Webbserverprogrammering01 [wesweb01]

Moment06 - Databas & PHP

Introduktion

Dags att kika lite på hur det fungerar när vi skall koppla databasen till de PHP-applikationer som vi skall bygga.

Teori

Praktik

Detta är ett väldigt praktiskt moment bästa sättet att lära sig är att steg för steg kika på en tutorial och göra motsvarande saker i ditt eget inloggningssystem.

Länk här

Uppgift

Momentets uppgift är att du skall bygga vidare på din inloggningsapplikation och att du skall koppla den mot den databas som du har designat och implementerat i dina tidigare inlämningar.

När du anser dig färdig med detta moment, lägg upp länken till din applikation, skriv ut användarnamn och lösenord som jag kan testa och och utvärdera momentet.