Webbutveckling01 [weuweb01]

Projekt01 - En webbapplikation

Introduktion

Dags att runda av kursen med det stora examinerande momentet. Du skall bygga en webbapplikation. Detta projekt behöver bara göras av de elever som vill nå betygen C och uppåt i kursen.

Detta är ett ämnesövergripande projekt mellan Programmering01 och Webbutveckling01. För att optimera tiden och maximera utfallet av de två kurserna så är det mina starkaste rekommendationer att göra detta projekt istället för två separata projekt med var sin projektplan, var sin applikation, var sin dokumentation och var sin utvärdering. Vill du verkligen göra två separata projekt så kommer jag inte stoppa dig. Du presenterar då projekten för mig innan du börjar jobba med det.

Uppgift

Uppgiften är att skapa en webbapplikation (webbsida) där en eller flera spelare kan spela ett tärningsspel som heter Game of 40. Genom ditt arbete med applikationen så får du möljlighet att visa på kunskaper för alla betygsteg inom bägge kurserna.
OBS: alla kunskapskrav kommer inte att kunna nås genom projektet, vissa krav behöver du visa i specifika moment.

Game of 40, spelregler

Spelet spelas med en tärning och minst två spelare. För att vinna spelomgången skall det sammanlagda värdet av alla tärningsslag du slagit bli 40 eller högre. Slår du en sexa på tärningen så förlorar du alla dina poäng i den omgången. Du kan när du vill stanna, spara dina poäng, och sedan överlåta tärningen till nästa spelare.

Krav på projektet

  • En projektplanering skall skrivas. Redovisas digitalt inbyggd i applikationen eller i ett inlägg på wordpress. I projektplanen skall ett tydligt mål för kursbetyget framgå.
  • Hela projektet skall dokumenteras. Dokumentation ska innehålla hur arbetet gått till, hur din sida fungerar samt vilket betyg du anser dig ha uppnått på projektet. Siktar du på ett högre betyg bör dokumentationen vara både omfattande och detaljrik samt innehålla reflektioner kring vad du kunde ha gjort annorlunda.

Kunskapskrav

Följande saker bedöms i projektet.

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

3. Projektplan

Eleven upprättar en [4] projektplan för en tänkt produkt [5].

[4] enkel

[5] [inget]

[4] genomarbetad

[5] [inget]

[4] genomarbetad

[5] reviderar den vid behov.

4. Produkten

Eleven utvecklar utifrån planen en produkt [6] med handledare. I arbetet utvecklar eleven kod som med [7] resultat följer standarder och omfattar [8] av de grundläggande teknikerna för märkspråk och stilmallar. [9]

[6] i samråd

 

[7] tillfredsställande

 

[8] någon

[9] [inget]

[6] efter samråd

 

[7] tillfredsställande

 

[8] några

 

[9] I produkten infogar eleven enkla skript.

 

[6] efter samråd

 

[7] gott

 

[8] flera

 

[9] I produkten infogar eleven diskreta domskript.

5. Media

Eleven bearbetar också [10] text, bild och eventuell annan media så att de anpassas till produkten.

[10] med viss säkerhet enkel

[10] med viss säkerhet och via flera moment

[10] med säkerhet och via flera moment

6. Produktens kvalitet

Produkten är av [11] kvalitet och följer etablerad god praxis vilket eleven kontrollerar med [12] tester. Eleven testar produkten i [13] webbläsare. Eleven testar också produkten på [14] [15]

[11] tillfredsställande

 

[12] begränsade

[13] någon

[14] någon plattform

[15] och vidtar begränsade åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler

[11] tillfredsställande

 

[12] automatiserade

[13] några

 

[14] några plattformar inklusive traditionella datorer eller mobila enheter

 

[15] och vidtar åtgärder för att åstadkomma snabb överföring av bilder eller andra mediafiler

[11] god

 

[12] omfattande automatiserade och manuella

[13] flera

[14] Eleven testar också produkten på flera plattformar inklusive traditionella datorer och mobila enheter

[15] , vidtar omfattande åtgärder samt optimerar bilder eller andra mediafiler för att åstadkomma snabb överföring av dessa och för att reducera antalet överföringar per sida.

7. Tillgänglighet

Dessutom bygger eleven en webbplats som med [16] resultat följer grundläggande principer för tillgänglighet [17].

[16] tillfredsställande

 

[17] [inget].

[16] tillfredsställande

 

[17] och kontrollerar detta med några automatiserade tester.

[16] gott

 

[17] och kontrollerar detta med automatiserade tester och simuleringar.

8. Dokumentation

När arbetet är utfört gör eleven en [18] dokumentation av de moment som har utförts [19] och utvärderar med [20] omdömen sitt arbete och resultat [21].

[18] enkel

[19] [inget]

 

[20] enkla

[21] [inget]

[18] noggrann

 

[19] [inget]

 

[20] nyanserade

 

[21] [inget]

[18] noggrann och utförlig

 

[19] med koppling till generella principer och testresultat

 

[20] nyanserade

 

[21] samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

9. Lagar

Eleven redogör [22] för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.

[22] översiktligt

[22] utförligt

[22] utförligt och nyanserat

10. Säkerhet

Eleven redogör [23] för relevanta säkerhetslösningar samt hanterar lösenord och annan känslig data på ett etiskt riktigt sätt.

[23] översiktligt

[23] utförligt 

[23] utförligt och nyanserat

12. Terminologi

Eleven använder [26] terminologi inom området.

[26] med viss säkerhet

[26] med viss säkerhet

[26] med säkerhet

Punkt 9 och 10 nås endast om det i din applikation lagras lösenord eller annan känslig information.

Krav på webbapplikationen (webbutveckling 01)

  • Applikationen skall vara väl fungerande och ligga i en egen mapp på din domän.
  • En fullt fungerande applikation som du själv kodat i HTML5. Sidan skall klara en validering som HTML5 på http://validator.w3.org.
  • Allt som har med utseendets att göra skall styras av en extern CSS-fil. Sidan skall ha ett enhetligt utseende.
  • Applikationen skall vara responsive, dvs fungera och förändras beroende på skärmstorlek. Detta skall visas genom tester.
  • Sidan skall funka (inte nödvändigtvis perfekt i alla men vara fullt funktionell) i webbläsarna Google Chrome och Firefox.
  • Applikationen skall testas på något eller några olika sätt, testningen skall dokumenteras. Denna dokumentation skall även innehålla vilka saker på er sida ni ändrat pga testresultaten.
  • Applikationen skall bestå av minst fyra (4) sidor; en välkomstsida, en spelsida, en sida där reglerna för spelet presenteras och sedan en om-sida som kort berättar om projektet och länkar till CSource och dina inlägg på Wordpress. Vill du lägga all teknisk dokumentation på denna sida, eller någon annan sida, i applikationen så är det helt ok.

Redovisning

Redovisning sker genom att du bokar en tid för individuell redovisning under vecka 20-23. Innan du redovisar så skall allt vara på plats på din domän och med inlägg på din wordpress.

Bokningslistan hittar du här. Du behöver vara inloggad i Office365 för att kunna uppdatera filen.