1. Moment01 - Introduktion

I detta moment så skall vi gå igenom kursens innehåll och det kursmaterial från skolverket som vi behöver förhålla oss till.

Läsåret 2021/22

Under detta läsår kommer denna kursen att byggas upp under kursens gång, därför är planering och arbetsområde än så länge preliminära.

1.1 Kursdokument

Vi börjar kika på kursdokumentet för kursen TIATIL00S och ämnet tillämpad programmering. Det är det som står här som är det vi skall lära oss.

1.2 Planering och redovisning

Planeringen av kursen kommer du hitta här och det är denna som kommer att uppdateras under kursens gång.

Redovisningar kommer ske på något sätt. Helst så skulle jag vilja att ni gör detta via WordPress men jag är ännu inte säker på i vilken form. De elever som läser webbutveckling kommer ha en egen WordPress som används i den kursen. Jag återkommer om hur jag vill att vi redovisar.

Classroom kommer främst användas för att sätta datum för inlämningar så att ni får en bra övergripande blick över alla kurser. Ev sker inlämningarna här också.