Webbutveckling02 [weuweb02]

Kursplanering

Kursplanering

Inför läsåret gjordes kursen om med delvis nytt innehåll. Därför kommer denna kursen att bygga på allt eftersom den pågår. Exakt innehåll i varje moment är vid kursstart lite oklart men tanken är att dela in arbetet i moment om ca 3 veckors arbetstid / moment.

Då vi har fördelen att vara en liten grupp så tänker jag mig att sista lektionen i varje moment är till för redovisning och diskussion kring arbetet i det momentet. Denna redovisningslektion borde vara på torsdagslektionen men exakta former för detta arbetssätt får vi gemensamt arbeta fram.

Kursplanering

Vad står färgerna för?

  • Grön färg markerar aktuell vecka.
  • Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
  • Orange färg markerar att någon lektion inte hålls enligt schema av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
  • Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.
Vecka Moment Redovisning Notering
v.33Uppstartsvecka
v.34Moment01
v.35Moment01Måndag är aktivitetsdag
v.36Moment01Moment01
v.37Moment02
v.38Moment02Moment02
v.39Moment03
v.40Moment03
v.41Moment03Moment03Gymnasiedagarna tisdag-torsdag, särskilt schema
v.42Moment04
v.43Moment04Johan på semester hela veckan
v.44Höstlov
v.45Moment04
v.46Moment04
v.47Moment04Moment04
v.48Moment05
v.49Moment05
v.50Moment05
v.51Moment05Moment05Skolavslutning onsdag.
v.52Jullov
v.1Jullov
v.2Moment06
v.3Praktik/Case
v.4Praktik/Case
v.5Praktik/Case
v.6Moment06
v.7Sportlov
v.8Moment06Moment06
v.9Moment07
v.10Moment07Moment07
v.11Projekt01
v.12Projekt01
v.13Projekt01Långfredag.
v.14Påsklov. ()
v.15Projekt01
v.16Projekt01()
v.17Projekt01Projekt01
v.18Projekt01Projekt01Lovdag på måndag
v.19Moment10Lovdag på fredag
v.20Moment10Moment10
v.21Buffertvecka
v.22Ev. buffertveckaStudent fredag