Webbserverprogrammering02 [wesweb02]

Moment01 - Introduktion & utvecklingsmiljö

Introduktion

Några går direkt från kursen Webbserverprogrammering 1 medan andra har haft en lucka och kanske hunnit avinstallera applikationer som vi behöver för denna kursen. Detta skall vi kolla över så att vi har en korrekt utvecklingsmiljö innan vi går vidare.

Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen WEBWEB02 och ämnet webbteknik. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

Kursens upplägg

Vi kommer anpassa kursen efter eleverna i EE14 som går ut på APL mellan sportlovet och påsklovet, därför kommer denna kursen ta en paus under denna tiden. Elever som inte går på APL får nu chansen att lägga fokus på andra kurser innan vi börjar igen efter påsk med fokus på slutprojektet.

Varje moment avslutas med en inlämning av något slag samt en utvärderande text, till denna text får du hjälp av stödfrågor.

Utvecklings- och redovsningsmiljö

Alla kursens redovisningar kommer att göras på en publik webbserver. Min erfarenhet är att det som visas publikt rent generellt brukar ha högre kvalitet. Vi får hjälp av Binero som hostar serverplats och även ger varje elev en möjlighet att registrera en egen .se-domän att disponera under tiden eleven läser på TIS Göteborg.

Här hittar du information om hur registrering går till, observera att det krävs en kod för att få en gratis domän och plats på deras webbserver, denna kod får du av läraren.

Om du redan har en registrerad domän så kan det vara läge att kolla så att den inte är på väg att gå ut. Binero har lovat att förlänga våra konton om vi hör av oss till dem. Anmäl att du vill förlänga ditt konto här.

Wordpress

WordPress är troligtvis den produkt på internet som är mest använd, WordPress säger själva att de driver 26% av internet.

Installera WordPress på en subdomän enligt följande instruktioner. Vi kommer senare prata mer om WordPress och CMS men du skall redan nu börja lära känna WordPress. På kunskapssidan finns det lite info och instruktionsvideor men att täcka mer än absoluta grunderna är inte möjligt just nu. Det finns hur mycket information som helst på nätet att ta del av.

Din första uppgift blir att göra ett inlägg som innehåller dina tankar kring lärmål i kursen och ett betygsmål. Lek också lite med olika teman så att du hittar ett tema som du gillar. Det är enkelt att ändra senare.

FileZilla

För att kunna flytta filer till Bineros server så behöver vi installera en FTP-klient, det finns flera olika att använda men den kanske vanligaste är FileZilla. Här hittar du information om installation och konfiguration.

I denna kursen kommer du redovisa mindre eller större uppgifter i varje moment, för att förbereda detta så behöver du skapa en samlingssida där alla dina uppgifter skall länkas ifrån. Har du läst kursen Webbutveckling01 så bör detta inte vara några problem och kanske tom detta är en bra repetition.
Fundera på följande saker;

 • Hur vill jag att min sida skall se ut?
 • Sidan kommer att länka alla uppgifter (5-6 moment) och de projekt (2 st) som skall genomföras under kursen.
 • Läser du flera kurser i programmering eller webbutveckling så behöver du fundera på om du skall ha en eller flera samlingssidor, tänk på att det skall vara tydligt och enkelt för både dig och läraren.
 • Var skall sidan fysikt ligga i Bineros mappstruktur?

MAMP

För att utveckla dynamiska hemsidor lokalt på din dator behöver du en webbserver. I denna kursen har vi valt att arbeta med MAMP och här hittar du information om installation och konfiguration.

Uppgift

Detta moments uppgift består av flera delar, kortfattat kan man säga att allt som gjorts ovan skall vara klart och fungerande innan vi går vidare till nästa moment. Nedan finns en checklista för att du enklare skall kunna se att allt som borde vara klart är det. När du är klar med alla delar så vill jag att du skriver ett avslutande inlägg på WordPress där du utvärderar momentet. I utvärderingen vill jag att du funderar på följande frågor.

 • Hur fungerar det att hela kursen finns på kursolle.se?
 • Tycker du att moment01 är någorlunda begripligt eller blir det konstigt att bara installera flera olika applikationer utan att egentligen veta vad varje applikation gör?
 • Vilken är ditt största eller viktigaste frågetecken för tillfället.
När du har svarat på dessa frågor i ett inlägg så se också till att det går att lägg en kommentar till detta inlägg.

Checklistan

För att göra det lite enklare att runda av ett moment och att eleven skall vara säker på att allt som läraren förväntar sig skall finnas med så har jag gjort en checklista, då kan du enkelt checka av alla delar för dig själv innan du anser dig vara klar.

 • [ ] Registrera en domän och webbplats på Binero.
 • [ ] Skapa subdomänen wp.* och installera WordPress på denna.
 • [ ] Orientera dig i WordPress och välj ett utseende, du som läser flera kurser bör också börja planera för hur dessa skall samarbeta på samma WordPress.
 • [ ] Gör ett inlägg på WordPress där du skriver om ditt lärmål med kursen och sätter också ett betygsmål.
 • [ ] Installera FileZilla och gör de inställningar som behövs.
 • [ ] Installera MAMP och gör de inställningar som behövs.
 • [ ] Bygg en samlingssida, eller bygg ut en redan befintlig, och lägg upp denna på din domän.
 • [ ] Registrera din domän/samlingssida och din WordPress på kursolle.se så att alla kan nå din webbplats.
 • [ ] Utvärdera momentet i ett inlägg på wordpress.