Webbserverprogrammering02 [wesweb02]

Planering

Kursplanering

Då det för tillfället endast är en elev som läser kursen så kommer den att läsas i elevens tempo.

Inlämningar

Vanliga moment läggs upp på din binerohemsida enligt de krav som finns i varje moment, varje moment skall också utvärderas i din wordpressapplikation där också länk till redovisningen finns.

Projekt skall förutom att de läggs upp på din binerohemsida, dokumenteras i ett inlägg på wordpressapplikationen och även visas upp vid en redovisning inför läraren. Innan redovisning, där eleven demonstrerar sin applikation, kommer eleven få reda på vad som skall demonstreras och vad som bedöms.