1. Moment01 - Introduktion

I detta moment så skall vi gå igenom vad vi skall göra i kursen, samt börja sätta upp vår redovisningsmiljö. I detta och nästa moment så är det en del installationer och konfigurationer som skall göras så att vi förbereder vår dator och vårt webbhotell för att sedan kunna skapa bra innehåll som skall publiceras på webben.

1.1 Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen WEUWEB01 och ämnet webbutveckling. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Websupport

Alla kursens redovisningar kommer att göras på en publik webbserver. Min erfarenhet är att det som visas publikt rent generellt brukar ha högre kvalitet. Vi får hjälp av Websupport.se som hostar serverplats och även ger varje elev en möjlighet att registrera en egen domän att disponera.

Här hittar du information om hur registrering går till, observera att det krävs en kod för att få en gratis domän och plats på deras webbserver, denna kod får du av läraren.

Tänk på att det är du som blir kund hos Webbsupport, det enda jag som lärare gör är att ge dig en kod som gör att du gratis får använda en domän, vilket är en plats på nätet.

Vi kommer senare göra inställningar och koppla upp oss mot Webbsupport men vi tar varje del allt eftersom det behövs.

1.3 Wordpress

Du skall installera WordPress på webbhotellet enligt följande instruktioner.

1.3.1 Uppgift WordPress

Din första uppgift blir att göra ett inlägg som innehåller dina tankar kring lärmål i kursen och ett betygsmål. Passa också på att lära känna WordPress genom kunskapsdokumentet WordPress.

Ett tips kan vara att börja undersöka olika teman samt hur man skapar inlägg (post) och sidor (page).

Nedbrutet i delar för Wordpress så tänker jag mig följande kunskaper för olika betygsnivåer. WordPress kommer vi arbeta med under hela kursens gång så dessa kunskaper kommer du visa under tiden kursen pågår.

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Eleven kan publicera text och bild i inlägg(post) och på sidor (page) med WordPress.

Eleven har testat något tema.

Förutom kraven på betygsnivå E så...

... har eleven skapat, och använder, annan användare än den som skapades vid installationen.

... jobbar eleven med kategorier och/eller etiketter.

... använder eleven med annat tema än standard och har ändrat utseende mha anpassningar, widgets och/eller menyer.

Förutom kraven på betygsnivå C så...

... har eleven installerat, konfigurerat och använder plugins för;

  • automatisk backup
  • att förhindra att spamkommentarer förekommer bland inlägg
  • att kunna publicera formatterad kod för aktuellt programmeringsspråk
  • någon säkerhetslösning för att försvåra för obehörig att göra intrång.

Uppgift

Uppgiften i detta moment är att du skall jobba med WordPress och lära känna verktyget. Under hela kursen kommer vi använda WordPress och hur du hanterar och använder verktyget kommer ingå i bedömningsunderlaget till ditt betyg.

Skapa en sida (page) som du döper till om eller about där du skriver lite om din WordPress, varför den finns och vad den kommer att användas till. Att ha en om-sida är alltid trevligt om någon hamnar på er sida via en länk eller sökning via någon sökmotor. Inom några veckor kommer Google att hitta din sida. Denna sidan skall gå att nå från startsidan på din WordPress på något lämpligt sätt.

Skapa ett inlägg (post) och skriv här en kortare text om hur du upplever WordPress när du nu har använt det lite. Berätta i din text om nedanstående punkter;

  • Vilket tema har du valt och varför du valde detta.
  • Vilka plugins har du installerat. Har du många inlägg som du vill beskriva så kanske det är läge att bryta in med lite länkar eller bilder för att liva upp texten lite.
  • Har du gjort något annat med din WordPress som du vill berätta om?
  • Länka till din om/about-sida från inlägget.