Webbutveckling01 [weuweb01]

Kursplanering

Kursplanering

Inför läsåret gjordes kursen om med delvis nytt innehåll. Därför kommer denna kursen att bygga på allt eftersom den pågår. Exakt innehåll i varje moment är vid kursstart lite oklart men tanken är att dela in arbetet i moment om ca 3 veckors arbetstid / moment.

Då vi har fördelen att vara en liten grupp så tänker jag mig att sista lektionen i varje moment är till för redovisning och diskussion kring arbetet i det momentet. Denna redovisningslektion borde vara på fredagslektionen men exakta former för detta arbetssätt får vi gemensamt arbeta fram.

Kursplanering

Vad står färgerna för?

  • Grön färg markerar aktuell vecka.
  • Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
  • Orange färg markerar att någon lektion inte hålls enligt schema av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
  • Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.
Vecka Moment Redovisning Notering
v.33Uppstartsvecka
v.34Moment01 (web)
v.35Moment01 (web)
v.36Moment01 (web)Moment01
v.37Moment02 (web)
v.38Moment02 (web)Moment02Johan på utbildning onsdag + fredag, eget arbete.
v.39Moment03 (web)
v.40Moment03 (web)Moment03
v.41ResursGymnasiedagarna tisdag-torsdag, särskilt schema gäller (den som hamnat efter kan använda resurstid)
v.42Moment04 (web)
v.43Moment04 (web)Johan på semester hela veckan
v.44Höstlov
v.45Moment04 (web)Moment04
v.46Moment01 (prog)Moment01Moment02 påbörjas troligtvis också
v.47Moment02 (prog)
v.48Moment02 (prog)Moment02
v.49Moment03 (prog)NP fredag em
v.50Moment03 (prog)Moment03Schemabrytande aktivitet onsdag 13 dec.
v.51Skolavslutning onsdag.
v.52Jullov
v.1Jullov
v.2Moment04 (prog)
v.3Praktik
v.4Praktik
v.5Praktik
v.6Moment04 (prog)Moment04
v.7Sportlov
v.8Moment05 (web)Moment05
v.9Moment06 (web)
v.10Moment06 (web)Moment06
v.11Moment05 (prog)Moment05
v.12Projekt01 (prog)
v.13Projekt01 (prog)Långfredag.
v.14Påsklov.
v.15Projekt01 (prog)Projekt01
v.16Projekt01/påbörja slutprojekt (prog)
v.17Projekt01/påbörja slutprojekt (prog)
v.18Moment07 (webb & prog)
v.19Slutprojekt (bägge kurserna)lediga tors-fre
v.20Slutprojekt (bägge kurserna)Slutprojekt
v.21Redovisning/komplettering
v.22Redovisning/kompletteringStudent fredag
v.23Redovisning/kompletteringAvslutning fredag