Webbserverprogrammering01 [wesweb01]

Kursplanering

Kursplanering

Inför läsåret gjordes kursen om med delvis nytt innehåll. Därför kommer denna kursen att bygga på allt eftersom den pågår. Exakt innehåll i varje moment är vid kursstart lite oklart men tanken är att dela in arbetet i moment om ca 3 veckors arbetstid / moment.

Då vi har fördelen att vara en liten grupp så tänker jag mig att sista lektionen i varje moment är till för redovisning och diskussion kring arbetet i det momentet. Denna redovisningslektion borde vara på fredagslektionen men exakta former för detta arbetssätt får vi gemensamt arbeta fram.

Kursplanering

Vad står färgerna för?

 • Grön färg markerar aktuell vecka.
 • Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
 • Orange färg markerar att någon lektion inte hålls enligt schema av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
 • Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.
Vecka Moment Redovisning Notering
v.33Uppstartsvecka
v.34prrprr01: Moment01
v.35prrprr01: Moment01
v.36prrprr01: Moment01Moment01
v.37prrprr01: Moment02
v.38prrprr01: Moment02Johan på utbildning tisdag.
v.39prrprr01: Moment02Moment02
v.40prrprr01: Moment03
v.41Gymnasiedagarna tisdag-torsdag, särskilt schema gäller.
v.42prrprr01: Moment03
v.43prrprr01: Moment03Johan på semester hela veckan
v.44Höstlov
v.45prrprr01: Moment03Moment03
v.46prrprr01: Moment04
v.47prrprr01: Moment04Moment04
v.48prrprr01: Moment05Johan borta torsdag
v.49prrprr01: Moment05Idrottsdag torsdag
v.50prrprr01: Moment05
v.51prrprr01: Moment05Moment05Skolavslutning onsdag.
v.52Jullov
v.1Jullov
v.2prrprr01: Projekt01
v.3prrprr01: Projekt01
v.4prrprr01: Projekt01Projekt01
v.5prrprr01: Moment07Moment07
v.6prrprr01: Redovisning för E/DDe elever som känner sig nöjda med E/D avslutar kursen efter redovisning.
v.7Sportlov
v.8prrprr01: Moment10Moment10
v.9wesweb01: Moment04/Projekt01Möjlighet att jobba med Projekt02 i kursen prrprr01 för de som vill.
v.10wesweb01: Moment04/Projekt01
v.11wesweb01: Moment05
v.12wesweb01: Moment05Moment05
v.13wesweb01: Moment06
v.14Påsklov
v.15wesweb01: Moment06Moment06
v.16APL EE16
v.17APL EE16
v.18wesweb01: Moment07Moment071 maj (tisdag)
v.19wesweb01: Projekt02Kristi Flygare (torsdag)
v.20wesweb01: Projekt02
v.21wesweb01: Projekt02
v.22wesweb01: Moment10
v.23wesweb01: Moment10Avslutning fredag

Vad krävs för olika betyg?

I slutet av kurserna så kommer alltid frågan, vad krävs för att nå ett visst betyg? Dessa frågor är särskilt berättigade i kurser som programmering och webbutveckling där stor vikt läggs vid slutprojekten. Jag har här tagit fram en checklista för betygen E & D som du kan kika på. Det är möjligt att nå betygen på andra sätt genom att visa motsvarande kunskaper men om du följer kursen på det sätt som jag presenterar den då är det dessa saker som du skall redovisa med tillräcklig kvalitet.

Tänk på att sista inlämningen/redovisningen i kursen alltid görs för mig där vi tillsammans går igenom vad du har gjort och vilka kvaliteter du visar.

Betyg Webbserverprogrammering01 Programmering01
E

För att betyget E skall vara uppnått så gäller att följande saker kan redovisas;

