Webbutveckling01 [weuweb01]

Prövning VT18 - TE15

Introduktion

Detta är instruktionerna som gäller för de elever som genomför prövning i Webbutveckling01 och/eller Programmering01 och som går i klass TE15.

Här kommer instruktioner finnas för de elever som vill pröva kursen och nå ett E eller D. Om du vill nå ett högre betyg så kommer du behöva sätt dig med mig och göra en individuell plan för det betyg som du vill uppnå.

Tidsperiod

Prövningen startade med ett möte fredagen 19 januari där vi gick igenom de nya kursmålen som gäller sedan HT17. Detta innebär också att några svåra saker har försvunnit från kursen, främst programmering01, och några saker har tillkommit.

Du behöver vara klar med prövningen v.17-18 och du lägger själv upp arbetet för att hinna genomföra prövningen. På denna sidan kommer jag visa vad du behöver göra. Ingen undervisning i form av lektioner kommer finnas, men du får naturligtvis kontakta mig och ställa frågor om du vill. Inför vecka 17-18 kommer jag erbjuda tider för redovisning där vi går igenom allt som du har gjort och där du får reda på om prövningen är godkänd eller om du behöver komplettera på något sätt.

1. Sätt upp redovisningsmiljö (web/prog) [+]

Det första du skall göra är att kontrollera om ditt konto och domän hos Binero fortfarande fungerar. Om det inte gör så behöver du registrera ett nytt konto och domän. Hör i så fall av dig till Johan så att du kan få en registreringskod.

Se sedan till att du sätter upp en utvecklings och redovisningsmiljö enligt de instruktioner som finns här. Följ checklistan längst ner på sidan.

Resten av prövningen kommer växelvis jobba mot Webbutveckling01 och Programmering01. Skall du inte pröva den ena kursen så hoppar du över detta moment. Vilken kurs uppgiften är kopplad till ser du i uppgiftens rubrik.

Meddela att du är klar

Ange ditt namn när du är klar med uppgiften:

2. Paolos Webbtjänst (web) [+]

Förutsättningen för att kunna utföra denna prövning är att du kan grunderna i html/css. Om du inte har gått igenom webbkodas kurs för html/css så behöver du göra det först. Det gör du genom att arbeta med moment02, moment03 och första delen av moment04. Efter det så läser du in dig på uppgiften Paulos Webbtjänst och genomför den uppgiften.

Redovisa enligt instruktionerna.

Meddela att du är klar

Ange ditt namn när du är klar med uppgiften:

3. Grundläggande programmering (prog) [+]

Här kommer en klurig uppgift där du visar på kunskaper inom variabler, utskrift, selektioner, iterationer, beräkningar, funktioner och formulär. Innehållet kommer från moment02-04 i programmeringskursen. Försök att lösa en del i taget av uppgiften. Uppgiften kan upplevas som lite stor och komplicerad till en början men jag vill testa dig på alla väsentliga delar i en enda uppgift.

Uppgiften

Du skall skapa ett formulär där du skall kunna mata in två heltal. När du trycker på knappen så skall följande hända;

bild
 • Rektangelns area och omkrets skall beräknas med två funktioner.
 • Du skall skapa en iteration där arean multipliceras med höjderna mellan 1 och 10 så att du också räknar ut volymen på rätblocket. Hur du räknar ut volymen avgör du själv.
 • Formuläret får endast innehålla positiva heltal och skall inte gå att skicka om inte alla värden är satta. Formuläret och tabellen skall finnas på samma sida, första gången du kommer till sidan och det inte finns några värden från formuläret skall det inte visas något felmeddelande. En tabell med endast huvud är ok.
 • Om längden och bredden är lika stora skall du skriva ut att rektangeln är en kvadrat.
 • Enheterna antas vara le, ae, ve (längdenheter, areaenheter och volymenheter) om du vill använda dessa, det är inget krav.

Till höger ser du hur min uppgift ser ut. Instruktionerna ovan ihop med denna bild borde visa hur jag vill ha uppgiften. Jag har lagt in en enkel css och det kan du också göra men där ligger inte fokus på denna uppgiften.

Kommentera koden, länka till CSource och utvärdera uppgiften i ett inlägg på WordPress.

Ledtrådar

Om du tycker att denna uppgift är stor och lite svår så förenklar det avsevärt att bryta ner den i mindre delar och lösa en sak i taget.

