P2. Projekt02 - Stora projektet

När Projekt01 är godkänt så har du stora chanser att ha uppnått betyget E/D på kursen. Känner du då att du vill spänna bågen lite högre och försöka nå de högre betygen så är det dags att göra detta projektet.

Projektet kan göras på två olika sätt;

  1. Som ett enskilt projekt för kursen Webbutveckling01.
  2. Som ett kombinerat projekt ihop med kursen Webbserverprogrammering01.

P2.1 Projekt för Webbutveckling01

Här kommer information att presenteras om det stora projektet som skall täcka alla delar som krävs för att nå betyget C/B/A i projektform i kursen.

Kombinerat projekt med Webbserverprogrammering01

Kurserna Webbutveckling01 och Webbserverprogrammering01 har en mängd beröringspunkter vilket gör det lämpligt för ett gemensamt slutprojekt. I presentationen av P02. Slutprojekt i kursen Webbserverprogrammering01 hittar du de specifika kraven för den kursen och innehåll/svårigheter för slutprojektet.

Kraven för de olika betygsstegen på kursen Webbutveckling01 är i grunden samma krav som användes för Projekt01, fast denna gången skall du planera en egen webbapplikation utifrån det projekt du avser bygga. Projektet styr oftast hur avancerad en webbapplikation skall vara vilket gör det svårt att sätta exakta krav på saker som måste ingå. Men fokus är att ditt projekt planeras, dokumenteras, testas och utvärderas för att uppnå kraven för höga betyg i denna kursen.

När du är nöjd med din första projektplan så visa den gärna till läraren för att vi tillsammans skall kika på projektet så att omfattningen är rimlig och passar betygsambitionen.

Hela projektet dokumenteras på lämpligt sätt i din WordPress. Använd page/posts på lämpligt sätt.

P2.2.1 Kunskapskrav att nå i projektet

Under uppgiftens gång skall du uppnå kunskapskraven för följande krav;

Kunskapskrav att nå under momentet

Kunskapskrav

Text

Betyget C

Betyget A

2. Webbpubliceringssystem

Eleven använder med [2] handlag webbpubliceringssystem och redogör [3] för dess funktionalitet.

[2] gott

[3] utförligt

[2] mycket gott

[3] utförligt och nyanserat

3. Projektplan

Eleven upprättar en [4] projektplan för en tänkt produkt [5] .

[4] genomarbetad

[5] [inget]

[4] genomarbetad

[5] och reviderar den vid behov.

4. Produkten

Eleven utvecklar utifrån planen en produkt [6] med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med [7] resultat följer standarder och omfattar [8] av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. [9]

[6] efter samråd

[7] tillfredsställande

[8] några

[9] I produkten infogar eleven enkla skript.

[6] efter samråd

[7] gott

[8] flera

[9] I produkten infogar eleven diskreta domskript.

5. Media

Eleven bearbetar också [10] text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten.

[10] med viss säkerhet och via flera moment

[10] med säkerhet och via flera moment

6. Produktens kvalitet

Produkten är av [11] kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med [12] tester. Eleven testar produkten i [13] webbläsare. Eleven testar också produkten på [14] [15]

[11] tillfredsställande

[12] automatiserade

[13] några

[14] några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter

[15] och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler

[11] god

[12] omfattande automatiserade och manuella

[13] flera

[14] Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter

[15] , vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida.

7. Tillgänglighet

Dessutom bygger eleven en webbplats som med [16] resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet [17] .

[16] tillfredsställande

[17] och kontrollerar detta med några automatiserade tester.

[16] gott

[17] och kontrollerar detta med automatiserade tester och simuleringar.

8. Dokumentation

När arbetet är utfört gör eleven en [18] dokumentation av de moment som har utförts [19] och utvärderar med [20] omdömen sitt arbete och resultat [21] .

[18] noggrann

[19] [inget]

[20] nyanserade

[21] [inget]

[18] noggrann och utförlig

[19] med koppling till generella principer och testresultat

[20] nyanserade

[21] samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

12. Terminologi

Eleven använder [26] terminologi inom området.

[26] med viss säkerhet

[26] med säkerhet

P2.3 Redovisning

När du är klar med ditt projekt skall det redovisas. Det gör du genom att dema din applikation för läraren och visar upp din projektplan, dokumentation samt utvärdering av ditt projekt. Denna rapport lägger du på din WordPressida som ett eller flera inlägg.

P2.3.1 Deadline

Redovisning sker genom att du bokar en tid för individuell redovisning under vecka 18-20. Torsdag 27 maj sätts betygen för elever i åk3 vilket blir sista dagen då det är möjligt att redovisa. Tänk på att om du vill få chans att komplettera din redovisning så är det lämpligt att inte vänta med redovisning till sista dagen. Se också till att du har tillgång till en dator när det är dags att redovisa.

För åk 2 kommer redovisningar att pågå under vecka 20-22 med sista tillfälle att komplettera under vecka 23.

Länk till bokningslistan hittar du här när det är dags.