Webbutveckling01 [weuweb01]

Moment07 - Tekniken och lagar

Introduktion

Även om denna kurs är väldigt praktisk och ett stort fokus ligger på att skapa webbsidor så är det viktigt att hålla koll på lagar och förordningar samt att följa dessa i arbetet. För att dina webbprojekt skall bli lyckade kommer det också krävas att du har en bra planering som följs. Dessa saker kommer vi gå igenom i detta moment där vi också kort kikar på tekniken bakom webben.

Momentets mål

I varje moment så jobbar vi mot ett eller flera mål som skolverket har satt upp i varje kurs.

Centralt innehåll

  • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
  • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
  • Processen för ett webbutvecklingsprojekt med målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
  • Riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
  • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
  • Terminologi inom området webbutveckling.

Webbens tekniker

Vi har i ett tidigare moment kikat på internets historia och i de nya kursplanerna så ingår att du förstår hur de grundläggande teknikerna fungerar. Det gör vi genom att kika på några filmer från code.org. Jag har bäddat in några filmer som jag vill att du kikar på. Hela genomgånen är på åtta korta filmer och spellistan är länkad under sista filmen.

What is the internet?

IP Adresses & DNS

Packeets, Routing & Reliability

HTTP & HTML

Hela spellistan med åtta filmer.

Uppgift

Reflektera på egen hand om vad du har sett i filmerna. Finns det saker du vill lära dig mer om så sök den informationen på egen hand. Du behöver inte skriva någon text på din wordpress men om du söker efter information av eget intresse och gärna vill delge denna i ett inlägg så är det ju inte negativt.

Lagar och etik

Eftersom vi utbildas i att publicera text, bild & grafik samt ljud, bild och annan media på webben så behöver vi ha koll på vad vi får och inte får göra. Det finns ett antal lagar och regler som vi behöver ta hänsyn till.

GDPR, dataskyddsförordningen

25 maj 2018 börjar GDPR gälla som lag i alla EU:s medlemsländer. GDPR ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL) och är mycket tydligare vilka personuppgifter du får lagra, hur dessa skall lagras, hur det kräver samtycke samt att företaget på kundens begäran skall kunna ta bort information om kunden. Under våren så har du säkert fått frågan från de siter där du har registrerat personuppgifter att du godkänner at de fortsatt lagrar detta. Orsaken att de frågar är för att företagen kan få skyhöga böter om detta inte följs. Datainspektionen har tagit fram en folder för småföretag som de kallar "Enkla grunder i dataskydd" som på ett bra sätt beskriver de olika delarna av GDPR. Kika i foldern, du behöver den för att göra uppgiften nedan.

Upphovsrättslagen (URL)

Upphovsrättslagen är en lag som endast gäller inom Sverige medan EU håller på att bygga ett gemensamt regelverk för hur dessa frågor skall skötas.

Det handlar i grund om att den som är upphovsman till ett verk i form av text, bild, musik, film, fotografi, byggnadskonst eller datorprogram skall anses ha upphovsrätt till detta material. Det innebär att ingen annan får använda detta utan tillåtelse under en tidsperiod som varierar beroende på vilken typ av verk det är.

För publicering på webben kan vi utgå ifrån att den bild som någon fotat, den grafik som någon tecknat, och den text som någon skrivit inte får användas utan godkännande av upphovsmannen. Upphovsmannen har rätt att ge någon nyttjanderätten för sitt material.

Att bryta mot upphovsrätten kan bli väldigt kostsamt och det går aldrig att försvara sig med att Jag visste inte. Ta för vana att alltid kolla om bilden du vill använda är fri att använda. Att citera delar av texter är alltid ok men inte att i stora delar eller till fullo återge en text, film eller musikstycke utan tillåtelse.

Creative Commons

Creative Commons har en serie av licenser där upphovsmannen ger nyttjanderätt för vem som helt av hela eller delar av ett material för användning enligt den licens som är kopplad till just detta verket. Det kan vara allt från att ge full tillåtelse för istort sett all bearbetning och delning av verket (CC BY) till att nyttjanderätten sträcker sig till delning av verket OM upphovsmannen erkänns, inga bearbetningar görs och ej i komersiellt syfte (CC BY-NC-ND).

Här hittar du en bra beskrivning av Cretaive Commons och vad de olika licenserna innebär.

Uppgift

Skriv en kort text på din wordpress om hur du tänker kring GDPR och Upphovsrättslagen. Vad är det du måste tänka på när du bygger webbsidor och använder material från webben? Om du tar fram material, hur vill du att det skall skyddas. Jämför med mina tutorials som kan anses som verk.

I bedömningsmatrisen nedan så står tredjepartskod benämt och det innebär delar av koden som någon annan har skrivit som du använder. Detta kan vara Materialize, något javascriptpaket eller någon anan kod som används i applikationen som du har byggt.

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

9. Lagar

Eleven redogör [22] för innehållet i lagar och andra bestämmelser som rör publicering på webben samt följer dem i sitt arbete.

[22] översiktligt

[22] utförligt

[22] utförligt och nyanserat

11. Etik

Eleven för dessutom [24] resonemang om webbrelaterade frågor om etik och integritet. [25]

[24] enkla

[25] [inget]

[24] välgrundade

 

[25] Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet. 

[24] välgrundade och nyanserade

 

[25] Eleven beskriver även hur tredjepartskod kan innebära problem för produktens säkerhet samt beskriver grundläggande säkerhetskriterier vid val av webbhotell.

 

Projektplan

När du gör ett projekt i denna kurs så behöver du skapa en projektplan. Denna kan se ut på olika sätt beroende på storlek på projekt, vem som är beställaren och hur detaljerad beställningen är. Om vi utgår ifrån Paols Webbtjänst så var den beställningen ganska tydlig så där krävs det en enklare projektplan för att klara den uppgiften.

I betygskriterierna för denna kurs så får vi lite information om vad som förväntas av vår projektplan för de olika betygsstegen.

Kunskapskrav

Text

Betyget E

Betyget C

Betyget A

3. Projektplan

Eleven upprättar en [4] projektplan för en tänkt produkt [5].

[4] enkel

[5] [inget]

[4] genomarbetad

[5] [inget]

[4] genomarbetad

[5] reviderar den vid behov.

Det finns ett kunskapsdokument om vad en projektplan skall innehålla.

Uppgift

Här finns ingen uppgift kopplad till momentet utan du skall skapa projektplaner till dina projekt.

Redovisning

Detta moment består av uppgifter där du skriftligt, eller på annat sätt, redovisar uppgifterna och publicerar detta på din wordpress.
Du bestämmer själv om du redovisar detta i ett eller flera inlägg.