Planering 20/21 weuweb01 19TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.34 - Moment01

Onsdag: Uppstartsdag för höstterminen.

Torsdag: Presentation av kursen samt registrering av domäner.

Info: Uppstartsdagar tisdag & onsdag.

v.35 - Moment01

Onsdag: Installera WordPress.

Torsdag: Gemensam rundvisning i WordPress.

v.36 - Moment01

Onsdag: Arbeta med WordPress enligt instruktioner för Moment01.

Torsdag: Arbeta med WordPress enligt instruktioner för Moment01.

Inlämning: Inlämningsuppgift M01, fredag 17.00 i Classroom.

v.37 - Moment02

Onsdag: Uppstart av Moment02.

Torsdag: Programmets dag, ingen lektion för åk2.

v.38 - Moment02

Onsdag: Arbeta med Moment02.

Torsdag: Arbeta med Moment02.

v.39 - Moment02

Onsdag: Arbeta med Moment02.

Torsdag: Arbeta med Moment02.

Inlämning: Inlämningsuppgift M02, fredag 17.00 i Classroom.

v.40 - Moment03

Onsdag: Uppstart moment03.

Torsdag: Arbeta med moment03.

v.41 - Moment03

Onsdag: Arbeta med moment03.

Torsdag: Arbeta med moment03.

v.42 - Moment03

Onsdag: Arbeta med moment03.

Torsdag: Arbeta med moment03.

Inlämning: Inlämningsuppgift M03, fredag 17.00 i Classroom.

v.43 - Moment04

Onsdag: Presentera moment04.

Torsdag: Arbete med Moment04.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment04

Onsdag: Arbeta med moment04.

Torsdag: Arbeta med moment04. Presentation av Paolos Webb.

v.46 - Moment04 (Paolos Webb)

Onsdag: Arbeta med moment04.

Torsdag: Arbeta med moment04.

Inlämning: Inlämningsuppgift M04, fredag 17.00 i Classroom.

v.47 - Moment04 (Paolos Webb)

Onsdag: Genomgång, 7.4 Lösenordshantering och säkra lösenord.

Torsdag: Genomgång, projektplan från kunskapsdokument: Projektstöd.

Info: Extratid för moment04 då flera elever önskade mera tid. Elever som lämnat in fick feedback och möjlighet att förbättra sitt arbete.

v.48 - Moment05

Onsdag: Genomgång och arbete med 5.2 Internets historia

Torsdag: Fortsatt arbete med 5.2 Internets historia.

v.49 - Moment05

Onsdag: Genomgång av 5.3 Kvalitetssäkring av webbsidans funktion och kodens kvalitet.

Torsdag: Genomgång av 5.4 Tillgänglighet.

v.50 - Moment05

Onsdag: Arbete med Moment05.

Torsdag: Arbete med Moment05.

v.51 - Moment05

Onsdag: Arbete med Moment05.

Torsdag: Arbete med Moment05.

Inlämning: Inlämning av M05, fredag 17.00 i Classroom.

v.52 - Jullov

v.53 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment06

Onsdag: Presentation av moment06 som handlar om responsiv design. Arbeta med avsnitt 6.2 Responsiv design, 6.3 Relativa enheter.

Torsdag: Arbeta med 6.2 Responsiv design, 6.3 Relativa enheter.

Info: Skolstart på tisdag, fortfarande i form av distansundervisning pga Covid-19.

v.3 - Moment06

Onsdag: Arbeta vidare med 6.3 Relativa enheter och gör uppgiften. Blir du klar så kan du fortsätta med avsnitt 6.4 Media queries.

Torsdag: Arbeta med avsnitt 6.4 Media queries och gör uppgiften.

v.4 - Moment06

Onsdag: Arbeta med avsnitt 6.5 Ramverk.

Torsdag: Arbeta med avsnitt 6.5 Ramverk.

v.5 - Moment06

Onsdag: Har du kvar uppgifter att göra från tidigare veckor så gör klart detta. Fortsatt arbete med Moment06.

Torsdag: Genomgång av 6.5.2 Andra ramverk, 6.5.3 Fler CSS-tekniker och 6.5.4 DOM.

v.6 - Moment06

Onsdag: Fortsatt arbete med Moment06.

Torsdag: Fortsatt arbete med Moment06.

v.7 - Sportlov

v.8 - Moment06

Onsdag: Fortsatt arbete med Moment06.

Torsdag: Fortsatt arbete med Moment06.

v.9 - Moment06

Onsdag: Fortsatt arbete med Moment06.

Torsdag: Fortsatt arbete med Moment06.

Inlämning: Inlämningsuppgift M06, fredag 5 mars kl 17.00 enligt instruktioner.

v.10 - Moment07

Onsdag: Uppstart och presentation av Moment07. Arbeta med 7.2 Webbens tekniker.

Torsdag: Presentation och arbete med 7.3 Lagar och etik.

v.11 - Moment07

Onsdag: Presentation och arbete med 7.4 Lösenordshantering och säkra lösenord.

Torsdag: Jobba färdigt med uppgifterna och redovisa dessa.

Inlämning: Inlämningsuppgift M07, fredag 19 mars kl 17.00 enligt instruktioner.

v.12 - Uppstart av Projekt01, Lilla projektet

Onsdag: Presentation av Projekt01, Lilla projektet.

Torsdag: Arbete med lilla projektet.

v.13 - Projekt01, Lilla projektet

Onsdag: Arbete med lilla projektet.

Torsdag: Arbete med lilla projektet.

v.14 - Påsklov

v.15 - Projekt01, Lilla projektet

Onsdag: Arbete med lilla projektet.

Torsdag: Arbete med lilla projektet.

v.16 - Projekt01 + presentation Projekt02, Stora projektet

Onsdag: Arbete med lilla projektet.

Torsdag: Presentation av Projekt02 på plats i skolan.

Info: För de elever som inte strävar efter betygen C-A så räcker inlämning av Projekt01, Lilla projektet för att ihop med tidigare moment kunna nå betygen E-D. För dessa elever så lämnas Projekt01 in och redovisas när eleverna är redo.

Inlämning: Prel inlämning av lilla projektet, fredag 23 april kl 17.00 enligt instruktioner.

v.17 - Projekt02, Stora projektet

Onsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet.

Torsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet.

v.18 - Projekt02, Stora projektet

Onsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet.

Torsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet. Distans.

v.19 - Projekt02, Stora projektet

Onsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet.

Info: Kristi Flygare torsdag, fredag lovdag.

v.20 - Redovisningsvecka åk 1-2.

Onsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet samt redovisning för de elever som är klara med projektet. Distans.

Torsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet samt redovisning för de elever som är klara med projektet.

v.21 - Redovisningsvecka åk 1-2.

Onsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet samt redovisning för de elever som är klara med projektet.

Torsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet samt redovisning för de elever som är klara med projektet.

v.22 - Redovisningsvecka åk 1-2.

Onsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet samt redovisning för de elever som är klara med projektet.

Torsdag: Arbete med stora, eller lilla, projektet samt redovisning för de elever som är klara med projektet.

v.23 - Kompletteringar åk 1-2.

Onsdag: Denna vecka är det fokus på kompletteringar.

Info: Skolavslutning torsdag 10 juni

Redovisning avslutar kursen