tisdag: Presentation och uppstart av P01.Bankapplikationen.

Onsdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

v.9 - Projekt01

Tisdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Onsdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

v.10 - Projekt01

Tisdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Onsdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

v.11 - Projekt01

Tisdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Onsdag: Arbete med P01.Bankapplikationen.

Inlämning: Inlämningsuppgiften P01 inlämnad enligt instruktioner senast fredag kl 17.00 i Classroom.

v.12 - Moment06

Tisdag: Kursdiagnos på lektionen.

Onsdag: Introduktion till moment06. Genomgång av 6.1 Använda paket i PyCharm och 6.2 Turtle Graphics. Arbeta sedan med avsnittet.

Inlämning: Kursdiagnos på tisdagens lektion.

v.13 - Moment06

Tisdag: Genomgång av 6.3 GUI.

Onsdag: Arbete med momentet. Johan kör VAB men finns tillgänglig på distans, ta isf kontakt via Chat.

Info: VAB för Johan på onsdag, eget arbete i klassrummet gäller. Eventuellt kommer någon vid lektionsstart och tar närvaro.

v.14 - Moment06

Tisdag: Arbete med momentet.

Onsdag: Arbete med momentet.

v.15 - Påsklov

v.16 - Moment07

Tisdag: Genomgång av Moment07. Presentation av uppgift M07 (alla) och M07b för de som ännu inte blivit godkända på aktivitetsdiagram & pseudokod. Arbeta sedan med momentet.

Onsdag: Arbeta med momentet. Johan är med åk3 i Stockholm.

Info: På onsdag är Johan i Stockholm med åk3, info om lektionen ges på tisdag.

Inlämning: Inlämningsuppgiften M07 inlämnad enligt instruktioner senast fredag kl 17.00 i Classroom.

v.17 - Slutprojekt P02

Tisdag: Presentation av slutprojektet.

Onsdag: Arbeta med slutprojektet.

v.18 - Slutprojekt P02

Tisdag: Arbeta med slutprojektet.

Onsdag: Arbeta med slutprojektet.

v.19 - Slutprojekt P02

Tisdag: Arbeta med slutprojektet.

Onsdag: Arbeta med slutprojektet.

v.20 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Tisdag: Arbeta med slutprojektet.

Onsdag: Arbeta med slutprojektet.

v.21 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Tisdag: Arbeta med slutprojektet.

Onsdag: Arbeta med slutprojektet.

v.22 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Tisdag: Arbeta med slutprojektet.

Onsdag: Arbeta med slutprojektet.

v.23 - Kompletteringar åk 1-2.

Onsdag: Komplettering och redovsining för de som ännu inte är klara.

Info: Tisdag är nationaldag. Skolavslutning fre 9 juni.

v.24 - Sommarlov

Redovisning avslutar kursen