Planering 21/22 wesweb01 19TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Denna kursen läses på höstterminen och sedan skall vi läsa Programmering02. Exakt när detta kursbyte sker bestämmer vi när vi närmar oss jullovet. Databaser är ett moment som återfinns i bägge kurserna så troligtvis gör vi det endast en gång och då i denna kursen.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.33 - Moment01

Onsdag: Uppstartsdag för höstterminen. Genomgång av kursen och skolverkets kursmaterial. Efter genomgången skall du logga in på Webbsupport och kolla att din WordPress fortfarande mår bra, det finns säkert ett antal uppdateringar att göra. Förbered också WP för att kunna flytta den ifall vi byter webbhotell från Webbsupport till något annat....

Torsdag: Du skall förbereda för export av WordPress. Artikeln visar tre tekniker, de föredrar WP Clone så läs igenom och se om du kan installera och skapa en backup-fil av din WordPress-applikation.
Vi skall också testa att förlänga kontot på Webbsupport, detta gör jag och en elev som test innan alla gör samma sak.
Jobba sedan med din landing page så att den förbereds för det material i kursen som skall redovisas.

Fredag: Fortsätt arbetet med din landing page.

Info: Uppstartsdagar måndag & tisdag.

v.34 - Moment01/02

Måndag: Kolla om konton har förlängts & givits en ny fakturaadress.
Installera och konfigurera den lokala webbservern (MAMP). Fortsätt sedan att förbereda landing page och flytt av WordPress.

Onsdag: Johan kör VAB och arbetar hemifrån. Lektionen startas upp via meet och moment02 presenteras. Sedan har jag filmat en genomgång av hela momentet som du följer.
Efter det så är det fritt fram att börja arbeta med uppgifterna på momentet och lära dig koda PHP.

Torsdag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder.

Fredag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder.

Info: Så fort det är möjligt så lägger vi in lite tid till att förlänga våra konton och skapa nya domäner. När detta är gjort så börjar vi lägga upp vårt material på webben.

v.35 - Moment02

Måndag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder.

Onsdag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder.

Torsdag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder.

Fredag: Fortsätta jobba med moment02, PHP Grunder. Hade vi nu haft våra nya webbplatser på plats så hade ni lagt upp moment02 och redovisat detta arbete.

v.36 - Moment03

Måndag: Genomgång av 3.1 Formulär, arbeta sedan med de olika formulärkomponenterna. När du känner dig redo så kan du börja med uppgift m03u01.

Onsdag: Arbeta vidare med 3.1 Formulär.

Torsdag: Nytt försök att registrera domäner. Genomgång av 3.2 Datapersistens. Arbeta sedan vidare med moment03.

Fredag: Eget arbete med moment03. Arbete på valfri plats och under eget ansvar, då jag är på begravning.

Info: Johan är på begravning på fredag.

v.37 - Moment03

Måndag: Eget arbete med moment03.

Onsdag: Eget arbete med moment03.

Fredag: Eget arbete med moment03.

Info: Torsdag är programmets dag.

v.38 - Moment03 & fixa ordning på webbplatsen

Måndag: Visade upp CPanel och pratade om hur vi kan skapa användare för FileZilla.

Onsdag: Fortsatt arbete med att få igång din personliga webbsida samt WordPress.

Torsdag: Fortsatt arbete med att få igång din personliga webbsida samt WordPress.

Fredag: Fortsatt arbete med att få igång din personliga webbsida samt WordPress.

Inlämning: Inlämning av moment02 & moment03 fredagen 24 september kl. 17.00

v.39 - Moment04

Måndag: Presentation av 4.1 'En inloggningsapplikation' som är en tutorial för hur man bygger en enkel start till ett adminsystem som vi kommer bygga vidare på under kursens gång. Följ gärna tutorial.

Onsdag: Arbete med Moment04.

Torsdag: Genomgång 4.2 Filhantering.

Fredag: Arbete med Moment04.

v.40 - Moment04 / Projekt01

Måndag: Arbete med Moment04.

Onsdag: Arbete med Moment04.

Torsdag: Presentation av Projekt01, 'Banken'

Fredag: Arbete med Projekt01

v.41 - Projekt01

Måndag: Arbete med Projekt01

Onsdag: Arbete med Projekt01

Torsdag: Arbete med Projekt01

Fredag: Arbete med Projekt01

Inlämning: Inlämning av moment04 & projekt01 fredagen 15 oktober kl. 17.00

v.42 - Fokus Programmeringsolympiad

Info: Det börjar närma sig årets programmeringsolympiad och vecka 43/44 pågår en uppvärmningstävling inför denna. Detta är ju absolut tillämpad programmering att använda det för att köra problemlösning.
Fokus under veckan är att jobba med avsnittet som handlar om programmeringsolympiaden.

v.43 - Uppvärmingstävling programmeringsolympiaden

Info: Möjlighet för den som vill delta i uppvärmningstävlingen att lägga tid på detta.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment06

Måndag: Johan sjuk, eget ansvar.

Onsdag: Genomgång av 6.1 Terminologi, 6.2 Databasmodellering.

Torsdag: Eget arbete med Moment06, uppgift m06u01 Inloggningsapplikation Databasmodellering

Fredag: Genomgång av 6.3 Praktik & SQL

Info: Programmeringsolympiaden, skolkval + onlinekval.

v.46 - Moment06

Måndag: Eget arbete med Moment06, infoga m06u01 i databasen och arbeta med phpMyAdmin.

Onsdag: Genomgång av 6.4 SQL - Modifiera data, 6.5 SQL - söka efter data, 6.6 SQL - söka från flera tabeller

Torsdag: Eget arbete med Moment06, uppgift m06u02 inloggningsapplikation SQL

Fredag: Eget arbete med Moment06, uppgift m06u02 inloggningsapplikation SQL.
Ev Genomgång av 6.8 Koppla PHP till databasen.

v.47 - Moment06

Måndag: Genomgång av 6.8 Koppla PHP till databasen.

Onsdag: Eget arbete med Moment06, fokus på inlämningsuppgiften inloggDB.

Torsdag: Eget arbete med Moment06, fokus på inlämningsuppgiften inloggDB.

Fredag: Eget arbete med Moment06, fokus på inlämningsuppgiften inloggDB.

Inlämning: Inlämning av slutprojektet fredagen 26 november kl. 17.00

v.48 - Moment07 + P02: Slutprojekt

Måndag: Genomgång av M07 samt presentation av slutprojektet.

Onsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Fredag: Eget arbete med slutprojektet.

v.49 - P02: Slutprojekt

Måndag: Eget arbete med slutprojektet.

Onsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Fredag: Eget arbete med slutprojektet.

v.50 - P02: Slutprojekt

Måndag: Eget arbete med slutprojektet.

Onsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Torsdag: Eget arbete med slutprojektet.

Fredag: Eget arbete med slutprojektet.

Inlämning: Inlämning av slutprojektet fredagen 17 december kl. 17.00

v.51 - Tid för redovisning

Måndag:

Info: Julavslutning på tisdag.

v.52 - Jullov

v.53 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Uppstart Programmering02, tid för redovisning och komplettering.

v.3 - Tid för redovisning och komplettering, betygen i Webbserverprogrammering01 sätts 21 januari.

Redovisning avslutar kursen

I samband med kursavslut så skall du redovisa ditt arbete för läraren.