 • Kolla att din samlingssida är registrerad på elevernas sidor.
 • Kolla att din WordPress är registrerad på elevernas sidor.
 • Bankapplikationen körs från din domän hos Binero. Funktionaliteten fungerar på samma sätt som den gjorde när du redovisade bankapplikationen i kursen Programmering01.
  • BA (Bankapplikationen): Det skall gå att återställa kontots saldo till 1000kr.
  • BA: Det skall gå att sätta in pengar.
  • BA: Det skall gå att ta ut ett belopp som är mindre än eller lika stort som saldot.
  • BA: Det skall INTE gå att ta ut mer pengar än vad som finns på kontot. Då skall ett tydligt meddelande ges till användaren.
  • BA: Bara siffror skall kunna matas in (OBS: E är en siffra som används i matematiken, den testar jag inte)
  • BA: Applikationen skall inte ge några error eller utskrivna meddelande av typen ”warning” eller ”notice”.
 • I ett, eller flera, inlägg i WordPress skall du;
  • Utvärdera arbetet med den databasdrivna bankapplikationen.
  • Visa ER-modell och databasmodell som bilder.
  • Reflektera kring den genomgång jag hade av sql-injection och säkerhet samt vad som är viktigt att tänka på när du behöver lagra lösenord.

För att betyget E skall vara uppnått så gäller att följande saker kan redovisas;

 • Kolla att din samlingssida är registrerad på elevernas sidor.
 • Kolla att din WordPress är registrerad på elevernas sidor.
 • Från din samlingssida så går det att nå Bankapplikationen.
 • BA (Bankapplikationen): Det skall gå att återställa kontots saldo till 1000kr.
 • BA: Det skall gå att sätta in pengar.
 • BA: Det skall gå att ta ut ett belopp som är mindre än eller lika stort som saldot.
 • BA: Det skall INTE gå att ta ut mer pengar än vad som finns på kontot. Då skall ett tydligt meddelande ges till användaren.
 • BA: Bara siffror skall kunna matas in (OBS: E är en siffra som används i matematiken, den testar jag inte)
 • BA: Applikationen skall inte ge några error eller utskrivna meddelande av typen ”warning” eller ”notice”.
 • BA WordPress: Du skall ha utvärderat arbetet med uppgiften.
 • BA WordPress: Det skall finnas en länk till CSource där jag kan kika på koden.
 • BA WordPress: Koden skall vara indenterad, kommenterad, enkel att följa och se lagom proper ut. Allt behöver inte vara perfekt men koden får inte vara hur ”spretig” som helst.
 • BA WordPress: Pseudokod skall vara skriven och en bild på ditt aktivitetsdiagram skall finnas i inlägget.
 • Moment07: Uppgiften för momentet skall vara gjord i ett eget inlägg på WP.
D

Förutom att alla krav för E skall vara uppfyllda skall dessutom följande punkter vara klara;

 • Du skall publicera de SQL-satser som vi arbetade fram under en lektion.
 • Du skall bygga en väldigt enkel hantering för att skapa, uppdatera och ta bort användare i din applikation.
  • Skapa en PHP-sida, i samma mapp som bankapplikationen, där alla poster från tabellen person skrivs ut i en tabell på sidan.
  • Skapa ett formulär så att du kan lägga till en ny person till tabellen. Meddela användaren att en post har lagts till.
  • Du skall kunna markera en person och välja att uppdatera denna. Tänk igenom steg för steg hur du vill göra detta, det finns flera olika alternativa lösningar.
  • Du skall kunna ta bort en person från tabellen, hitta en lösning för detta.

Förutom att alla krav för E skall vara uppfyllda skall dessutom följande två punkter vara klara;

 • Merparten av uppgifterna på Moment02-Moment05 där ”eleven kodar med konsekvent kodningsstil och tydlig namngivning en korrekt, strukturerad och noggrant kommenterad källkod med tillfredsställande resultat.” Varje moment skall vara utvärderat.
 • Moment07 skall ha en text där du ”utförligt redogör för programmeringens möjligheter och begränsningar samt hur programmering har påverkat och påverkar vardagen.” Detta gör du genom en något längre text där du ger ett antal exempel.
C - A För att nå ett högre betyg på kursen så behöver du bygga vidare på Bankapplikationen och lägga till möjlighet att logga in som registrerad användare och med möjlighet att registrera ny användare för högsta betyget. Varje användare skall kunna ha ett eller flera konton och till varje konto skall det kopplas transaktioner. Applikationen skall vara skyddad mot enklare attackvektorer och ha god funktionalitet. Du behöver också kika i kursdokumentet vilka kunskapskrav som du kommer att bedömmas emot. Du behöver göra slutprojektet i kursen. Instruktioner för önskat betyg går oftast att hitta i uppgiftens presentation. Du behöver också kika i kursdokumentet vilka kunskapskrav som du kommer att bedömmas emot.