Webbutveckling02 [weuweb02]

Elevsidor

ID Efternamn Förnamn Klass Webbsida WordPress
1BromanAndréTE15 http://www.laykith.se http://wp.laykith.se
2ClaussonLukasTE15 http://starwurst.se/ http://wp.starwurst.se/
3ErikssonSimonTE15 http://code.vacannot.se/ http://vacannot.se/
4FranssonBenjaminTE15 http://erhuz.se/samlingssida/ http://wp.erhuz.se/
5LaurelinLinumTE15 http://linumtis.se http://wp.linumtis.se

Anmäl din sida

Användarnamn (ex. tisgot16johhal)

Förnamn

Efternamn

Klass

URL till samlingssida (inkl http://)

URL till wordpress (inkl http://)

Kurser du läser detta läsår