 • Börja med formuläret, se till att få in sidan och längden så du kan utföra beräkningar.
 • Kolla om sidan och längden är lika långa, skriv isf ut detta.
 • Skapa funktion för beräkning av omkretsen, det enklaste är att returnera resultatet och skriva ut svaret vid anropet.
 • Skapa sedan den andra funktionen och skriv ut detta svaret.
 • Börja nu bygga upp en tabell och peta in dina beräkningar ovan i en rad i tabellen.
 • Skapa nu någon loop som loopar från 1 till 10 och lägg tabellens rad inom denna iteration (loop).
 • Lägg sedan till beräkningen av volymen.

Meddela att du är klar

Ange ditt namn när du är klar med uppgiften:

4. Teori (web/prog) [+]

Webbutveckling

Du skall nu skriva lite om webbens historia och vilka lagar som du behöver ta hänsyn till när vi bygger webbapplikationer. Kolla Moment05: teori och läs igenom det jag har skrivit om internets historia och lagar. Delen med validering, användaragenter och tillgänglighet kommer vi återkomma till senare.

Uppgifter

 1. Gör uppgiften om internets historia.
 2. Gör uppgiften lagar.

Skriv dina svar i ett eller flera inlägg på din WordPress.

Programmering

I samband med att kursplanen för Programmering01 reviderades inför HT 2018 så har det tillkommit att vi skall belysa och arbeta med programmeringens roll i samhället och hur programmering och programvarutveckling påverkar och påverkas ur ett socialt perspektiv inklusive genus, kultur och socioekonomisk bakgrund.

Kolla Moment07: teori och läs igenom den text som jag har skrivit och de filmer som är inbäddade i sidan.

Gör sedan upg

Uppgifter

 1. Gör uppgiften som finns längst ner på momentet.

Skriv dina svar i ett eller flera inlägg på din WordPress.

Meddela att du är klar

Ange ditt namn när du är klar med uppgiften:

5. Responsiv design (web) [+]

Jobba igenom Moment06: responsiv design som handlar om responsiv design. Det finns tre olika tekniker som du behöver känna till och när du har lärt dig om dessa så skall du välja den ena och mobilanpassa Paolos Webbtjänst utifrån den tekniken. Börja med att ta en kopia på hela projektet, så att orginalprojektet finns kvar, och gör sedan en valiering av utgångsläget med Paolos Webbtjänst mha av avsnittet om Validering, användaragenter och tillgänglighet som du hittar i Moment05: teori.

Nu är det dags att bygga om Paols Webbtjänst med någon responsiv teknik och när du är klar så gör du en ny validering utifrån de valideringstjänster du valde innan. Skriv en text om hur arbetet har gått och en kort analys av resultatet med validering.

När applikationen är klar så lägg upp den på din domän, länka från samlingssidan och från ditt inlägg i WordPress.

Meddela att du är klar

Ange ditt namn när du är klar med uppgiften:

6. Bankapplikation (web/prog) [+]

Den sista uppgiften du skall göra för betyget E/D är en bankapplikation. Det är nu du får chansen att visa att du kan sätta ihop dina kunskaper till ett projekt.

Programmering

Du skall bygga en bankapplikation enligt de instruktioner som finns på Projekt01. Tittar du under rubriken Hjälp så finns en länk till en tutorial som du kan/bör följa. Kika sedan på grundkraven så att alla dessa är uppfyllda innan redovisning. Under punkten redovisning finns också info om hur du skall redovisa.

Webbutveckling

Du skall bygga bankapplikationen så att den fyller alla de krav som vi har på en fungerande webbapplikation. Följande saker behöver finnas med;

 • En kort projektplan med skiss på den bankapplikation som du vill bygga.
 • Validering av HTML, CSS.
 • Test av mobilvänlighet och tillgänglighet för applikationen. Se info här.
 • Utvärdering av projektet och produkten. Detta kan med fördel göras för både Webbutveckling och Programmering tillsammans.

Alla ovanstående saker skall redovisas i ett eller flera inlägg på WordPress.

Meddela att du är klar

Ange ditt namn när du är klar med uppgiften:

Betyg högre än E/D [+]

Om du vill nå högre betyg i någon eller bägge kurserna så behöver du meddela mig så att vi tillsammans kan ta fram lämplig uppgift för de betyg du vill nå. Tänk på att detta blir ytterligare ett projekt som kräver tid. Så att komma till mig i slutet av maj och fråga vad som krävs för A i kurserna är ingen mening, då kommer du inte hinna.

Kontakta mig, boka en tid för samtal, fundera sedan själv på hur mycket tid du har att lägga, vilket betyg du anser dig kunna nå. Då kan vi göra en bra plan tillsammans.