4. Moment04 - Arduino Sensorer

I detta moment kommer varje elev få tilldelat sig en sensor som skall undersökas, presenteras samt visas upp i ett sammanhang med visat exempel och kod. Samtliga källor för din undersökning skall också visas upp. Det är helt ok att använda den kod som du stöter på i din undersökning men någon egen förändring eller tillägg skall göras. Huvudfokus i detta moment är informationsinhämtning och dokumentation.

Materialet skall presenteras på ett sådant sätt att jag kan lägga in ditt arbete som en egen punkt på denna sidan. Tanken är att kunna bygga upp en samling av sensorer som blir en utgångspunkt för oss att använda i olika projekt.

Uppgift: Arduino Sensorer

Din uppgift är att få en för dig ny eller okänd sensor och att undersöka användningsområdet för denna sensor. Följande saker vill jag att du dokumenterar om din sensor;

  • Namn och beteckning på sensorn.
  • Presentation och beskrivning av sensorn.
  • Bild på sensorn, se till att det är en bild som får användas, annars måste du själv fota den. Länk till bilden som används.
  • Presentera det exempel som du använder.
  • Bild på kretsen som används. Rita detta i TinkerCad, eller liknande system.
  • Koden för ditt exempel.
  • Länksamling av alla länkar som du har använt, detta gäller oavsett om det är film, kodexempel eller andra källor.

Skapa ett lämpligt format för din dokumentation, Google Docs, WordPress, hemsida eller någon annan teknik. Gör det enkelt för mig att importera detta till denna sidan.

4.1 Joshua

4.2 Theo

4.3 Elias

4.4 William

4.5 Alfred

4.6 Simon

4.7 Tobias

4.8 Samuel

4.9 Noah

4.10 Rasmus