Webbserverprogrammering01 [wesweb01]

Kursplanering

Kursplanering

Inför läsåret gjordes kursen om med delvis nytt innehåll. Därför kommer denna kursen att bygga på allt eftersom den pågår. Exakt innehåll i varje moment är vid kursstart lite oklart men tanken är att dela in arbetet i moment om ca 3 veckors arbetstid / moment.

Då vi har fördelen att vara en liten grupp så tänker jag mig att sista lektionen i varje moment är till för redovisning och diskussion kring arbetet i det momentet. Denna redovisningslektion borde vara på fredagslektionen men exakta former för detta arbetssätt får vi gemensamt arbeta fram.

Eleverna i denna grupp kommer läsa kursen på olika sätt, vissa läser den och gör samtidigt en prövning på någon tidigare kurs. Några elever vill läsa kursen fort för att sedan kunna läsa Webbserverprogrammering02. Därför kommer planeringen rikta sig mot den elev som läser denna kurs på normalt sätt, alltså endast denna kurs och över hela året.

Så fort alla kurser har kommit igång på riktigt kommer jag i denna kursen att sätta en individuell studiehastighet med de moment som varje elev skall fokusera på.

Kursplanering

Vad står färgerna för?

  • Grön färg markerar aktuell vecka.
  • Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
  • Orange färg markerar att någon lektion inte hålls enligt schema av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
  • Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.
Vecka Moment Redovisning Notering
v.33Uppstartsvecka
v.34Moment01
v.35Moment01
v.36Moment01Moment01
v.37Moment02
v.38Moment02Johan på konferens, tisdag.
v.39Moment02Moment02
v.40Moment03
v.41Gymnasiedagarna tisdag-torsdag, särskilt schema
v.42Moment03Moment03
v.43Johan på semester hela veckan
v.44Höstlov